Oppnådde resultater

Nødvendig å gå til domstolene for å få full erstatning?
Denne domsoversikten viser forholdet mellom hva skadelidte opprinnelig ble tilbudt av forsikringsselskap/skadevolder og endelig forlik eller dom i våre saker.
       
       
  Økning    95 %
       
År  Domstol Tilbud Forlik/dom
       
    314 457 197 619 136 273
2016      
November Sør-Trøndelag tingrett 0 5 500 000
Oktober Sunnmøre tingrett 0 2 500 000
August Oslo tingrett 724 000 1 306 000
Mai Hedmarken tingrett 1 961 000 10 255 000
April Borgarting lagmannsrett 8 056 480 11 425 395
       
2015      
Mai Borgarting lagmannsrett 5 055 080 7 881 796
Mai Salten tingrett 0 0
Februar Sør-Gudbrandsdal tingrett 1 500 000 4 300 000
       
2014      
Desember Norges Høyesterett 3 253 198 6 921 545
Oktober Oslo tingrett 5 570 000 7 620 000
September Glåmdal tingrett 450 000 450 000
August Borgarting lagmannsrett 6 646 000 9 980 000
Mai Oslo tingrett 1 645 000 2 595 000
April Bergen tingrett 5 930 000 7 930 000
Februar Oslo tingrett  4 882 052 10 175 000
Februar Agder lagmannsrett 4 180 000 11 652 407
       
2013      
       
Januar Oslo tingrett 0 169 000
Januar Oslo tingrett 107 000 277 000
Januar Oslo tingrett 4 938 000 8 983 000
Januar Oslo tingrett 2 100 000 2 600 000
       
2012      
       
Mai Borgarting lagmannsrett 0 13 500 000
Februar Nedre telemark tingrett 2 642 750 3 992 750
Januar Oslo tingrett 1 650 000 2 680 000
       
2011      
       
Desember Hedemarken tingrett 1 170 000 1 970 000
November Oslo tingrett 223 000 2 453 000
November Oslo tingrett 1 320 000 3 070 000
September Sør- Gudbrandsdal tingrett 0 1 750 000
September Oslo tingrett 360 000 610 000
       
2010      
       
Oktober Nedre Telemark tingrett 3 870 000 6 170 000
September Oslo tingrett 250 000 550 000
April Sandefjord tingrett 6 000 000 10 600 000
Januar Oslo tingrett 3 170 000 6 470 000
       
2009      
       
August Agder lagmannsrett 5 354 000 8 452 000
Juni Eidsivating lagmannsrett 4 880 000 10 700 000
Juni Oslo tingrett 0 850 000
Juni Oslo tingrett 50 000 200 000
Juni Eidsivating lagmannsrett 4 950 000 9 070 000
Mai Oslo tingrett 2 827 000 6 673 790
Mars Borgarting lagmannsrett 900 000 5 700 000
Februar Oslo tingrett 452 556 2 500 000
       
2008      
       
Desember Borgarting lagmannsrett 4 200 000 17 000 000
November Oslo tingrett 3 300 000 4 800 000
November Hedemarken tingrett 530 000 3 260 000
September Asker og Bærum tingrett 1 225 000 2 925 000
September Tønsberg tingrett 550 000 1 085 000
Juni Agder lagmannsrett 4 000 000 8 700 000
Mai Eiker, Modum og Sigdal tingrett 645 000 1 295 000
Mai Lister tingrett 6 583 530 7 483 530
April Oslo tingrett 3 500 000 4 950 000
April Bergen tingrett 558 352 1 200 000
Februar Gulating lagmannsrett 4 532 000 6 882 000
Januar Heggen og Frøland tingrett 5 825 000 8 987 000
       
2007      
       
November Drammen tingrett 7 290 000 8 840 000
November Hålogaland lagmannsrett 5 373 000 7 273 000
Oktober Agder lagmannsrett 6 688 936 6 900 186
Oktober Borgarting lagmannsrett 1 805 440 1 755 440
April Borgarting lagmannsrett 5 935 000 11 110 000
Mars Aust-Agder tingrett 3 835 000 5 115 000
       
2006      
       
Oktober Oslo tingrett 1 190 000 2 353 352
Juni Oslo tingrett 1 750 000 5 090 000
April Sør-Trøndelag tingrett 4 775 000 5 775 000
April Sør-Trøndelag tingrett 0 75 000
April Kongsberg tingrett 3 050 000 4 100 000
April Asker og Bærum tingrett 4 000 000 6 970 000
Mars Eidsivating lagmannsrett 3 530 000 8 145 000
Mars Borgarting lagmannsrett 0 558 000
Mars Hålogaland lagmannsrett 1 640 000 2 500 000
Mars Hålogaland lagmannsrett 650 000 1 450 000
Februar Borgarting lagmannsrett 5 858 000 6 658 000
       
2005      
       
Desember Oslo tingrett 0 500 000
Oktober Oslo tingrett 0 1 400 000
September Oslo tingrett 200 000 1 000 000
September Oslo tingrett 3 300 000 7 400 000
Juni Trondheim tingrett 2 267 500 4 714 000
Mai Oslo tingrett 6 863 000 10 400 000
April Vinger og Odal tingrett 6 633 600 7 273 600
April Valdres tingrett 2 025 000 5 425 000
Mars Kragerø tingrett 489 000 754 000
Mars Indre Follo tingrett 954 000 1 619 000
Mars Oslo tingrett 0 600 000
Februar Asker og Bærum tingrett 350 000 4 000 000
Februar Hedemarken tingrett 800 000 2 971 000
Februar Indre Follo tingrett 994 000 1 680 000
       
2004      
       
Desember Alstahaug tingrett 2 598 000 5 400 000
Desember Oslo tingrett 0 1 200 000
Desember Oslo tingrett 848 000 2 960 000
November Tønsberg tingrett 880 000 3 425 000
Oktober Tinn og Heddal tingrett 950 000 1 950 000
September Eidsvoll tingrett 1 285 000 1 785 000
September Sandnes tingrett 220 000 630 000
Juni Eidsvoll tingrett 6 000 000 8 563 000
Mars Kristiansand tingrett 0 375 000
Mars Borgarting lagmannsrett 550 000 3 300 000
Januar Eidsivating lagmannsrett 4 330 000 5 910 000
       
2003      
       
Desember Borgarting lagmannsrett 4 300 000 5 800 000
Desember Lyngdal tingrett 4 170 000 5 400 000
Desember Frostating lagmannsrett 1 000 000 6 000 000
Desember Oslo tingrett 2 190 000 3 870 000
November Valdres tingrett 2 807 000 5 000 000
Oktober Høyesterett 773 500 2 050 000
Oktober Jæren tingrett 4 000 000 5 100 000
September Borgarting lagmannsrett 2 300 000 4 500 000
September Borgarting lagmannsrett 2 370 000 4 600 000
September Borgarting lagmannsrett 194 000 1 694 000
Juni Skien og Porsgrunn tingrett 230 000 540 000
Mai Borgarting lagmannsrett 3 750 000 5 300 000
Mai Frostating lagmannsrett 4 200 000 8 500 000
April Alstahaug tingrett 3 030 000 4 130 000
April Romsdal tingrett 1 200 000 3 200 000
April Borgarting lagmannsrett 1 925 000 4 255 000
April Frostating lagmannsrett 1 000 000 6 000 000
April Alstahaug tingrett 2 000 000 4 100 000
Mars Borgarting lagmannsrett 3 150 000 5 678 000
Mars Frostating lagmannsrett 2 520 000 3 730 000
Mars Frostating lagmannsrett 5 040 000 10 500 000
Mars Hålogaland lagmannsrett 2 650 000 5 560 000
Mars Alstahaug tingrett 1 000 000 4 780 000
Mars Frostating lagmannsrett 5 000 000 7 300 000
Februar Oslo tingrett 500 000 1 450 000
Februar Nedre Romerike tingrett 0 750 000
Februar Oslo tingrett 153 275 1 330 000
Januar Frostating lagmannsrett 2 500 000 3 700 000
Januar Skien, Porsgrunn tingrett 2 300 000 4 900 000
       
2002      
       
November Oslo tingrett 2 540 000 4 320 000
November Høyesterett 1 650 000 11 100 000
April Nedre Telemark tingrett 1 900 000 3 250 000
April Sunnmøre tingrett 240 000 1 000 000
Februar Borgarting lagmannsrett 900 000 1 350 000
Januar Fredrikstad tingrett 900 000 1 100 000
       
2001      
       
Oktober Fredrikstad tingrett 565 000 1 700 000
Oktober Oslo tingrett 1 175 000 1 983 000
August Bergen tingrett 0 660 000
Juni Borgarting lagmannsrett 1 100 000 5 520 000
Mai Nedenes tingrett 3 150 000 5 631 000
April Skien, Porsgrunn 0 645 000
April Oslo tingrett 1 264 000 2 570 000
Mars Oslo tingrett 1 400 000 5 100 000
Mars Eiker, Modum, Sigdal 1 000 000 4 290 889
November Oslo byrett 1 000 000 3 100 000
August Borgarting lagmannsrett 1 040 000 2 080 000
Februar Oslo byrett 200 000 900 000
Februar Agder lagmannsrett 4 819 000 5 994 000