Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Christian Lundin
23 29 90 00 / 905 92 990 lundin@nesslundin.no

Christian Lundin er cand. jur fra Universitetet i Oslo i 1993, og startet sin karriere som dommerfullmektig. Han begynte som advokat i Ness Lundin i 1996, hvor han ble partner i 1998. Han har i løpet av 27 år prosedert et stort antall saker for domstolene – herunder flere erstatningssaker for Høyesterett – og bidratt til en betydelig rettsutvikling. I tillegg til å arbeide mye med prosedyre av erstatnings- og forsikringssaker, arbeider han med arv- og skifte, og er fast bostyrer ved Oslo tingrett. Lundin er i tillegg medlem av Klagenemnda for EØS-erstatningssaker, som regjeringen har etablert for klagesaker i forbindelse med Arbeids- og velferdsetatens feilaktige praktisering av rettigheter ved opphold i annet EØS-land («NAV-saken»).

23 29 90 00 / 905 92 990 lundin@nesslundin.no

Christian Lundin er cand. jur fra Universitetet i Oslo i 1993, og startet sin karriere som dommerfullmektig. Han begynte som advokat i Ness Lundin i 1996, hvor han ble partner i 1998. Han har i løpet av 27 år prosedert et stort antall saker for domstolene – herunder flere erstatningssaker for Høyesterett – og bidratt til en betydelig rettsutvikling. I tillegg til å arbeide mye med prosedyre av erstatnings- og forsikringssaker, arbeider han med arv- og skifte, og er fast bostyrer ved Oslo tingrett. Lundin er i tillegg medlem av Klagenemnda for EØS-erstatningssaker, som regjeringen har etablert for klagesaker i forbindelse med Arbeids- og velferdsetatens feilaktige praktisering av rettigheter ved opphold i annet EØS-land («NAV-saken»).

Utdanning

1993
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2003
Møterett for Høyesterett
1998
Partner i Advokatfirmaet Ness Lundin DA
1996
Advokat i Ness & Co Advokatfirma DA
1993–1996
Dommerfullmektig ved Nes Sorenskriverembete

Språk

Norsk, engelsk

Medlemskap og verv

Foredragsholder Juristenes utdanningssenter
Medlem av Den Norske Advokatforening
Medlem i Juristforbundet
Styremedlem Norsk Pasientforening
Medlem av Advokatforeningens utvalg for bistandsadvokater
Medlem av Klagenemd for EØS-saker

Publikasjoner

- Forfatter av Kapittelet om idrett og erstatning, Idrett og juss, 3. utgave (2004), 4. utgave (2012), og 5. utgave (2022)
- Artikler i hhv. Lov og Rett og Juristkontakt

Fagområder

Artikler