Erstatning etter forsørgertap

Har du mistet en nærstående som bidro til familiens økonomi (tap av forsørger) kan du ha krav på erstatning. Vi bistår jevnlig etterlatte i saker om erstatning etter forsørgertap og er Norges ledende advokatfirma innen erstatnings- og forsikringsrett.

Har jeg krav på erstatning for forsørgertap?

Dersom du har mistet en forsørger, kan du ha krav på å få erstattet tap som følge av dødsfallet, etter skadeserstatningsloven § 3-4.

Ofte er dødsfallet og forsørgertapet oppstått som følge av en trafikkulykke, feilbehandling (pasientskade) eller en yrkesskade. Det kan også være at noen har opptrådt uaktsomt eller forsettelig (med vilje) og er ansvarlig på dette grunnlaget, f.eks. ved vold.

Hva kan jeg kreve erstattet?

Så lenge det foreligger ansvarsgrunnlag, vil man kunne kreve erstatning for det tap som oppstår som følge av forsørgerens bortgang. Ved yrkesskade er denne standardisert. I andre tilfeller vil man sammenlikne familiens økonomiske situasjon før og etter dødsfallet og utmåle tapet konkret. Videre kan man kreve dekket vanlige utgifter til gravferd og, i visse tilfeller, andre utgifter som følge av dødsfallet. Ikke-økonomisk tap dekkes normalt ikke, med mindre noen har forårsaket skaden med vilje eller grovt uaktsomt.

Man kan også ha krav på ytelser fra folketrygden (ektefellepensjon, barnepensjon).

Utgifter til juridisk bistand

Ofte vil utgifter til advokatbistand bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet (eventuelt Norsk pasientskadeerstatning i pasientskadetilfellene). I forsørgertapssaker der det er oppstått tvist, har de fleste dekning for advokatutgifter innbakt i hjem- og innboforsikringen. Det finnes også muligheter for å søke fri rettshjelp, men dette gjelder kun dersom din inntekt er under kr 246 000 (for enslige).


Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Les om trafikkskade her.

Les om voldsoffererstatning her.

Les om forsørgertap her.

Les om personskade her.

Les om yrkesskade her.

Les om pasientskade her.

Relaterte saker

  • Fem nye, prinsipielle spørsmål i Høyesterett

  • Dekning av advokatutgifter i personskadesaker

Ansatte

Advokatfirmaet Ness Lundin, advokat Jan Gunnar Ness

Jan Gunnar Ness

Advokat / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Christian Lundin

Christian Lundin

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Tom Sørum

Tom Sørum

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Therese Lohne Boehlke

Therese Lohne Boehlke

Advokat (H) / Partner