Uføreforsikring

Advokatfirmaet Ness Lundin har lang erfaring med utmåling av erstatning i saker om uføreforsikring. Vi kan hjelpe deg overfor forsikringsselskapet for å sikre deg korrekt erstatning. Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!

Det finnes ulike typer av uføreforsikringer. For det første foreligger pensjonsforsikringer som gir rett til en månedlig utbetaling i form av uførepensjon. Det finnes også uførekapitalforsikringer som gir rett til et engangsbeløp om varig arbeidsuførhet inntreffer.

Hva har jeg krav på?

Utformingen av uføreforsikringer varierer. Det normale er imidlertid at disse kommer til utbetaling når du har vært ufør i 2 år og uførheten bedømmes å være varig. Som regel stilles det vilkår om at arbeidsuførheten – nedsettelsen av arbeidsevnen – må være på minst 50 %. Enkelte forsikringer knytter dette opp til innvilgelse av uførepensjon fra folketrygden, og det er derfor viktig at du fremsetter krav om uførepensjon så tidlig som mulig.

Uføreforsikringer er ikke knyttet til medisinsk invaliditetsgrad, men din evne til å utføre inntektsgivende arbeid. Du kan derfor ha rett til utbetaling av uføreforsikringen selv om du har en liten medisinsk invaliditetsgrad.

Uføreforsikring gjennom arbeidsgiver

Mange har uføreforsikring via sin arbeidsgiver. I slike situasjoner hender det at arbeidsforholdet opphører før man fyller vilkårene for utbetaling. Forsikringsgiver er – når arbeidsforholdet opphører – forpliktet til å gi tilbud om såkalt fortsettelsesforsikring. Det er viktig at dette tegnes idet forsikringen må være i kraft (betalt) på tidspunktet varig uførhet konstateres.

Juridisk bistand

Det kan oppstå en rekke juridiske utfordringer i saker om uføreforsikring. I slike tilfeller er det viktig å oppsøke kompetent juridisk bistand og velge en advokat med erfaring fra arbeid med slike forsikringer.

Advokatfirmaet Ness Lundin er blant Norges ledende advokatfirma innen erstatnings- og forsikringsrett.

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Relaterte saker

  • Yvonne døde åtte dager «for tidlig». Nå får de etterlatte likevel forsikringsutbetaling

  • OBS: Jobbskifte kan gi uføresmell

Ansatte

Therese Lohne Boehlke

Therese Lohne Boehlke

Advokat / Partner
Ole Breder Wahl

Ole Breder Wahl

Advokat