Silje Øverby Svendsen, Advokatfirmaet Ness Lundin
23 29 90 00 / 991 51 833 svendsen@nesslundin.no

Silje Øverby Svendsen startet som advokatfullmektig hos Ness Lundin i april 2021. Før dette har hun jobbet i det offentlige, med erfaring fra både vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland og arv- og skifteavdelingen hos Oslo Byfogdembete. Hun arbeider særlig med arv- og skifte, offentlig skifte og erstatningsrett.

23 29 90 00 / 991 51 833 svendsen@nesslundin.no

Silje Øverby Svendsen startet som advokatfullmektig hos Ness Lundin i april 2021. Før dette har hun jobbet i det offentlige, med erfaring fra både vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland og arv- og skifteavdelingen hos Oslo Byfogdembete. Hun arbeider særlig med arv- og skifte, offentlig skifte og erstatningsrett.

Utdanning

2008–2013
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2012
Utveksling til Bond University, Australia
2003–2006
Bachelorgrad i juss og ledelse, Høgskolen i Buskerud

Arbeidserfaring

2021
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2015–2021
Førstekonsulent, arv og skifte, Oslo byfogdembete
2014–2015
Førstekonsulent, vergemål, Fylkesmannen i Oppland

Språk

Norsk, engelsk

Fagområder

Artikler