Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Anders Hauge
23 29 90 00 / 906 03 709 hauge@nesslundin.no

Anders Hauge var ferdig utdannet jurist i 2002 og hadde sine første arbeidsår i Miljøstiftelsen Bellona. Han startet i Ness Lundin som advokatfullmektig i 2004 og ble hos oss i 10 år. Etter et opphold på 2 år, hvor han var ansatt i Landsorganisasjonen i Norge (LO), kom han tilbake til oss i februar 2016 – denne gang som partner. Han drives av mulighetene for å hjelpe mennesker som er kommet opp i en vanskelig situasjon og har erstatningsrett som sitt spesialfelt. Hans 2-årige opphold i LO har også gitt han verdifull erfaring innen arbeidsrett. Hauge arbeider fortrinnsvis innenfor personskadeerstatning.

23 29 90 00 / 906 03 709 hauge@nesslundin.no

Anders Hauge var ferdig utdannet jurist i 2002 og hadde sine første arbeidsår i Miljøstiftelsen Bellona. Han startet i Ness Lundin som advokatfullmektig i 2004 og ble hos oss i 10 år. Etter et opphold på 2 år, hvor han var ansatt i Landsorganisasjonen i Norge (LO), kom han tilbake til oss i februar 2016 – denne gang som partner. Han drives av mulighetene for å hjelpe mennesker som er kommet opp i en vanskelig situasjon og har erstatningsrett som sitt spesialfelt. Hans 2-årige opphold i LO har også gitt han verdifull erfaring innen arbeidsrett. Hauge arbeider fortrinnsvis innenfor personskadeerstatning.

Utdanning

2002
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2016
Partner i Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2014–2016
Advokat i Landsorganisasjonen i Norge (LO)
2006–2014
Advokat i Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2004–2006
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2002–2004
Juridisk rådgiver Miljøstiftelsen Bellona

Språk

Norsk, engelsk

Medlemskap og verv

Medlem i Den Norske Advokatforening

Fagområder

Artikler

  • Ny dom fra Høyesterett om beviskrav og årsakssammenheng ved yrkessykdom

  • To nye Ness Lundin-saker til Høyesterett