Kurs

Her vil vi legge ut informasjon om kurs og foredrag med våre ansatte.

********

E-kurs i forsørgertapsserstatning

Hvem har krav på forsørgertapserstatning? Når reduseres vår erstatning og hvordan beregnes den? Spørsmålene reiser kompliserte rettslige og økonomiske problemstillinger. Gjennom dette e-kurset gir Marit Asphaug og Tom Sørum deg en oversikt over de viktigste problemstillingene i et forsørgertaps-oppgjør.

 

HVA LÆRER DU?

Etter en dødsulykke har de etterlatte gjerne mange spørsmål av erstatningsrettslig art. Har vi krav på erstatning? Når reduseres vår erstatning og hvordan beregnes den?
Dette kurset gir deg innsikt i begrunnelsen og vilkårene for å kreve erstatning for tap av forsørger, betydningen av avdødes forhold for kravet – medvirkning og passiv identifikasjon, samt komponentene i utmålingen av forsørgertapet:

  • Avdøde og gjenlevendes inntektsforhold
  • Offentlige ytelser som kommer til fradrag – kompensasjonsrelevans
  • Hva er faste kostnader i en forsørgertapssammenheng
  • Fastsettelsen av avdødes særforbruk
  • Betydningen av arbeid i hjemmet
  • Tapsperiodens lengde

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunkt 2. januar 2020.

Påmelding og mer informasjon finner du her: https://www.jus.no/kurs-og-opplaering/forsoergertap/