Artikler

  • Ny advokat med møterett for Høyesterett i Ness Lundin

  • Har kjempet i 15 år for yrkesskadeerstatning

  • Pasientskade ved fødsel

  • Oppreisning etter pasientskade

  • Lavere erstatning etter trafikkskade voldt av sinnssyke?

  • Kapitaliseringsrente i vergemålssaker

  • Kritikkverdig lang saksbehandlingstid i pasientskadesaker

  • Sosionomen - nødvendig for god rehabilitering

  • Prinsipiell sak om barneerstatning opp for Høyesterett

  • Advokat Lundin tar et sarkastisk oppgjør med råkjørerne på sykkel