Derfor har du krav på erstatning etter yrkessykdom

Dersom du er påført sykdom som følge av utførelse av arbeid, kan du ha krav på erstatning. Advokatfirmaet Ness Lundin er Norges ledende advokatfirma innen erstatnings- og forsikringsrett og bistår jevnlig skadelidte i saker om yrkessykdom.
21.12.2016

Gratis samtale om din sak

Har du blitt påført en sykdom grunnet ditt arbeid? Alt for mange unngår å ta kontakt med en advokat i frykt for hva det kan koste. Derfor tilbyr vi i Ness Lundin en gratis samtale om din sak der du vil få helt ærlige svar på om du har en god sak eller ikke. Vi vet når du kan ha krav på erstatning for skaden din, og vi vet når saken din kan være mer risikabel å ta videre.


Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.


 

 

*************

 

*************

Alle som utfører arbeid for andre, skal være yrkesskadeforsikret gjennom forsikring som arbeidsgiver betaler. Dersom du får en sykdom som følge av at du har vært utsatt for skadelig påvirkning mens du er i arbeid, en yrkessykdom, kan du ha rett til erstatning. Erstatningen ytes uavhengig av skyld.

Sykdommer som kan gi rett til erstatning, er blant annet astma og allergiske reaksjoner, lungesykdommer, sykdommer som skyldes forgiftning eller kjemisk påvirkning, hørselsskader samt skader i armer og hender etter vibrasjoner fra maskiner eller du har fått skade etter trykkforandringer. I tillegg kan du også ha rett til erstatning dersom du er påført smitte gjennom ditt arbeid.

Det er en del sykdommer som ikke omfattes, blant annet omfattes ikke belastningslidelser i muskel og skjelett som utvikler seg over tid.

Du må ta kontakt med arbeidsgivers forsikringsselskap så snart du forstår at sykdommen er en følge av arbeidet ditt, og sykdommen påfører deg utgifter eller økonomisk tap. Dersom arbeidsgiver ikke har tegnet forsikring, kan du likevel ha rett til erstatning fra Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF).

Du kan også ha særlige rettigheter i NAV dersom du får en yrkessykdom. Arbeidsgiver er forpliktet til å melde sykdommen til NAV. Dersom arbeidsgiver ikke melder sykdommen, må du selv sørge for at dette blir gjort.

Dersom du får en yrkessykdom, skal du i utgangspunktet ha dekket det økonomiske tapet du påføres. Erstatningen er likevel delvis standardisert. Du kan lese mer om hva du kan ha rett til å få erstattet etter en yrkessykdom her.

 

Det oppstår ofte komplekse rettslige spørsmål i tilknytning til yrkessykdom. Det er derfor være lurt å ta kontakt med advokat, slik at meldefrister overholdes.

 

Normalt vil utgifter til advokat bli dekket av den obligatoriske forsikringen alle arbeidsgivere er forpliktet til å tegne.

 

Normalt vil utgifter til advokat bli dekket av den obligatoriske forsikringen alle arbeidsgivere er forpliktet til å tegne. Det finnes også muligheter for å søke fri rettshjelp dersom forsikringen ikke dekker utgifter til advokat, men dette gjelder kun dersom din inntekt er under kr 246 000 (for enslige).

 


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker