Bobehandling

Advokat Christian Lundin er fast bostyrer og foretar bobehandlingen i dødsbo som skiftes offentlig ved Oslo tingrett.

Illustrasjonsfoto for bobehandling - bilde av fire par hender med kalkulator, bilde av et hus og en bok

 

I saker med bobehandling oppnevner tingretten i den lokale rettskretsen som regel en advokat til å forestå det praktiske arbeidet med boet. I disse sakene representerer advokaten tingretten og ikke de enkelte involverte parter.

Dersom du er involvert som arving i et dødsbo, vil du bli innkalt til bomøte og skiftesamling ved oppstarten av bobehandlingen.

Ved bobehandling er det viktig å raskt kunne ta riktige avgjørelser i komplekse faktiske og rettslige situasjoner. Vi har de nødvendige ressursene for å kunne yte førsteklasses bistand og utføre oppdraget på best mulig måte.

Her kan du lese mer om hva bobehandling er, samt forskjellen på offentlig og privat skifte. 

Relaterte saker

  • Ny arve- og skiftelov

  • Politiet fant kr. 800.000 i bilen til Tommy Sharifs bror

Ansatte

Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Christian Lundin

Christian Lundin

Advokat (H) / Partner
Silje Øverby Svendsen, Advokatfirmaet Ness Lundin

Silje Øverby Svendsen

Advokatfullmektig
Advokatfirmaet Ness Lundin, Guri Pors Johannessen

Guri Pors Johannessen

Saksbehandler