Forsikringsrett

I mange skadesituasjoner foreligger det en forsikringsdekning som kan gi grunnlag for utbetaling etter en skade. Dette gjelder både ved personsskader og skader på ting.
Vi er Norges ledende advokatfirma innen forsikringsrett og har arbeidet med dette i mer enn 20 år.

Forsikringsrett illustrasjonsfoto - redningsbøye på stranden

 

 


Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Obligatoriske forsikringer

På mange områder finnes det obligatoriske forsikringsdekninger som gir rett til erstatning. De viktigste områdene er innenfor trafikkskader og yrkesskader.

Personlig ansvarsforsikring

De aller fleste personer har også en personlig ansvarsforsikring som dekker skader forårsaket av egen uaktsomhet. Tilsvarende vil man normalt kunne få erstatning fra skadevolderens forsikringsselskap dersom vedkommende uaktsomt (uforsiktig) har forvoldt en skade.

Tingskade og skadeforsikring

For de fleste er boligen, innbo og hytte den største økonomiske investeringen man har. Mange bedrifter har investert tid og ressurser i næringseiendom og driftstilbehør.

De aller fleste tegner skadeforsikring på verdiene sine. Hva skjer med disse verdiene om du blir rammet av skade på grunn av brann, storm eller flom? Her er det viktig å ha oversikt over når man kan ha krav på erstatning og hvordan erstatningen skal fastsettes. Reglene kan være kompliserte.

Individuelle og kollektive forsikringer

De fleste av oss har oversikt over hvilke individuelle forsikringsavtaler vi har inngått. Svært mange er imidlertid dekket av kollektive forsikringsordninger feks via arbeidsgiver eller fagforeninger. Erfaringsmessig er mange ikke klar over at de er dekket av slike ordninger og går dermed glipp av forsikringsutbetalinger. Når skaden først har oppstått, er det derfor viktig å kontakte arbeidsgiver og fagforening for å få klarhet i om du er dekket av en kollektiv forsikringsordning.

Meldefrister i forsikringsretten

I de fleste forsikringer må skadetilfellet meldes innen 1 år etter at forsikringstilfellet oppstod. I tillegg har du krav på renter av forsikringsbeløpet fra to måneder etter at melding om skadetilfellet ble sendt forsikringsselskapet. Det er derfor viktig at du melder skaden så tidlig som mulig.

Nedenfor kan du lese om aktuelle forsikringer.

 

Les om rettshjelpsforsikring her.

Les om uføreforsikring her.

Les om barneforsikring her.

Les om brannskade her.

Les om forsikring mot kritisk sykdom her.

Les om gjeldsforsikring her.

Les om ulykkesforsikring her.

Les om tingskade her.

Les om naturskade her.

Relaterte saker

Ansatte

Advokatfirmaet Ness Lundin, advokat Jan Gunnar Ness

Jan Gunnar Ness

Advokat / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Christian Lundin

Christian Lundin

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Tom Sørum

Tom Sørum

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Therese Lohne Boehlke

Therese Lohne Boehlke

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Ole Breder Wahl

Ole Breder Wahl

Advokat
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokatfullmektig Elisabeth Gram Clark, kvadratisk

Elisabeth Clark

Advokat
Silje Øverby Svendsen, Advokatfirmaet Ness Lundin

Silje Øverby Svendsen

Advokatfullmektig