Pasientskade og pasientskadeerstatning – Ofte stilte spørsmål

Her finner du ofte stilte spørsmål angående pasientskade, feilbehandling, varig skade og invaliditet. Svarene er skrevet og kvalitetssikret av våre advokater.

Ved behov og interesse for videre informasjon vennligst klikk på lenkene i svar-feltene, så blir du videresendt til utdypende artikler.

Yrkesskade og yrkessykdom – Spørsmål og svar

Her finner du ofte stilte spørsmål angående yrkesskade og yrkessykdom. Svarene er skrevet og kvalitetssikret av våre advokater.

Ved behov og interesse for videre informasjon vennligst klikk på lenkene i svar-feltene, så blir du videresendt til utdypende artikler.

Trafikkskade, erstatning og trafikkulykker – Spørsmål og svar

Her finner du ofte stilte spørsmål angående trafikkskade og trafikkuhell. Svarene er skrevet og kvalitetssikret av våre advokater.

Ved behov og interesse for videre informasjon vennligst klikk på lenkene i svar-feltene, så blir du videresendt til utdypende artikler.

Personskade, menerstatning og oppreisning – Spørsmål og svar

Her finner du ofte stilte spørsmål angående personskade, menerstatning og oppreisning. Svarene er skrevet og kvalitetssikret av våre advokater.

Ved behov og interesse for videre informasjon vennligst klikk på lenkene i svar-feltene, så blir du videresendt til utdypende artikler.

Borettslagsstyrets erstatningsansvar

I et borettslag utgjør borettslagsstyret en sentral rolle i håndteringen av daglige driftsoppgaver, beslutningstaking og ivaretakelse av medlemmenes interesser. Med dette ansvaret følger også visse juridiske plikter og ansvar, inkludert erstatningsansvar. Dette er et viktig tema for både borettslagsstyremedlemmer og beboere, da det har implikasjoner for økonomi, rettigheter og trygghet. Denne artikkelen tar sikte på å belyse borettslagsstyrets erstatningsansvar og dets relevans i borettslagsmiljøet.

Heving av boligkjøp ved mangler

Mangler ved bolig kan være av ulikt omfang eller alvorlighetsgrad. Av og til er mangelen av så kvalifisert karakter at kjøper kan heve kjøpet.

Her kan du lese mer om når kjøper har krav på heving ved mangler knyttet til fast eiendom. Det er avhendingslovenes regler som kommer til anvendelse ved kjøp og salg av brukte boliger.

Derfor bør du tinglyse kjøp av fast eiendom

Mange er feilaktig av den oppfatning at eierskap er betinget av at eiendommen er tinglyst i ens eget navn. Andre er klar over at dette ikke er tilfelle og unnlater å tinglyse for å spare seg for dokumentavgiften. Selv om tinglysing ikke er nødvendig for å oppnå eiendomsrett, er tinglysing viktig for å sikre at eiendommen ikke går tapt ved eventuell rettighetskollisjon.

Her kan du lese mer om overdragelse av eiendomsrett og grunnbokshjemmel. Det er tinglysingsloven som regulerer reglene for tinglysing knyttet til fast eiendom.

Ness Lundins saker for Høyesterett

Advokatfirmaet Ness Lundin fører jevnlig saker for Høyesterett. Høyesterett behandler kun saker som har en prinsipiell betydning ut over den konkrete saken, og kun et mindretall av saker som ankes, slipper inn til behandling.

Testament – opprettelse og regler

Mange lurer på om det er nødvendig å opprette et testament. Dersom du ønsker at eiendelene og formuen din skal fordeles på en annen måte enn hva resultatet av arvelovens bestemmelser vil bli, er det nødvendig å opprette et testament.

Arvetavlen – hvem arver og hvor stor andel?

Arv til slektninger følger av arvelovens bestemmelser og denne rekkefølgen kaller vi arvetavlen.