Renter på forsikringsoppgjør

Forsikringsselskapet skal betale deg renter på forsikringsoppgjøret. Dette følger av reglene i Forsikringsavtaleloven. Renteplikten løper fra to måneder etter saken ble meldt til selskapet og frem til oppgjøret skjer.

2022

Bakgrunnen for renteplikten er en oppfordring til at forsikringsselskapet skal utbetale oppgjøret så snart det er praktisk mulig. Renteplikten i skade- og personforsikring er absolutt i saker der loven ikke kan fravikes.

Når begynner rentene å løpe?

Renteplikten på skade- og personforsikring starter å løpe fra to måneder etter at melding om forsikringstilfellet er sendt til selskapet. Melder du en forsikringssak 1. januar, begynner rentene å løpe fra 1. mars.

Rentesatsen som benyttes er den alminnelige forsinkelsesrenten.

Rente på forsikringsoppgjør - illustrasjonsfoto

Renter på kollektive forsikringer

Ved kollektive forsikringsordninger legges det til grunn at forsikringsselskapet og den som er sikret (arbeidsgiver for eksempel) inngår en type forenklende samarbeid der mye av administrasjonen av ordningen skjer via arbeidsgiver. For kollektive forsikringsdekninger gjelder en særregel om at en melding til arbeidsgiver likestilles med en melding til forsikringsselskapet.

Et eksempel på kollektive forsikringer er personalforsikring ved skade og sykdom.

Rettsavgjørelser om melding i kollektive forsikringer presiserer at det kun er klare krav om utbetaling til forsikringsselskapet eller til arbeidsgiver som regnes som «melding».

Mener du å ha rett på en forsikringsutbetaling etter skade eller ulykke, er det vår generelle anbefaling å få avklart dine forsikringer så raskt som mulig etter skaden er skjedd. Deretter bør en kontakte forsikringsselskapet og gi skriftlig beskjed om at man har en skade som gir rett til utbetaling.

Renter på forsikring

Har du opplevd å bli nektet forsikringsrenter helt eller delvis, eller har spørsmål om renter på ditt forsikringsoppgjør anbefaler vi deg om å ta kontakt for en uforpliktende samtale.


 

Vi er Norges ledende advokatfirma innen forsikringsrett og har arbeidet med dette i mer enn 20 år.

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker

  • Ness Lundin har utvidet med tre nye advokater

  • Ny dom fra Høyesterett om foreldelse av direktekrav

Fagområder