23 29 90 09 / 905 92 990 lundin@nesslundin.no
Christian Lundin er cand. jur fra Universitetet i Oslo i 1993, og startet sin karriere som dommerfullmektig. Han begynte som advokat i Ness Lundin i 1996, hvor han ble partner i 1998. Lundin er i personskadesaker spesielt interessert i å arbeide med kombinasjonen jus og medisin, og kjemper for at skadelidte skal få den erstatningen de har krav på. Han har i løpet av 25 år prosedert et stort antall saker for domstolene – herunder flere erstatningssaker for Høyesterett - og bidratt til en betydelig rettsutvikling. I tillegg til å arbeide mye med prosedyre av erstatnings- og forsikringssaker, er Lundin fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Han arbeider også mye med arv- og skifte, og er fast bobestyrer ved Oslo byfogdembete.
23 29 90 09 / 905 92 990 lundin@nesslundin.no
Christian Lundin er cand. jur fra Universitetet i Oslo i 1993, og startet sin karriere som dommerfullmektig. Han begynte som advokat i Ness Lundin i 1996, hvor han ble partner i 1998. Lundin er i personskadesaker spesielt interessert i å arbeide med kombinasjonen jus og medisin, og kjemper for at skadelidte skal få den erstatningen de har krav på. Han har i løpet av 25 år prosedert et stort antall saker for domstolene – herunder flere erstatningssaker for Høyesterett - og bidratt til en betydelig rettsutvikling. I tillegg til å arbeide mye med prosedyre av erstatnings- og forsikringssaker, er Lundin fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Han arbeider også mye med arv- og skifte, og er fast bobestyrer ved Oslo byfogdembete.

Utdanning

1993
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2003
Møterett for Høyesterett
1998
Partner i Advokatfirmaet Ness Lundin DA
1996
Advokat i Ness & Co Advokatfirma DA
1993–1996
Dommerfullmektig ved Nes Sorenskriverembete

Språk

Norsk, engelsk

Medlemskap og verv

Medlem av Den Norske Advokatforening
Medlem i Juristforbundet
Styremedlem Norsk Pasientforening
Medlem av Advokatforeningens utvalg for bistandsadvokater
Medlem av Klagenemd for EØS-saker
Foredragsholder for Juristenes Utdanningssenter

Publikasjoner

Forfatter av Kapittelet om idrett og erstatning, Idrett og juss, 4. utgave.
Artikler i hhv. Lov og Rett og Juristkontakt

Fagområder

Artikler

  • Erstatning etter båtulykke?

  • Erstatning for ekstrautgifter til medisinsk behandling - den banebrytende "psykologsaken"