Arbeidsrett

Advokatfirmaet Ness Lundin bistår både bedrifter, privatpersoner og fagforeninger i arbeidsrettssaker. Vi arbeider særlig med disse arbeidsrettslige problemstillingene:

Ansettelse

Det oppstår ofte uenighet om det er inngått en arbeidsavtale, og det nærmere innholdet av denne. Innholdet i arbeidsavtalen er helt sentralt for å kartlegge hvilke arbeidsoppgaver arbeidstakeren sal utføre, og hvilke arbeidsoppgaver arbeidsgiveren kan pålegge den ansatte uten å måtte gjennomføre såkalt endringsoppsigelse. Rn klart utformet arbeidsavtale forhindrer fremtidige konflikter.

Oppsigelse – nedbemanning

Oppsigelse av en arbeidstaker på grunn av måten arbeidet er utført på og generell nedbemanning forutsetter at det foreligger saklig grunn. I tillegg er det bestemte krav til saksbehandlingen i forkant av en oppsigelse/nedbemanning og formelle krav til utformingen av en oppsigelse. Brudd på disse reglene innebærer normalt at arbeidstaker har rett til å beholde arbeidet og/eller har krav på erstatning.

En arbeidstaker som mener at oppsigelsen er usaklig har som hovedregel rett til å stå i stillingen så lenge tvisten pågår.

Vår erfaring er at en oppsigelse og nedbemanningsprosesser normalt blir mindre konfliktfylt hvis begge parter har profesjonell bistand fra starten av. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Virksomhetsoverdragelse

Salg av virksomheten medfører ofte stor usikkerhet hos arbeidstakerne. Hovedregelen er imidlertid at ansatte har krav på å beholde arbeidet sitt ved virksomhetsoverdragelse. Hva som er en virksomhetsoverdragelse kan imidlertid være vanskelig og vurdere, og juridisk bistand er ofte nødvendig for å klarlegge de nærmere grensene.

Pensjonsforhold

De fleste er omfattet av pensjonsavtaler, og innholdet i disse avtalene blir stadig viktigere for å opprettholde tilvant levestandard når man går av med pensjon.

Vi kan bistå med utforming av pensjonsavtaler eller klarlegge hvilke rettigheter som foreligger etter en inngått pensjonsavtale og hvilke endringer det er anledning til å foreta

Tariffavtaler

Tariffavtaler er avtaler mellom en fagforening og en arbeidsgiverorganisasjon som regulerer rammene for arbeidsforholdet i tillegg til den individuelle arbeidsavtalen. Enkelte ganger oppstår det tvil om forståelsen av en tariffavtale, og tvisten bringes da som hovedregel inn for Arbeidsretten.

Vi har erfaring med å bistå fagforeninger i saker for Arbeidsretten.

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Ansatte

Erik Johnsrud

Erik Johnsrud

Advokat/Partner
Tom Sørum

Tom Sørum

Advokat/Partner
Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat/Partner
Anette Eckhoff

Anette Eckhoff

Advokat