Artikler

  • Pasientskade og informasjonssvikt – Høyesteretts dom 25. juni 2020

  • Dom i bistandssak etter skåldingsulykke på omsorgsbolig