23 29 90 16 / 928 33 438 sorum@nesslundin.no
Tom Sørum har arbeidet i Ness Lundin siden 1998 og ble partner elleve år senere. Sørum har en særstilling på erstatningsrettsområdet og har prosedert en rekke prinsipielle saker for domstolene, herunder Høyesterett i plenum og Efta-domstolen. Han arbeider særlig med erstatningsrett, herunder styreansvarssaker og det offentliges erstatningsansvar, samt forretningsjus og arbeidsrett. Sørum har skrevet flere fagartikler og brukes hyppig som foredragsholder på ulike juridiske arenaer. Han bistår både private og næringslivsklienter.
23 29 90 16 / 928 33 438 sorum@nesslundin.no
Tom Sørum har arbeidet i Ness Lundin siden 1998 og ble partner elleve år senere. Sørum har en særstilling på erstatningsrettsområdet og har prosedert en rekke prinsipielle saker for domstolene, herunder Høyesterett i plenum og Efta-domstolen. Han arbeider særlig med erstatningsrett, herunder styreansvarssaker og det offentliges erstatningsansvar, samt forretningsjus og arbeidsrett. Sørum har skrevet flere fagartikler og brukes hyppig som foredragsholder på ulike juridiske arenaer. Han bistår både private og næringslivsklienter.

Utdanning

2002
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2009
Partner i Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2008
Møterett for Høyesterett
2007–2008
Konstituert lagdommer i Frostating lagmannsrett
2006–2007
Dommerfullmektig Sør-Trøndelag tingrett
2004
Advokat i Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2002–2004
Advokatfullmektig i Ness & Co Advokatfirma DA
2000–2001
Vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett
2000–2001
Redaktør i Jussens Venner

Språk

Norsk, engelsk

Medlemskap og verv

Medlem i Den Norske Advokatforening
Medlem i The Pan- European Organisation of Personal Injury Lawyers (PEOPIL)
Foredragsholder innen erstatnings- og forsikringsrett, samt EØS-rettslige problemstillinger
Sensor ved Juridisk fakultet i Oslo.
Foreleser ved Folkeuniversitetet i Trondheim
Medlem i Etterutdanningsutvalget for Juristenes Utdanningssenter
Medlem i Advokatforeningens Lovutvalg for erstatningsrett 2014-2017
Leder for Advokatforeningens Lovutvalg for erstatningsrett 2018

Publikasjoner

Forvaltningens prioriteringsansvar - Tidsskrift for Erstatningsrett 2007 nr. 1/2
Finanger II-dommen – rettstilstanden og konsekvenser, Jussens Venner 2006 nr. 3
Fradrag for renter og avdrag på studielån ved erstatningsutmålingen for inntektstapet - Tidsskrift for Erstatningsrett 2006 nr. 3
Fatal Accidents and secondary victims compensation in Norway - PEOPIL research group: Xpl publishing 2005
Collective Agreements and Competition Law - Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook 2004
Identifikasjon som ledd i culpavurderingen – Tidsskrift for Erstatningsrett 2004 nr. 1
Personal injury Compensation in Norway - PEOPIL research group: Kluwer 2003
Bokanmeldelse: Erstatningsrettslig identifikasjon av Bjarte Askeland - Advokatbladet 2003 nr. 2
Replikk til professor dr. Juris Kai Krüger: Berettiget frykt i Finanger dommen - Jussens Venner 2001 nr. 3
Forholdet mellom tariffavtaler og konkurranserett - Marius nr. 291

Fagområder

Artikler