Vilkår

Vi tilbyr effektiv og personlig bistand på en rekke rettsområder. Under finner du informasjon om våre vilkår.
Ta gjerne kontakt med oss for en samtale om din sak.

Påbegynnelse av oppdrag

Ved oppstart av oppdraget vil du få tilsendt en oppdragsbekreftelse hvor de nærmere rammene for oppdraget og avtalt timepris fremgår.

Priser

Våre timepriser varierer fra kr kr 1 121 – 3 000 eks. mva., avhengig av sakstype og hvilken advokat eller advokatfullmektig som utfører oppdraget.

Vilkår i erstatningssaker

I erstatningssaker dekkes utgifter til juridisk bistand ved forhandlinger om erstatningens størrelse av ansvarlig forsikringsselskap. Formelt er du vår klient, men vi krever dine utgifter til juridisk bistand dekket av forsikringsselskapet eller annen ansvarlig skadevolder.

Rettshjelpsforsikringer

De fleste har, enten via sin bilforsikring eller innboforsikring, en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter til juridisk bistand ved saker for de alminnelige domstolene. Det vanlige er at rettshjelpsforsikringene dekker utgifter til juridisk bistand opp til kr 100 000. Egenandelen er normalt 20 %. Fristen for å melde krav under en rettshjelpsforsikring er normalt 1 år fra tvisten oppstod.

Fri rettshjelp

I en del sakstyper kan man ha krav på fri retthjelp. Staten dekker da utgiftene til juridisk bistand basert på den offentlige salærsatsen. Vi påtar oss fri rettshjelpoppdrag og undersøker om du har krav på dette som en del av vårt oppdrag.