Ansvar for eiendomsmeglere og takstmenn

Advokatfirmaet Ness Lundin har i mange år arbeidet med saker angående både erstatning og fast eiendom. Gjennom vårt samarbeid med Huseierens Landsforbund (HL) bistår vi klienter innen et stort spekter av sakstyper. Våre advokater har bred erfaring innen dette rettsfeltet og har mange saker som omhandler ansvar for eiendomsmeglere og takstmenn.

I en del saker om mangel ved kjøp av fast eiendom er det grunnlag for å fremme erstatningskrav mot megleren eller takstmannen.

 

Dersom megler har opptrådt klanderverdig i forbindelse med salget, følger det av rettspraksis og de ulovfestede reglene om profesjonsansvar at du som kjøper også kan fremme ditt krav overfor megler. Takstmannen er på samme måte ansvarlig for uaktsomme handlinger i forbindelse med utarbeidelse av taksten.

 

I eiendomsmeglingsloven står det bl.a. at megler skal opptre i tråd med «god meglerskikk» og av Høyesterettspraksis fremgår det at det gjelder et strengt profesjonsansvar for eiendomsmeglere. En megler som opptrer i strid med god meglerskikk kan bli erstatningsansvarlig. I en del tilfeller vil selger og megler kunne bli solidarisk ansvarlig, hvilket vil si at du som kjøper kan søke å få dekket erstatningskravet hos begge. Hvis det foreligger klanderverdig utførelse fra takstmann eller annen kontraktspart av megler, kan kjøper fremme krav om erstatning mot selger eller megler som sin kontraktspart

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Ansatte

Erik Johnsrud

Erik Johnsrud

Advokat/Partner
Anette Eckhoff

Anette Eckhoff

Advokat