Oppnådde resultater

Nødvendig å gå til domstolene for å få full erstatning?
Denne domsoversikten viser forholdet mellom hva skadelidte opprinnelig ble tilbudt av forsikringsselskap/skadevolder og endelig forlik eller dom i våre saker.

En domsoversikt som viser hva skadelidte opprinnelig ble tilbudt av forsikringsselskap og hva skadelidte fikk ved endelig forlik eller dom.