Rettshjelpsforsikring

De fleste har rettshjelpsforsikring innbakt i sin ordinære hjem- og innboforsikring. Også bilforsikringer har en innbakt rettshjelpsdekning. Rettshjelpsforsikringen dekker advokatutgifter ved tvister, for eksempel tvister om erstatning etter personsskade.

Rettshjelpsforsikringer har normalt en egenandel på kr 3 – 5 000 med tillegg av 20 % av det overskytende. Maksimal utbetaling under rettshjelpsforsikringer er som regel kr 80 – 100 000.

Det er viktig å melde fra til rettshjelpsselskapet senest ett år etter at tvist er oppstått.

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.