Trafikkskade

Advokatfirmaet Ness Lundin er Norges ledende advokatfirma innen erstatning etter trafikkskade og har arbeidet med dette i mer enn 20 år.

Dersom du har blitt utsatt for en trafikkskade og påført en personskade, har du krav på erstatning. Dette gjelder selv om ingen kan klandres for ulykken – ja til og med om ulykken skyldes din egen feil. Dersom du har medvirket til din egen skade ved såkalt grov uaktsomhet, kan du få redusert erstatningen.

Alle kjøretøy er pålagt å ha en forsikring i henhold til bilansvarsloven, som dekker skade kjøretøyet volder. Dersom du er påført skade som følge av en trafikkulykke, dekkes inntektstap, utgifter og tapt livsutfoldelse (menerstatning) gjennom forsikringen. Dersom eier av kjøretøyet ikke har tegnet forsikring, har den som blir skadet rett til erstatning fra Trafikkforsikringsforeningen. Dette er en «forsikringspool» som dekker trafikkskader i tilfeller der det av ulike grunner ikke foreligger gyldig bilansvarsforsikring.

Det er viktig å melde fra om trafikkskader så snart som mulig. Skademelding skal sendes til forsikringsselskapet.

Advokatfirmaet Ness Lundin har utarbeidet en egen brosjyre der det gis opplysninger om dine rettigheter. Brosjyren kan du lese nedenfor.

Er du påført en trafikkskade, har du krav på å få dekket utgifter til advokat under erstatningsutmålingen under bilansvarsforsikringen. Du betaler derfor normalt ikke selv for advokatens arbeid; dette dekkes av bilansvarsforsikringen. Der det er oppstått tvist, har de fleste dekning for advokatutgifter innbakt i hjem og innboforsikringen. Det finnes også muligheter for å søke fri rettshjelp, men dette gjelder kun dersom din inntekt er under kr 246 000 (for enslige).

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Relaterte saker

  • Hun sovnet ved rattet – må selv betale erstatning

  • En mors kamp for et verdig liv etter trafikkskade

Ansatte

Jan Gunnar Ness

Jan Gunnar Ness

Advokat/Partner
Christian Lundin

Christian Lundin

Advokat/Partner
Erik Johnsrud

Erik Johnsrud

Advokat/Partner
Tom Sørum

Tom Sørum

Advokat/Partner
Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat/Partner
Anette Eckhoff

Anette Eckhoff

Advokat