23 29 90 13 / 468 47 929 stokke@nesslundin.no
Eivind Rosseland Stokke startet som advokat i Ness Lundin i 2021. Stokke jobber spesialisert innen fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett, forsikringsrett, erstatningsrett og trygderett. Stokke har erfaring som prosedyreadvokat fra HELP-advokatene AS, og har ført en rekke saker for tingretten og lagmannsretten. I sitt arbeid som advokat bistår Stokke både privatpersoner, næringsdrivende selskaper, offentlige organer og borettslag/sameier.
23 29 90 13 / 468 47 929 stokke@nesslundin.no
Eivind Rosseland Stokke startet som advokat i Ness Lundin i 2021. Stokke jobber spesialisert innen fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett, forsikringsrett, erstatningsrett og trygderett. Stokke har erfaring som prosedyreadvokat fra HELP-advokatene AS, og har ført en rekke saker for tingretten og lagmannsretten. I sitt arbeid som advokat bistår Stokke både privatpersoner, næringsdrivende selskaper, offentlige organer og borettslag/sameier.

Utdanning

2012–2018
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2021
Advokat, Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2020–2021
Prosedyreadvokat, HELP-advokatene AS
2018 –2020
Advokatfullmektig, HELP Forsikring AS
2017–2018
Utleggsfullmektig, Namsfogden i Oslo

Språk

Norsk og engelsk flytende, grunnleggende tysk.

Medlemskap og verv

Medlem i Den Norske Advokatforening

Fagområder

Artikler