Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Christian Lundin
23 29 90 09 / 905 92 990 lundin@nesslundin.no
Christian Lundin er cand. jur fra Universitetet i Oslo i 1993, og startet sin karriere som dommerfullmektig. Han begynte som advokat i Ness Lundin i 1996, hvor han ble partner i 1998. Lundin er i personskadesaker spesielt interessert i å arbeide med kombinasjonen jus og medisin, og kjemper for at skadelidte skal få den erstatningen de har krav på. Han har i løpet av 27 år prosedert et stort antall saker for domstolene – herunder flere erstatningssaker for Høyesterett - og bidratt til en betydelig rettsutvikling. I tillegg til å arbeide mye med prosedyre av erstatnings- og forsikringssaker, er Lundin fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Han arbeider også med arv- og skifte, og er fast bobestyrer ved Oslo byfogdembete. Lundin er i tillegg medlem av Klagenemnda for EØS-erstatningssaker, som regjeringen har etablert for klagesaker i forbindelse med Arbeids- og velferdsetatens feilaktige praktisering av rettigheter ved opphold i annet EØS-land («NAV-saken»).
23 29 90 09 / 905 92 990 lundin@nesslundin.no
Christian Lundin er cand. jur fra Universitetet i Oslo i 1993, og startet sin karriere som dommerfullmektig. Han begynte som advokat i Ness Lundin i 1996, hvor han ble partner i 1998. Lundin er i personskadesaker spesielt interessert i å arbeide med kombinasjonen jus og medisin, og kjemper for at skadelidte skal få den erstatningen de har krav på. Han har i løpet av 27 år prosedert et stort antall saker for domstolene – herunder flere erstatningssaker for Høyesterett - og bidratt til en betydelig rettsutvikling. I tillegg til å arbeide mye med prosedyre av erstatnings- og forsikringssaker, er Lundin fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Han arbeider også med arv- og skifte, og er fast bobestyrer ved Oslo byfogdembete. Lundin er i tillegg medlem av Klagenemnda for EØS-erstatningssaker, som regjeringen har etablert for klagesaker i forbindelse med Arbeids- og velferdsetatens feilaktige praktisering av rettigheter ved opphold i annet EØS-land («NAV-saken»).

Utdanning

1993
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2003
Møterett for Høyesterett
1998
Partner i Advokatfirmaet Ness Lundin DA
1996
Advokat i Ness & Co Advokatfirma DA
1993–1996
Dommerfullmektig ved Nes Sorenskriverembete

Språk

Norsk, engelsk

Medlemskap og verv

Medlem av Den Norske Advokatforening
Medlem i Juristforbundet
Styremedlem Norsk Pasientforening
Medlem av Advokatforeningens utvalg for bistandsadvokater
Medlem av Klagenemd for EØS-saker
Foredragsholder for Juristenes Utdanningssenter

Publikasjoner

Forfatter av Kapittelet om idrett og erstatning, Idrett og juss, 4. utgave.
Artikler i hhv. Lov og Rett og Juristkontakt

Fagområder

Artikler

  • Prinsipiell avgjørelse fra Høyesterett om erstatningsutmålingen ved pasientskade

  • Nye elsparkesykkel-regler i 2022