Rettshjelpsforsikring

De fleste har rettshjelpsforsikring innbakt i sin ordinære hjem- og innboforsikring. Også bilforsikringer har en innbakt rettshjelpsdekning. Rettshjelpsforsikringen dekker advokatutgifter ved tvister, for eksempel tvister om erstatning etter personsskade.

Rettshjelpsforsikringer har normalt en egenandel på kr 3 – 5 000 med tillegg av 20 % av det overskytende. Maksimal utbetaling under rettshjelpsforsikringer er som regel kr 80 – 100 000.

Det er viktig å melde fra til rettshjelpsselskapet senest ett år etter at tvist er oppstått.

Relaterte saker