Bobehandling

Advokat Christian Lundin i Advokatfirmaet Ness Lundin er fast bobestyrer i dødsbo som skiftes offentlig ved Oslo byfogdembete og Nedre Romerike tingrett, samt fast bostyrer i konkursbo som skiftes ved Nedre Romerike tingrett.

I saker med bobehandling oppnevner tingretten eller byfogden i den lokale rettskretsen som regel en advokat til å forestå det praktiske arbeidet med boet. I disse sakene representerer advokaten retten og ikke de enkelte involverte parter.

Dersom du er involvert, som arving i et dødsbo eller som kreditor eller konkursskyldner i et konkursbo, vil du normalt bli innkallt til et bomøte eller en skiftesamling ved oppstarten av bobehandlingen.

Relaterte saker

  • Sharif selger felger på Facebook

  • Politiet fant kr. 800.000 i bilen til Tommy Sharifs bror

Ansatte

Christian Lundin

Christian Lundin

Advokat/Partner
Erle Li Dragland

Erle Li Dragland

Seniorkonsulent
Guri Pors Johannessen

Guri Pors Johannessen

Saksbehandler