Eivind Rosseland Stokke, Advokatfirmaet Ness Lundin
23 29 90 13 / 468 47 929 stokke@nesslundin.no
Eivind Rosseland Stokke startet som advokat i Ness Lundin i 2021. Stokke arbeider særlig med erstatningsrett, forsikringsrett, fast eiendom og tvisteløsning. Stokke har erfaring som prosedyreadvokat, og har ført en rekke saker for både tingretten og lagmannsretten. I sitt arbeid som advokat bistår Stokke privatpersoner, borettslag og næringsdrivende selskaper.
23 29 90 13 / 468 47 929 stokke@nesslundin.no
Eivind Rosseland Stokke startet som advokat i Ness Lundin i 2021. Stokke arbeider særlig med erstatningsrett, forsikringsrett, fast eiendom og tvisteløsning. Stokke har erfaring som prosedyreadvokat, og har ført en rekke saker for både tingretten og lagmannsretten. I sitt arbeid som advokat bistår Stokke privatpersoner, borettslag og næringsdrivende selskaper.

Utdanning

2012–2018
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2021
Advokat, Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2020–2021
Prosedyreadvokat, HELP-advokatene AS
2018 –2020
Advokatfullmektig, HELP Forsikring AS
2017–2018
Utleggsfullmektig, Namsfogden i Oslo

Språk

Norsk og engelsk flytende, grunnleggende tysk.

Medlemskap og verv

Medlem i Den Norske Advokatforening

Fagområder

Artikler

  • Nytt hos Ness Lundin

  • Forskrift om kapitaliseringsrente er vedtatt