Om oss

Advokatfirmaet Ness Lundin har i over 25 år bidratt til rettsutvikling. Advokatfirmaet prosederer årlig en rekke saker og har gjennom årenes løp prosedert i overkant av 30 saker for Høyesterett, hvorav 4 plenumssaker. I tillegg har firmaet prosedert saker for EFTA-domstolen og den Europeisk menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Firmaets arbeid har også resultert i 6 lovendringer som har styrket våre klienters rettsikkerhet.

Advokatfirmaet Ness Lundin arbeider i dag innen mange saksområder, med hovedvekt på erstatningsrett, arv- og familierett, konkursbehandling, fast eiendoms rettsforhold og arbeidsrett.

 

Les om Advokatfirmaet Ness Lundins historie.

 

*************

 

SE VÅR FILM OM DEN PRINSIPIELLE NORDSJØDYKKER-SAKEN

 

 

*************

 

SE VÅR FILM OM DEN PRINSIPIELLE FINANGER-SAKEN

Fagområder

Erstatningsrett

Advokatfirmaet Ness Lundin er Norges ledende advokatfirma innen forsikrings- og erstatningsrett og har jobbet med dette siden starten av 1990-tallet.

Trafikkskade

Alle kjøretøy er pålagt å ha en forsikring i henhold til bilansvarsloven, som dekker skade kjøretøyet volder. Dersom du er påført skade som følge av en trafikkulykke, dekkes inntektstap, utgifter og tapt livsutfoldelse (menerstatning) gjennom forsikringen.

Yrkesskade

Dersom du er påført sykdom eller skade som følge av utførelse av arbeid, kan du ha krav på erstatning. Advokatfirmaet Ness Lundin er Norges ledende advokatfirma innen erstatnings- og forsikringsrett og bistår jevnlig skadelidte i saker om yrkesskade.

Pasientskadeerstatning

Dersom du har blitt utsatt for feilbehandling og påført en pasientskade, har du krav på erstatning. Erstatningen ytes fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), som er et statlig organ. Hvis NPE har fattet vedtak om ansvar, har du krav på å få dekket dine utgifter til advokat etter pasientskadeloven.

Avtale- og kontraktsrett

Vi bistår både privatpersoner og næringsdrivende/selskaper innenfor fast eiendom, husleie, entrepriser, ordinære kjøpsavtaler mellom to private parter, profesjonelle og uprofesjonelle, samt avtaler mellom profesjonell aktør og «forbruker».

Arv og familie

Advokatfirmaet Ness Lundin har i mange år arbeidet med rettslige spørsmål innenfor arv og familie og har bred erfaring innen området. Vårt kontor oppnevnes også regelmessig som bobestyrer i dødsbo ved offentlig skifte. Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak.

Fast eiendom

Advokatfirmaet Ness Lundin har i mange år arbeidet med saker innen fast eiendoms rettsforhold. Gjennom vårt samarbeid med Huseierens Landsforbund (HL) bistår vi klienter innen et stort spekter av sakstyper. Våre advokater har bred erfaring innen dette rettsfeltet.

Bobehandling

Advokat Christian Lundin i Advokatfirmaet Ness Lundin er fast bobestyrer og foretar bobehandlingen i dødsbo som skiftes offentlig ved Oslo byfogdembete og Nedre Romerike tingrett. Han er også fast bostyrer i konkursbo og tvangssalg som skiftes ved Nedre Romerike tingrett.

Nyheter