23 29 90 09 / 905 92 990 lundin@nesslundin.no
Christian Lundin startet sin karriere i 1993, som dommerfullmektig. Han begynte som advokat i Ness Lundin tre år senere, hvor han ble partner i 1998. Lundin er spesielt interessert i å arbeide med kombinasjonen jus og medisin, og kjemper for at skadelidte skal få den erstatningen de har krav på. Han har i løpet av 20 år prosedert et stort antall saker for domstolene – herunder flere erstatningssaker for Høyesterett - og bidratt til en betydelig rettsutvikling. I tillegg til å arbeide mye med prosedyre av erstatnings- og forsikringssaker, er Lundin fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Han er også fast bobestyrer for konkurs- og dødsbo ved Oslo byfogdembete og Nedre Romerike tingrett.
23 29 90 09 / 905 92 990 lundin@nesslundin.no
Christian Lundin startet sin karriere i 1993, som dommerfullmektig. Han begynte som advokat i Ness Lundin tre år senere, hvor han ble partner i 1998. Lundin er spesielt interessert i å arbeide med kombinasjonen jus og medisin, og kjemper for at skadelidte skal få den erstatningen de har krav på. Han har i løpet av 20 år prosedert et stort antall saker for domstolene – herunder flere erstatningssaker for Høyesterett - og bidratt til en betydelig rettsutvikling. I tillegg til å arbeide mye med prosedyre av erstatnings- og forsikringssaker, er Lundin fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Han er også fast bobestyrer for konkurs- og dødsbo ved Oslo byfogdembete og Nedre Romerike tingrett.

Utdanning

1993
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2003
Møterett for Høyesterett
1998
Partner i Advokatfirmaet Ness Lundin DA
1996
Advokat i Ness & Co Advokatfirma DA
1993–1996
Dommerfullmektig ved Nes Sorenskriverembete

Språk

Norsk, engelsk

Medlemskap og verv

Medlem av Den Norske Advokatforening
Medlem i Juristens Utdanningssenter

Publikasjoner

Forfatter av Kapittelet om idrett og erstatning, Idrett og juss 3. utgave.
Artikler i hhv. Lov og Rett og Juristkontakt

Fagområder

Artikler

  • Lavere kapitaliseringsrente - seier i Høyesterett

  • Dom i Bjørkelangen-saken - sjåfør dømt til ubetinget fengsel