Ansvar for eiendomsmegler og takstmenn

Advokatfirmaet Ness Lundin har i mange år arbeidet med saker angående både erstatning og fast eiendom. Gjennom vårt samarbeid med Huseierens Landsforbund (HL) bistår vi klienter innen et stort spekter av sakstyper og har mange saker som omhandler ansvar for eiendomsmegler og takstmann.

I en del saker om mangel ved kjøp av fast eiendom er det grunnlag for å fremme erstatningskrav mot eiendomsmegler eller takstmannen.

Uaktsomhet og klanderverdig opptreden

Dersom eiendomsmegler har opptrådt klanderverdig i forbindelse med salget, kan du som kjøper også fremme ditt krav overfor megler. Dette følger av rettspraksis og de ulovfestede reglene om profesjonsansvar. Takstmannen er på samme måte ansvarlig for uaktsomme handlinger i forbindelse med utarbeidelse av taksten.

God meglerskikk

I eiendomsmeglingsloven står det bl.a. at eiendomsmegler skal opptre i tråd med “god meglerskikk”. I tillegg fremgår det av høyesterettspraksis at det gjelder et strengt profesjonsansvar for eiendomsmeglere. En megler som opptrer i strid med god meglerskikk kan bli erstatningsansvarlig. I en del tilfeller vil selger og megler kunne bli solidarisk ansvarlig, hvilket vil si at du som kjøper kan søke å få dekket erstatningskravet hos begge. Hvis det foreligger klanderverdig utførelse fra takstmann eller annen kontraktspart av megler, kan kjøper fremme krav om erstatning mot selger eller megler som sin kontraktspart.

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Relaterte saker

  • Nye regler som gir tryggere bolighandel for både selger og kjøper

Ansatte

Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Christian Lundin

Christian Lundin

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokatfullmektig Elisabeth Gram Clark, kvadratisk

Elisabeth Clark

Advokat