Kurs

Her vil vi legge ut informasjon om kurs og foredrag med våre ansatte.

********

Sivilprosess i erstatningssaker; praktiske råd og gjennomgang av rettsregler

24. oktober 2022
Påmeldingsfrist: 26. september 2022
Sted: JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Advokat Christian Lundin holder fordypningskurs sammen med advokat Terje Marthinsen i regi av JUS. Kurset vil gi en grundig innføring i rettsregler og seneste praksis. Det blir en gjennomgang fra a til å med praktiske eksempler underveis. Det vil samtidig bli lagt opp til dialog med deltakerne og diskusjoner, hvor synspunkter fremlegges og utfordres.

Kurset holdes i regi av JUS og påmelding og mer informasjon finner du på deres hjemmesider:
https://jus.no/kurs-og-opplaering/sivilprosess-i-erstatningssaker-praktiske-raad-og-gjennomgang-av-rettsregler/

Det årlige personskadeerstatningsrettskurset

17. – 18. november 2022
Påmeldingsfrist: 19. oktober 2022
Sted: Scandic Park Hotel, Sandefjord

Advokat Tom Sørum og advokat  Therese Lohne Boehlke holder foredrag på årets personskadeerstatningsrettskurset i Sandefjord. De vil forelese om henholdsvis endringer på rettsfeltet det siste året og forsørgertap.

Andre temaer det foredras om er blant annet utenrettslige forhandlinger og rettsmekling, advokatansvar og etikk.

Kurset holdes i regi av JUS og påmelding og mer informasjon finner du på deres hjemmesider:
https://www.jus.no/kurs-og-opplaering/det-aarlige-personskadeerstatningsrettskurset/

E-kurs i deliktskrav i kontraktsforhold

E-kurs

Advokat Tom Sørum (og to trøndere til) holder e-kurs om deliktansvar i kontraktsforhold og kontraktskjeder.

I kurset foretas det en gjennomgang av hvorfor og når det kan fremmes erstatningskrav etter alminnelig erstatningsrett som et alternativ til den ansvarsreguleringen som er fastsatt i kontrakten og kontraktskjeden. Det foretas en analyse av de såkalte Boridommene fra Høyesterett, og en etterfølgende forsøksvis oppsummering av rettstilstanden.

Kurset holdes i regi av JUS og påmelding og mer informasjon finner du på deres hjemmesider: https://www.jus.no/kurs-og-opplaering/deliktskrav-i-kontraktsforhold/

 

********

 

Hør vår advokat Tom Sørum snakke om rettslige problemstillinger rundt det aktuelle temaet naturskade i denne Juss-podkasten!

 

********

 

E-kurs i forsørgertapsserstatning

E-kurs

Hvem har krav på forsørgertapserstatning? Når reduseres vår erstatning og hvordan beregnes den? Spørsmålene reiser kompliserte rettslige og økonomiske problemstillinger. Gjennom dette e-kurset gir Marit Asphaug og Tom Sørum deg en oversikt over de viktigste problemstillingene i et forsørgertaps-oppgjør.

Kurset holdes i regi av JUS og påmelding og mer informasjon finner du på deres hjemmesider: https://www.jus.no/kurs-og-opplaering/forsoergertap/

 

********

********

Tidligere kurs og seminarer

Ness Lundin inviterer til ettermiddagsseminar: Endringer i reglene om innleie av arbeidskraft

20. oktober 2022, kl 14-16
Sted: Vårt kontor i Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Regjeringen har foreslått endringer i arbeidsmiljøloven som snevrer inn adgangen til innleie av arbeidskraft. I den forbindelse inviterer vi i Ness Lundin til en gjennomgang av de viktigste endringene som kan ha praktisk betydning. Advokat Tom Sørum vil presentere forslaget slik det foreligger nå.

Vi setter av 2 timer til seminaret slik at det vil være tid til spørsmål.

Det vil være enkelt servering.

Påmelding med antall personer sendes til e-post: firmapost@nesslundin.no

Høstmøte i Norsk forum for Erstatningsrett (NFFE): Funksjonsvurdering og uføregrad – hvordan utmåle erstatningen i praksis?

19. oktober 2022, kl 16-18
Sted: Digitalt + Scandic Hotel, Holbergs plass 1, 0166 Oslo 

Advokat Anders Hauge holder foredrag sammen med Eivind W. Grande og Morten Kjelland på NFFEs høstmøte. Temaer som vil bli tatt opp er:

– Funksjonsvurderinger er viktig for utmålingen av personskadeerstatning. Medisinske spesialisterklæringer gir ofte en funksjonsvurdering, men den konkrete utmålingen kan være vanskelig i praksis.
– Hvordan «omregne funksjonsvurderingen til penger» for å utmåle erstatning for bl.a. fremtidig inntektstap?
– Hvordan fastsette en konkret uføregrad på grunnlag av funksjonsvurdering? En del utmålingsregler bygger på uføregrad i prosent, for eksempel i folketrygdloven og i yrkesskadeerstatning.
– Praktiske eksempler og typetilfeller vil bli belyst

Kurset holdes i regi av NFFE og påmelding og mer informasjon finner du på deres hjemmesider:
https://www.lexiaeducation.no/