Rettshjelpsforsikring

De fleste har rettshjelpforsikring innbakt i sin ordinære hjem- og innboforsikring. Også bilforsikringer har en innbakt rettshjelpdekning. Forsikringen vil ofte kunne dekke advokatutgifter ved tvister.

Hva dekker rettshjelpforsikring?

Rettshjelpforsikringer har normalt en egenandel på kr 3 – 5 000 med tillegg av 20 % av det overskytende. Maksimal utbetaling under rettshjelpforsikring er som regel kr 80 – 100 000.

Det er viktig å melde fra til forsikringsselskapet hvor du har rettshjelpdekning senest ett år etter at tvist er oppstått.

Arbeidstvister og yrkesskade

Dessverre har de fleste rettshjelpforsikringer unntak for krav som har sammenheng med yrke. Dette innebærer at arbeidstvister og yrkesskadesaker normalt faller utenfor. I den senere tid har imidlertid enkelte selskaper endret sine vilkår slik at også saker med utspring i yrkesaktivitet kan gi grunnlag for rettshjelpdekning. Det er derfor viktig å undersøke hva som gjelder i ditt tilfelle.

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Relaterte saker

Ansatte

Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Therese Lohne Boehlke

Therese Lohne Boehlke

Advokat (H) / Partner