Eivind Rosseland Stokke, Advokatfirmaet Ness Lundin
23 29 90 00 / 468 47 929 stokke@nesslundin.no

Eivind Rosseland Stokke startet som advokat i Ness Lundin i 2021. Stokke arbeider særlig med fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett og tvisteløsning. Stokke har erfaring som prosedyreadvokat for HELP Forsikring sin prosedyreavdeling og har ført et stort antall saker for domstolen. I sitt arbeid som advokat bistår Stokke både privatpersoner og borettslag/sameier, og han ble i 2023 formell samarbeidsadvokat med Huseierne.

23 29 90 00 / 468 47 929 stokke@nesslundin.no

Eivind Rosseland Stokke startet som advokat i Ness Lundin i 2021. Stokke arbeider særlig med fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett og tvisteløsning. Stokke har erfaring som prosedyreadvokat for HELP Forsikring sin prosedyreavdeling og har ført et stort antall saker for domstolen. I sitt arbeid som advokat bistår Stokke både privatpersoner og borettslag/sameier, og han ble i 2023 formell samarbeidsadvokat med Huseierne.

Utdanning

2012–2018
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2021
Advokat, Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2020–2021
Prosedyreadvokat, HELP-advokatene AS
2018 –2020
Advokatfullmektig, HELP Forsikring AS
2017–2018
Utleggsfullmektig, Namsfogden i Oslo

Språk

Norsk og engelsk flytende, grunnleggende tysk.

Medlemskap og verv

Medlem i Den Norske Advokatforening

Fagområder

Artikler