Artikler

  • Pasientskade og informasjonssvikt – Høyesteretts dom 25. juni 2020

  • Dom i bistandssak etter skåldingsulykke på omsorgsbolig

  • Erstatning etter nettsvindel

  • Prinsipiell sak om pasientskadeerstatning

  • Krav på erstatning etter flomskade og naturskade

  • TV Visjon Norge dømt til å betale oppreisning

  • Engangserstatning – skadelidtes svøpe