Trygderett

Advokatene i Advokatfirmaet Ness Lundin er spesialister innen trygderett og har omfattende erfaring fra fagfeltet. Vi bistår til enhver tid en rekke klienter i saker mot NAV.
stabel av mynter og en spire - trygderett

Trygderett og NAV – hvilke rettigheter har jeg?

Folketrygdens regler er kompliserte, og det er vanskelig å skaffe seg oversikt over hvilke regler som gjelder og hvilke rettigheter man har. Det gjelder også en rekke frister som må overholdes. NAV er et nøytralt, offentlig organ med en særskilt veiledningsplikt overfor brukerne. Dessverre ser vi i mange tilfeller at bistand fra advokat er nødvendig for å oppnå de ytelsene brukerne har krav på fra folketrygden.

Utgifter til juridisk bistand

I saker innen trygderett kan det gis dekning for utgifter til advokatbistand i form av fri rettshjelp.  En forutsetning for dette er at din inntekt og formue er lav. Inntektsgrensa er satt til kr 320 000 for enslige og kr 490 000 for ektefeller/samboere. Dersom du får medhold i en klage, har du rett til å få dekket rimelige og nødvendige advokatutgifter i den forbindelse, jf. forvaltningsloven § 36.

 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Relaterte saker

Ansatte

Jan Gunnar Ness

Jan Gunnar Ness

Advokat / Partner
Erik Johnsrud

Erik Johnsrud

Advokat (H) / Partner
Tom Sørum

Tom Sørum

Advokat (H) / Partner
Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat / Partner
Therese Lohne Boehlke

Therese Lohne Boehlke

Advokat / Partner
Elisabeth Clark

Elisabeth Clark

Advokat