Om oss

Korona (COVID-19) – våre tiltak

Advokatfirmaet Ness Lundin tar korona-situasjonen på største alvor. Vi har iverksatt tiltak for å opprettholde så normal drift som mulig på tross av de omfattende smitteverntiltakene som er besluttet av regjeringen. Advokatene er rigget med hjemmekontor, og ved bruk av digital dokumentbehandling og samhandlingsløsninger er våre advokater operative. Kontoret er videre satt opp med minimumsbemanning for å ivareta oppgaver som ikke kan utføres fra hjemmekontor.

I tråd med de nasjonale anbefalingene forsøker vi å bidra i smitteverndugnaden ved å begrense fysiske møter. I situasjonen vi nå står overfor gjennomfører vi møter via videosamtaler, Facetime, skype etc. Vi er utstyrt med løsninger som også gjør det mulig å formidle/gjennomgå elektroniske dokumenter til andre deltakere i videomøter. Vi ber om at henvendelser i første omgang skjer uten fysisk oppmøte.

Domstolene foreløpig har utsatt de fleste fysiske rettsmøter med noen unntak på strafferettsområdet. Det er likevel viktig å huske at klagefrister, søksmåls- og foreldelsesfrister løper som vanlig. Det samme gjelder ankefrister.

Ta gjerne kontakt med den enkelte advokat, sentralbordet eller via vårt kontaktskjema.

 

******

Advokatfirmaet Ness Lundin bistår private og bedrifter innen et vidt spekter av rettsområder. Vi arbeider i dag innen mange saksområder, med hovedvekt på erstatningsrett, avtale- og kontraktsrett, arbeidsrett fast eiendoms rettsforhold og arv- og familierett. Vi bistår domstolene med konkurs- og skiftebehandling.

Advokatfirmaet Ness Lundin har i over 25 år bidratt til rettsutvikling. Advokatfirmaet prosederer årlig en rekke saker og har gjennom årenes løp prosedert i overkant av 30 saker for Høyesterett, hvorav 4 plenumssaker. I tillegg har firmaet prosedert saker for EFTA-domstolen og den Europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Firmaets arbeid har også resultert i 6 lovendringer som har styrket våre klienters rettsikkerhet.

 

Les om Advokatfirmaet Ness Lundins historie.

**********

 

 

SE VÅR FILM OM DEN PRINSIPIELLE NORDSJØDYKKER-SAKEN

 

SE VÅR FILM OM DEN PRINSIPIELLE FINANGER-SAKEN

Fagområder

Erstatningsrett

Advokatfirmaet Ness Lundin er Norges ledende advokatfirma innen forsikrings- og erstatningsrett og har jobbet med dette siden starten av 1990-tallet.

Forsikringsrett

I mange skadesituasjoner foreligger det en forsikringsdekning som kan gi grunnlag for utbetaling etter en skade. Dette gjelder både ved personsskader og skader på ting.
Vi er Norges ledende advokatfirma innen forsikringsrett og har arbeidet med dette i mer enn 20 år.

Avtale, kontraktsrett og entreprise

Vi bistår både privatpersoner og næringsdrivende/selskaper innenfor fast eiendom, husleie, entrepriser, ordinære kjøpsavtaler mellom to private parter, profesjonelle og uprofesjonelle, samt avtaler mellom profesjonell aktør og «forbruker».

Fast eiendom

Advokatfirmaet Ness Lundin har i mange år arbeidet med saker innen fast eiendoms rettsforhold. Gjennom vårt samarbeid med Huseierens Landsforbund (HL) bistår vi klienter innen et stort spekter av sakstyper. Våre advokater har bred erfaring innen dette rettsfeltet.

Arbeidsrett

Advokatfirmaet Ness Lundin bistår både bedrifter, privatpersoner og fagforeninger i saker om arbeidsrett. Ta kontakt for en gratis samtale om din sak.

Arv og familie

Advokatfirmaet Ness Lundin har i mange år arbeidet med rettslige spørsmål innenfor arv og familie og har bred erfaring innen området. Vårt kontor oppnevnes også regelmessig som bobestyrer i dødsbo ved offentlig skifte. Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak.

Nyheter