Kurs

Her vil vi legge ut informasjon om kurs og foredrag med våre ansatte.

********

E-kurs i deliktskrav i kontraktsforhold

Advokat Tom Sørum (og to trøndere til) holder e-kurs om deliktansvar i kontraktsforhold og kontraktskjeder.

I kurset foretas det en gjennomgang av hvorfor og når det kan fremmes erstatningskrav etter alminnelig erstatningsrett som et alternativ til den ansvarsreguleringen som er fastsatt i kontrakten og kontraktskjeden. Det foretas en analyse av de såkalte Boridommene fra Høyesterett, og en etterfølgende forsøksvis oppsummering av rettstilstanden.

Kurset holdes i regi av JUS og påmelding og mer informasjon finner du på deres hjemmesider: https://www.jus.no/kurs-og-opplaering/deliktskrav-i-kontraktsforhold/

 

********

 

Hør vår advokat Tom Sørum snakke om rettslige problemstillinger rundt det aktuelle temaet naturskade i denne Juss-podkasten!

 

********

 

E-kurs i forsørgertapsserstatning

Hvem har krav på forsørgertapserstatning? Når reduseres vår erstatning og hvordan beregnes den? Spørsmålene reiser kompliserte rettslige og økonomiske problemstillinger. Gjennom dette e-kurset gir Marit Asphaug og Tom Sørum deg en oversikt over de viktigste problemstillingene i et forsørgertaps-oppgjør.

Kurset holdes i regi av JUS og påmelding og mer informasjon finner du på deres hjemmesider: https://www.jus.no/kurs-og-opplaering/forsoergertap/

 

********