Om oss

******

Advokatfirmaet Ness Lundin bistår private og bedrifter innen et vidt spekter av rettsområder. Vi arbeider i dag innen mange saksområder med hovedvekt på erstatningsrett, avtale- og kontraktsrett, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold og arv- og familierett. Vi bistår domstolene med konkurs- og skiftebehandling.

Advokatfirmaet Ness Lundin har i over 30 år bidratt til rettsutvikling. Advokatfirmaet prosederer årlig en rekke saker og har gjennom årenes løp prosedert rundt 40 saker for Høyesterett, hvorav 4 plenumssaker. I tillegg har firmaet prosedert saker for EFTA-domstolen og den Europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Firmaets arbeid har også resultert i 6 lovendringer som har styrket våre klienters rettsikkerhet.

 

Les om Advokatfirmaet Ness Lundins historie.

 

**********

 

ONESUBSEA PROCESSING AS MED UNDERVANNSTEKNOLOGI I VERDENSKLASSE

Fra Horsøy utenfor Bergen har OneSubsea Processing AS, et selskap i Schlumberger-gruppen, designet og bygget to enorme undervannskompressorstasjoner som gjør det mulig å hente opp restgass fra Ormen Lange-feltet til en verdi av 80 milliarder kroner.

Vi gratulerer med fantastisk pionerarbeid og takker for at vi fikk delta i en spennende og lærerik prosess.

Les mer om saken her.

Faksimile NRK Dagsrevyen kontraktsrett

Faksimile fra Dagsrevyen, NRK, 14. februar 2023.

 

**********

SE VÅR FILM OM SAKEN DER ERSTATNINGEN ØKTE FRA 1,5 MILL. TIL 10,5 MILL

 

SE VÅR FILM OM DEN PRINSIPIELLE NORDSJØDYKKER-SAKEN

 

SE VÅR FILM OM DEN PRINSIPIELLE FINANGER-SAKEN

Fagområder

Erstatningsrett

Advokatfirmaet Ness Lundin er Norges ledende advokatfirma innen forsikrings- og erstatningsrett og har jobbet med dette siden starten av 1990-tallet.

Forsikringsrett

I mange skadesituasjoner foreligger det en forsikringsdekning som kan gi grunnlag for utbetaling etter en skade. Dette gjelder både ved personsskader og skader på ting.
Vi er Norges ledende advokatfirma innen forsikringsrett og har arbeidet med dette i mer enn 20 år.

Fast eiendom

Advokatfirmaet Ness Lundin har i mange år arbeidet med saker innen fast eiendoms rettsforhold. Gjennom vårt samarbeid med Huseierens Landsforbund (HL) bistår vi klienter innen et stort spekter av sakstyper. Våre advokater har bred erfaring innen dette rettsfeltet.

Arbeidsrett

Advokatfirmaet Ness Lundin bistår både bedrifter, privatpersoner og fagforeninger i saker om arbeidsrett. Ta kontakt for en gratis samtale om din sak.

Avtale, kontraktsrett og entreprise

Vi bistår både privatpersoner og næringsdrivende/selskaper innenfor fast eiendom, husleie, entrepriser, ordinære kjøpsavtaler mellom to private parter, profesjonelle og uprofesjonelle, samt avtaler mellom profesjonell aktør og «forbruker».

Arv og familie

Advokatfirmaet Ness Lundin har i mange år arbeidet med rettslige spørsmål innenfor arv og familie og har bred erfaring innen området. Vårt kontor oppnevnes også regelmessig som bostyrer i dødsbo ved offentlig skifte. Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak.

Nyheter

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning