Trafikkskade

Har du vært utsatt for en trafikkulykke og blitt påført en skade? Advokatfirmaet Ness Lundin er Norges ledende advokatfirma innen trafikkskadeerstatning og har arbeidet med dette i nærmere 30 år. Her kan du lese mer om hva du har krav på etter en trafikkskade.

Gratis samtale om din sak

Har du blitt påført en personskade etter en trafikkulykke? Alt for mange unngår å ta kontakt med en advokat i frykt for hva det kan koste. Derfor tilbyr vi i Ness Lundin en gratis samtale om din sak der du vil få helt ærlige svar på om du har en god sak eller ikke. Vi vet når du kan ha krav på erstatning for skaden din, og vi vet når saken din kan være mer risikabel å ta videre.


Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.


 

 

Har jeg krav på erstatning etter trafikkskade?

Dersom du har blitt utsatt for en trafikkulykke og er blitt påført en personskade, har du krav på erstatning. Dette gjelder selv om ingen kan klandres for trafikkulykken – ja til og med om ulykken skyldes din egen feil. Dersom du har medvirket til din egen skade, kan du imidlertid få redusert erstatningen.

Bilansvarsforsikring

Alle kjøretøy er pålagt å ha en forsikring i henhold til bilansvarsloven, som dekker skade kjøretøyet volder. Dersom du er påført skade som følge av en trafikkulykke, dekkes inntektstap, utgifter og tapt livsutfoldelse (menerstatning) gjennom forsikringen. Dersom eier av kjøretøyet ikke har tegnet forsikring, har den som blir skadet rett til erstatning fra Trafikkforsikringsforeningen. Dette er en «forsikringspool» som dekker trafikkskader i tilfeller der det av ulike grunner ikke foreligger gyldig bilansvarsforsikring.

Det er viktig å melde fra om trafikkskader så snart som mulig. Skademeldingen skal sendes til forsikringsselskapet.

Oppreisning etter trafikkulykke

Dersom man blir skadet i trafikken kan man fremsette krav om oppreisning etter skadeerstatningsloven § 3-5. Føreren må, som tidligere nevnt, ha handlet grovt uaktsomt eller med forsett. Dette kan f.eks være tilfelle dersom man blir påkjørt mens man passerer over et fotgjengerfelt, eller en kollisjon oppstår som følge av promillekjøring. Alle kjøretøy er pålagt å ha en forsikring i henhold til bilansvarsloven, som dekker skade kjøretøyet volder. Skadevolders forsikringsselskap dekker oppreisning for ulykker inntruffet etter 01.juli 2009 i henhold til bilansvarsloven § 4 jf. skadeserstatningsloven § 3-5. Dersom ulykken har funnet sted før denne dato må man kreve oppreisning fra den ansvarlige bilføreren personlig.

Les mer om oppreisningserstatning her.

Utgifter til juridisk bistand

Er du påført en trafikkskade, har du krav på å få dekket utgifter til advokat under erstatningsutmålingen under bilansvarsforsikringen. Du betaler derfor normalt ikke selv for advokatens arbeid; dette dekkes av forsikringsselskapet.

Der det er oppstått tvist, har de fleste dekning for advokatutgifter innbakt i hjem- og innboforsikringen. Det finnes også muligheter for å søke fri rettshjelp, men dette gjelder kun dersom din inntekt er under kr 246 000 (for enslige).

Advokatfirmaet Ness Lundin har utarbeidet en egen brosjyre der det gis opplysninger om dine rettigheter. Brosjyren kan du lese her.

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 

*************

SE VÅR FILM OM DEN PRINSIPIELLE FINANGER-SAKEN

 

*************

Relaterte saker

  • Ankesiling i sivile saker

  • Høyeste erstatning tilkjent i Norge noensinne etter en trafikkskade

Ansatte

Jan Gunnar Ness

Jan Gunnar Ness

Advokat / Partner
Christian Lundin

Christian Lundin

Advokat (H) / Partner
Erik Johnsrud

Erik Johnsrud

Advokat (H) / Partner
Tom Sørum

Tom Sørum

Advokat (H) / Partner
Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat / Partner
Therese Lohne Boehlke

Therese Lohne Boehlke

Advokat / Partner
Ole Breder Wahl

Ole Breder Wahl

Advokat
Elisabeth Gram Clark

Elisabeth Gram Clark

Advokatfullmektig
Silje Øverby Svendsen

Silje Øverby Svendsen

Advokatfullmektig