Forsørgertap

Har du mistet en nærstående som bidro til familiens økonomi (tap av forsørger)? Advokatfirmaet Ness Lundin er Norges ledende advokatfirma innen erstatnings- og forsikringsrett. Vi bistår jevnlig etterlatte i saker om forsørgertapserstatning.

Dersom du har mistet en forsørger, kan du ha krav på å få erstattet tap som følge av dødsfallet etter skadeserstatningsloven § 3-4.

Årsaken til tap av forsørger kan være mye forskjellig. Særlig aktuelt er skade som følge av trafikkulykke, feilbehandling (pasientskade) eller yrkesskade. Det kan også være at noen har opptrådt uaktsomt og er ansvarlig på det grunnlag.

Så lenge det foreligger ansvarsgrunnlag, vil man kunne kreve erstatning for det tap som oppstår som følge av tapet av forsørger. Ved yrkesskade er denne standardisert. I andre tilfeller vil man sammenlikne familiens økonomiske situasjon før og etter dødsfallet og utmåle tapet konkret. Videre kan man kreve dekket vanlige utgifter til gravferd og, i visse tilfeller, andre utgifter som følge av dødsfallet. Ikke-økonomisk tap dekkes normalt ikke, med mindre noen har forårsaket skaden med vilje eller grovt uaktsomt.

Man kan også ha krav på ytelser fra folketrygden (ektefellepensjon, barnepensjon).

Ofte vil utgifter til advokatbistand bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet (eventuelt Norsk pasientskadeerstatning i pasientskadetilfellene). Der det er oppstått tvist, har de fleste dekning for advokatutgifter innbakt i hjem og innboforsikringen. Det finnes også muligheter for å søke fri rettshjelp, men dette gjelder kun dersom din inntekt er under kr 246 000 (for enslige).

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Relaterte saker

Ansatte

Jan Gunnar Ness

Jan Gunnar Ness

Advokat/Partner
Christian Lundin

Christian Lundin

Advokat/Partner
Erik Johnsrud

Erik Johnsrud

Advokat/Partner
Tom Sørum

Tom Sørum

Advokat/Partner
Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat/Partner