Gjeldsforsikring

Advokatfirmaet Ness Lundin har lang erfaring med saker om gjeldsforsikring og kan hjelpe deg overfor forsikringsselskapet for å sikre deg korrekt utbetaling.  Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak.

Hva er gjeldsforsikring?

I forbindelse med låneopptak kan man tegne forsikring til dekning av gjelden. Dette innebærer at gjelden helt eller delvis dekkes dersom vilkårene i forsikringsavtalen er oppfylt. Hva som utløser kravet på utbetaling avhenger altså av hva som er avtalt. Kravet utløses normalt ved dødsfall. Det er også vanlig å tegne forsikring som gjelder dersom man blir skadet slik at man får en varig medisinsk invaliditet eller hvis man blir varig ervervsmessig ufør.

Det er viktig å være oppmerksom på at gjeldsforsikringer, hvis ikke annet avtales, bortfaller når lånet innfris. Dette gjelder også hvis lånet refinansieres i en annen bank. Hvis du kan ha krav på utbetaling av en gjeldsforsikring, er det derfor viktig at du ikke endrer låneforholdet før gjeldsforsikringen er utbetalt.

Hva har jeg krav på?

Dersom man har forsikret gjelden eller deler av den, og vilkårene for utbetaling er oppfylt, vil forsikringsutbetalingen gå til dekning av gjelden. Dersom deler av gjelden er nedbetalt på dette tidspunkt, vil forsikringsbeløpet bli satt til det beløp som dekker det gjenstående.

Gjeldsforsikring er fordelaktig ved dødsfall fordi de etterlatte vil sitte igjen med en mindre gjeldsbyrde etter et dødsfall der en av familiens inntektskilder er falt bort. Det vil også normalt være tungt for en arbeidsufør eller en med høy varig medisinsk invaliditet å skulle betjene et stort lån, når inntektene blir redusert eller borte.

Dersom ulykken eller sykdommen som fører til dødsfallet gir grunnlag for en erstatningsutbetaling, vil gjeldsforsikringen gå til fradrag i denne. Dette samme gjelder ved medisinsk invaliditeten eller ervervsmessig uførhet.

Advokatfirmaet Ness Lundin har lang erfaring innen forsikringsrett og bistår jevnlig klienter i tvister som oppstår i forbindelse med oppgjør etter gjeldsforsikringer.

 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.