Arbeidsrett

Advokatfirmaet Ness Lundin bistår både bedrifter, privatpersoner og fagforeninger i saker om arbeidsrett. Ta kontakt for en gratis samtale om din sak.

Mennesker rundt møtebord - Arbeidsrett - Advokatfirmaet Ness Lundin

 

Vi bistår særlig i saker angående disse problemstillingene innenfor arbeidsrett:

Ansettelse

Det kan ofte oppstå uenighet om det er inngått en arbeidsavtale eller ikke og hva avtalen innebærer. Innholdet i arbeidsavtalen er helt sentral for å kartlegge hvilke arbeidsoppgaver arbeidstakeren skal utføre. Den er også sentral for å kartlegge hvilke arbeidsoppgaver arbeidsgiveren kan pålegge den ansatte, uten å måtte gjennomføre såkalt endringsoppsigelse. En arbeidsavtale som er tydelig utformet, forhindrer fremtidige konflikter.

Oppsigelse og nedbemanning

Oppsigelse av en arbeidstaker på grunn av måten arbeidet er utført på, forutsetter at det foreligger saklig grunn. Dette gjelder også ved generell nedbemanning. I tillegg er det bestemte krav til saksbehandlingen i forkant av en oppsigelse/nedbemanning og formelle krav til utformingen av en oppsigelse. Brudd på disse reglene innebærer normalt at arbeidstaker har rett på å beholde arbeidet og/eller har krav på erstatning.

En arbeidstaker som mener at oppsigelsen er usaklig har som hovedregel rett til å stå i stillingen så lenge tvisten pågår.

Vår erfaring er at en oppsigelse og nedbemanningsprosesser normalt blir mindre konfliktfylt hvis begge parter har profesjonell juridisk bistand fra starten av.

Virksomhetsoverdragelse

Salg av virksomheten medfører ofte stor usikkerhet hos arbeidstakerne. Hovedregelen er imidlertid at ansatte har krav på å beholde arbeidet sitt ved virksomhetsoverdragelse. Hva som er en virksomhetsoverdragelse kan imidlertid være vanskelig å vurdere, og juridisk bistand er ofte nødvendig for å klarlegge de nærmere grensene.

Pensjonsforhold

De fleste er omfattet av pensjonsavtaler, og innholdet i disse avtalene blir stadig viktigere for å opprettholde tilvant levestandard når en går av med pensjon.

Vi kan bistå med utforming av pensjonsavtaler eller klarlegge hvilke rettigheter som foreligger etter en inngått pensjonsavtale og hvilke endringer det er anledning til å foreta.

Tariffavtaler

Tariffavtaler er avtaler mellom en fagforening og en arbeidsgiverorganisasjon som regulerer rammene for arbeidsforholdet, i tillegg til den individuelle arbeidsavtalen. Enkelte ganger oppstår det tvil om forståelsen av en tariffavtale, og tvisten bringes da som hovedregel inn for Arbeidsretten.

Vi har erfaring med å bistå fagforeninger i saker for Arbeidsretten.

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Relaterte saker

Ansatte

Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Tom Sørum

Tom Sørum

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Therese Lohne Boehlke

Therese Lohne Boehlke

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokatfullmektig Elisabeth Gram Clark, kvadratisk

Elisabeth Clark

Advokat