Retten til uskifte

En gjenlevende ektefelle/samboer kan ha rett til å la være å helt eller delvis utsette fordeling av avdøde ektefelle/samboers arv; dette heter å sitte i uskiftet bo. Dersom en gjenlevende ektefelle/samboer velger å sitte i uskiftet bo, er det noen begrensninger på hva han/hun kan foreta seg.

2021
Illustrasjon for arverett og uskifte

Forskjellen for ektefeller og samboere

Arveloven gir gjenlevende ektefelle rett på å sitte i uskiftet bo med felles barn. Dersom avdøde ektefelle hadde særkullsbarn, må disse samtykke til uskiftet. Hvis særkullsbarn ikke samtykker til at gjenlevende ektefelle kan sitte i uskiftet bo, må ektefellen skifte med særkullsbarna, men kan fortsatt sitte i uskifte med fellesbarn.

Ektefelle som overtar boet uskiftet, blir også ansvarlig for arvelaterens gjeldsforpliktelser. Utgangspunktet er at det er ektefellenes felleseie som er gjenstand for uskifte, men det er likevel mulig å lage en ektepakt som bestemmer at særeiet går inn i uskifteboet. Arvingene kan også samtykke til at særeiet skal inngå i uskifteboet.

En samboers rett til å sitte i uskiftet bo gjelder bare for samboere som har felles barn eller som har hatt eller venter barn sammen. Retten til uskifte gjelder for felles bolig med innbo, felles bil, og fritidseiendom til felles bruk. Gjenlevende samboer som overtar boet uskiftet vil bli ansvarlig for avdødes gjeld og forpliktelser.

Omfanget av uskifteretten for en samboer kan utvides eller innskrenkes ved bruk av testament, men her er det visse vilkår som må være oppfylt.

Samboere som ikke har felles barn, har ikke rett til å sitte i uskifte etter hverandre. En slik rett kan heller ikke fastsettes i testament.

Disposisjonsretten i uskifte

Gjenlevende ektefelle/samboer kan ikke fritt råde over uskifteboet, og den viktigste begrensningen er at gjenlevende ikke kan redusere verdien i uskifteboet på en kritikkverdig måte. Et eksempel er at gjenlevende ikke kan gi gaver som er av så stor verdi at de står i misforhold til formuen i uskifteboet.

Gjenlevende kan helle ikke gi fullt eller delvis arveoppgjør til en arving uten at de andre får like stor del av sin arv eller har samtykket.

Gjenlevende kan heller ikke disponere fritt over uskifteformuen i testament.

Forholdet til ektefellearven, hva lønner seg?

Den gjenlevende må selv vurdere om uskifteretten skal benyttes. Ved valget kan det være av betydning at retten til skjevdeling går tapt, dersom boet ikke skiftes med en gang. Det betyr at gjenlevedes inntekter, forsikringer, arv osv. inngår i boet. I tillegg er det verdt å merke at ved inngåelse av nytt ekteskap/samboerskap krever at boet først skiftes. Dersom arvelater ikke har barn, foreldre eller søsken, er gjenlevende ektefelle enearving, og det er ikke nødvendig å overta boet uskiftet.

Når bør jeg kontakte advokat?

Om du etter denne gjennomgangen fortsatt er usikker på om du har rett til å sitte i uskifte, kan du også søke bistand av advokat for å få råd om dette. Vi i Advokatfirmaet Ness Lundin arbeider mye med saker innenfor arv- og skifterett. I tillegg til å være oppnevnt som bostyrer tar vi oppdrag for arvinger i fellesskap ved privat skifte, eller bistår en eller flere arvinger i dødsboer med særlige spørsmål eller tvister.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss hvis du har behov for bistand med din sak.

 


 

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


Relaterte saker

  • Møt vårt nyeste tilskudd - fra universitetslektor i Tromsø til advokatfullmektig i Oslo

  • Ny arve- og skiftelov