Familierett

Advokatfirmaet Ness Lundin har lang erfaring innen familierett, og våre advokater kan bistå med både rådgivning og tvisteløsning. Ta gjerne kontakt for gratis samtale om din sak.

Hva omhandler familierett

Familieretten omhandler rettsforholdet mellom ektefeller.

Når ektefeller separeres, skiller seg eller samboere flytter fra hverandre, vil det oppstå spørsmål om fordeling av verdier og eiendeler. Jo lenger samlivsforholdet har vart, desto større sammenblanding av verdier vil det vanligvis være. Ekteskapsloven av 1991, husstandsfellesskapsloven av 1991 og skifteloven av 1930 er de viktigste lovene på dette området. Det finnes også en del ulovfestet rett og særregler for samboere.

Før separasjon/skilsmisse

Under ekteskapet vil det særlig kunne være behov for rådgivning knyttet til formuesordning (særeie eller felleseie), ektepakt, formuesforholdet mellom ektefellene, underholdsplikt mv.

For samboere er det ikke regler om formuesordning, men det er mulighet til å inngå samboeravtale om eierforhold og fordeling av verdier og eiendeler ved samlivsbrudd. Sameigelovens regler gjelder for de eiendelene samboerne eier sammen.

Etter separasjon/skilsmisse

Ved separasjon og skilsmisse oppstår spørsmålene om fordeling av verdier og eiendeler; det økonomiske skifteoppgjøret mellom ektefellene. Et sentralt skille går da mellom de par som har felleseie og de som har særeie, helt eller delvis. Hovedprinsippet er at felleseie skal deles ved et skifte, mens særeiemidler beholdes fullt ut. Har man midler som kan skjevdeles etter ekteskapsloven § 59 kan det imidlertid utgjøre betydelig unntak fra delingen. Mange tvister i skifteoppgjør gjelder skjevdelingskrav.

De vanlige temaene i saker om økonomisk oppgjør mellom ektefeller og samboere er for øvrig verdsettelse av aktiva og passiva, ansvar for gjeld og fordeling av denne, skjevdelingsspørsmål, omfang av særeiemidler, vederlagskrav, forloddskrav om uttak av særskilte midler, ektefellebidrag mv.

Hvis man har mottatt en erstatning kan det også bli spørsmål om man skal få utlagt verdien av denne før resten av boet deles med ektefellen.

 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Relaterte saker

Ansatte

Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokatfullmektig Elisabeth Gram Clark, kvadratisk

Elisabeth Clark

Advokat