Ness Lundin i media

Advokat Jan Gunnar Ness - økning i erstatning etter trafikkskade

Hvis du skader deg i trafikken, har din sjanse for å få et brukbart forsikringsoppgjør økt betydelig. På bare tre år har utbetalingene steget med nesten 30 prosent. Blant annet takket være disse tre menneskene.

Aftenposten 19.10.03

2024

– Advokat Christian Lundin bistår en jente som ble alvorlig skadet da hun var fem år gammel. Jenta var på skolens og barnehagens lekeplass sammen med familien sin, da hun fikk en tung stolpe med basketkurv over seg. Hun fikk ansiktet knust og måtte igjennom omfattende ansiktskirurgi. Nå kjemper familien for å få kommunen til å ta ansvar, da kommunens forsikringsselskap har avvist erstatningskrav og politiet har henlagt saken. vg.no 15.03.2024

Terrorskytingen i Oslo sentrum 25. juni 2022

Advokat Christian Lundin er oppnevnt som bistandsadvokat for flere av ofrene etter terrorskytingen i Oslo sentrum 25. juni 2022. I Asker og Bærum Budstikke 1. juli 2022 forklarer avisen mer om advokat Lundins rolle og hvilke oppgaver han ivaretar som bistandsadvokat.

 

Faksimile fra Budstikka - terrorhandling 25. juni 2022 - forside

Faksimilie fra Asker og Bærum Budstikke 1.juli 2022

 

Link til artikkel i Asker og Bærum Budstikke 1. juli 2022 (krever abonnement).

Se også andre medieoppslag om saken:

Tv2.no 27.06.2022

dagbladet.no 26.06.2022

nrk.no 04.08.2022

Innslag på Dagsrevyen 04.08.2022

nrk.no 10.11.2023

advokatwatch.no 18.02.2024

2022

– Dagbladet forteller om den dramatiske natten i 2021 da Roy Atle Kirkeby og Edwin Gustoff var innleid som vakter for Hotel Plaza, som hadde gjester i anledning Nobelkonserten. Roy Atle og Edwin måtte sloss med en utilregnelig knivmann som dukket opp i hotellets resepsjon. I årene som fulgte, kjempet Roy Atle en innbitt kamp for å få tilkjent både erstatning og forsikringsutbetaling. Gjerningsmannen ble vurdert strafferettslig utilregnelig, og på det tidspunktet var det ofte sammenfallende med at domfelte slapp å betale erstatning. I 2005 tok han saken til høyesterett og vant frem. Saken ble ført av advokat Christian Lundin. dagbladet.no 27.11.2022

– Advokat Christian Lundin bistår MMA-utøver Geir Kåre Nyland, som skadet seg alvorlig i en stupeulykke på Sørenga i Oslo. Nyland mener Oslo kommune har et erstatningsansvar og går nå rettens vei. – dagbladet.no 16.11.2022

– Kapitaliseringsrenten er endelig endret i forskrift, noe som betyr høyere erstatning for de fleste med en personskade. Barn og mennesker skadet på arbeid derimot – de må fremdeles få erstatning utmålt etter gammel kapitaliseringsrente. Advokat Trond Wehn har skrevet kronikk om temaet i Rett24 og ble senere intervjuet i E24. – Rett24.no 31.10.22 og E24 01.11.22

– Advokat Christian Lundin uttaler seg til Drammens tidene om forsikringsselskapenes bruk av sakkyndige. – Drammens tidene 13.10.22

– Partner i Ness Lundin, advokat Anders Hauge, intervjues på bransjenyhetssiden advokatwatch.no. Her han forteller om Ness Lundins ambisjoner fremover – samt tar et tilbakeblikk på Ness Lundins historie som ledende advokatfirma innen erstatningsretten siden oppstarten i 1990. Vi blir i tillegg litt bedre kjent med Hauges bakgrunn fra før han ble partner i Ness Lundin. For å lese hele artikkelen kreves abonnement.  – advokatwatch.no 28.09.22

– Sak for Høyesterett der det skal tas stilling til hva som ligger i kravet til at en regning fra entreprenør skal være «kontrollerbar» etter bustadoppføringsloven § 48. Advokat Tom Sørum hos oss er prosessfullmektig for Forbrukerrådet, som har erklært partshjelp for forbrukeren. – Rett24.no 01.09.2022

– I lys av pasientskadesaken til alpinisten Finn Christian Jagge, har advokat Tom Sørum har skrevet kronikk om rettsikkerheten i pasientskadesaker. Kronikken ble publisert i vg. – vg.no 05.05.2022

– Den kjente, folkekjære alpinisten Finn Christian Jagge døde bare 54 år gammel, etter en innleggelse på sykehus. Nå har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) slått fast at dødsfallet mest sannsynlig var en følge av feilbehandling han ble usatt for på sykehuset. Advokat Tom Sørum bistår Jagges etterlatte – hans enke og to barn – i erstatningssaken overfor Norsk Pasientskadeerstatning. – Dagsrevyen 02.05.2022, nrk.no 02.05.2022, aftenposten.no 02.05.02022, vg.no 02.05.2022, abcnyheter.no 02.05.2022

– Advokat Tom Sørum har, sammen med advokat Marit Asphaug i Advokatfirmaet Riisa & Co, skrevet om forholdet mellom Motorvognforsikringsdirektivet i EØS-retten og Bilansvarsloven i siste nummer av Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. – Tidsskrift for erstatnings­rett, forsikrings­rett og trygde­rett, 4/2022

– Norsk pasientskadeerstatning har fått meldt rundt 300 saker om erstatning etter vaksinebivirkninger, og de har nå begynt å utbetale erstatning i noen av sakene. Advokat Therese Lohne Boehlke representerer flere av de som ble skadet, samt etterlatte etter dødsfallene etter vaksinering med Astra Zeneca. – nrk.no 13.01.2022

 

“Mysteriet på vidda” – snøskutersaken

Å finne ut hva som skjedde i en ulykke er avgjørende for å fastsette korrekt erstatning. Les den utrolige historien om skuterulykken på Finnmarksvidda, der Leif Arvid «Leffen» Ernstsen ble hardt skadet og ingen av de involverte vil fortelle hvordan ulykken skjedde – nrk.no 25.04.2021 og på NRK-radio 02.02.2021.

Du kan lese mer om hva vi tidligere har skrevet om saken, her: Forsikringsselskap endret mening etter syv år og her:  Forsikringsselskap nektet trafikkskadet mann erstatning – vant 11,8 mill. i retten.

Saken ble anket inn for Høyesterett, men anken ble ikke tillatt fremmet. Les mer om hvorfor på nrk.no 27.04.2021.

Saken er også omtalt i en episode av NRKs podcast, Oppdatert.

2021

– Det er satt flere millioner vaksiner i Norge i kampen mot Covid-19. Dessverre er det noen få som får alvorlige bivirkninger og også noen dødsfall, som er en følge av vaksinen. De som får sykdom eller skader som kan være en følge av vaksinen, eller de om har mistet sin forsørger, kan ha rett til erstatning for økonomisk tap og evt menerstatning. Sakene behandles av Norsk Pasientskadeerstatning, som har kommet til at det er grunnlag for erstatning for noen av de som har meldt inn skader etter vaksinasjon mot Covid-19. Advokatfirmaet Ness Lundin har lang erfaring med vaksineskader, og advokat Therese Lohne Boehlke har uttalt seg til NRK om erstatningssakene. – nrk.no 02.07.2021

– Får du alvorlige bivirkninger som fører til en skade eller økonomisk tap etter anbefalt vaksinasjon, kan du ha rett til pasientskadeerstatning eller eventuelt yrkesskadeerstatning. Advokat Therese Lohne Boehlke representerer flere som har fått sykdom eller skader etter vaksinasjon og uttaler seg om skadelidtes rettigheter til NRK. – NRK.no 31.05.2021

– I juni 2020 ble TV Visjon Norge, deres ansvarlige redaktør Jan K. Hanvold og programleder Arne Pedersen dømt i Jæren tingrett til å betale oppreisningserstatning til en ung mann for å ha krenket privatlivets fred. De hadde latt mannens mor uttale seg detaljert om hans MC-ulykke og helsetilstand og vist fotografier av ham på direktesendt TV, uten mannens samtykke. Dette hadde Jæren tingrett slått fast at var erstatningsbetingende uaktsomt. Etter anke fra de tre har Gulating lagmannsrett den 5. mai 2021 høynet oppreisningsbeløpene ytterligere. Saken ble prosedert av advokat Trond Walmsnæss Wehn. – Vårt Land 5. mai 2021 og Nettavisen 5. mai 2021

– For 18 år siden prosederte advokat og partner Christian Lundin den såkalte “Psykologsaken” for Høyesterett. Lundin krevde erstatning på vegne av flere menn som var utsatt for seksuelle overgrep – forkledd som terapi – av den da anerkjente psykolog Varhaug. Rettslig sett var saken banebrytende ved at Høyesterett tilkjente erstatning for ekstrautgifter til medisinsk behandling til ofrene. Historien og Varhaugs metoder har den siste tiden blitt viet stor oppmerksomhet i VG, både i form av dybdeartikkel og podkastserie. – vg.no .1 mai 2021 og Hør VGs podkast om saken.

– Sigurd Solberg ble alvorlig skadet i en trafikkulykke i 2013 da han var 14 år gammel. 21. desember 2020 ble If Skadeforsikring dømt til å utbetale en rekordstor erstatning på til sammen 21 millioner kroner. Dette er den høyeste erstatningssummen som er tilkjent i Norge etter en trafikkskade noensinne. – Dagsrevyen 28.01.2021, nrk.no 28.01.2021, nordlys.no 28.01.2021

– Advokat Therese Lohne Boehlke uttaler seg til Dagbladet om en ny dom mot Norsk Pasientskadeerstatning, der det ble gitt medhold i at det var årsakssammenheng mellom svineinfluensavaksinen og utvikling av sykdommen idiopatisk hypersomni. – Dagbladet 02.01.2021

– Advokat og partner Christian Lundin skriver i Dagbladet om raset i Gjerdrum og de ulike erstatnings- og forsikringsordningene som er aktuelle i slike situasjoner. – dagbladet.no 01.01.2021

 

Hør vår advokat Tom Sørum snakke om rettslige problemstillinger rundt det aktuelle temaet naturskade i denne Juss-podkasten!

 

2020

– Vi kan jevnlig lese artikler om mobbeofre som får store erstatninger. Dessverre har mobbeofrene en tung vei for å oppnå erstatning. Les hva vår advokat Anders Hauge har å si om dette til NRK. – nrk.no 21.12.2020

– Advokat Tom Sørums kommenterer i Aftenpostens innlegg om kapitaliseringsrenta. Her kan man lese mer om hvorfor den høye kapitaliseringsrenta skaper store utfordringer for skadelidte når det gjelder å få dekket sine fremtidige tap. – Aftenposten 08.12.2020 

– Intervju med advokat Trond Walmsness Wehn angående servitutter – Finansavisen 31.08.2020

– En mann som ble skadet for livet i en snøscooterulykke på Finnmarksvidda for sju år siden, vant i slutten av februar mot Fremtind Forsikring i Alta tingrett. Forsikringsselskapet erkjente i 2013 erstatningsansvar etter ulykken. Like før saken skulle opp for retten, avviste selskapet ansvar. Advokat Christian Lundin uttaler seg til Dagbladet i saken. – dagbladet.no 30.03.2020

2019

– En 10 år gammel gutt ble skadet da et håndballmål veltet over han. Forsikringsselskapet mener at idrettshallen ikke kan klandres og at gutten ikke kan kreve erstatning. Les om saken her: vg.no 14.12.2019

– Advokat og partner Christian Lundin forklarer Dagbladet hvorfor NAV burde fanget opp skandalen for mer enn 6 år siden. Staten fikk da avklart et tilsvarende spørsmål i en sak for EFTA-domstolen som Advokatfirmaet Ness Lundin førte. – Dagbladet.no 01.11.2019

– En stadig fortetting av boliger i Norge gjør at flere har begrensede rettigheter over annen manns eiendom. Det gjelder for boligeiendommer, men også i stadig økende grad for fritidseiendommer. Advokat Anette Eckhoff uttaler som om temaet i Huseierenes landsforbunds magasin Hus & Bolig. Les mer om saken her: –  www.huseierne.no/hus-bolig 15.03.2019. 

– En spesialtrent soldat fra Forsvarets Spesialkommando slo ned en person som han mente var i ferd med å angripe ham under en bytur i Oslo. Mannen som ble slått ned, ble påført hjerneskade i fallet. Nå har han vunnet i Høyesterett. Les mer om saken her: – abcnyheter.no 07.01.2019

2018

– Advokat Christian Lundin er oppnevnt som koordinerende bistandsadvokat i den største overgrepssaken hittil i Norge: En fotballdommer (26) er tiltalt for overgrep mot rundt 300 gutter. Mange av foreldrene er intetanende om overgrepene. Les mer om saken her: – dagbladet.no 21.11.2018, nrk.no 20.11.2018, nytimes.com 24.11.2018

– En liten gutt på 2 ½ år satt inne i bilen da den raste ned i sjøen utenfor Bjørsvik kai i Lindås. Han var under vann i over 40 minutter, før bilen ble bragt opp av dykkere. Nå krever foreldrene og gutten 20 millioner kroner i erstatning fra Gjensidige, som ikke har imøtegått deres krav. Advokat Christian Lundin representerer gutten som ble alvorlig skadet i ulykken. Rettssaken startet 30. oktober i Bergen tingrett. Les mer om saken her: – bt.no 30.10.2018bt.no 31.10.2018 og bt.no 01.11.2018. Saken ble til slutt forlikt, etter tre dager i Bergen tingrett. Gjensidige aksepterte å betale en betydelig tilleggserstatning til Andreas (9) og foreldrene og dekke alle familiens saksomkostninger: bt.no 02.11.2018

– En gutt ble 100 % invalid etter at han ble påført en alvorlig fødselsskade i 2008. Som følge av surstoffmangel under fødselen, ble han påført Cerebral parese. Han ble fullstendig hjelpetrengende som følge av fødselsskaden, og kommer til å trenge hjelp og bistand livet ut. I dag er han 10 år gammel. Etter vedtaket fra Pasientskadenemnda om pasientskadeerstatning til gutten, var det enighet om alt utenom boligerstatningen. Da familien ønsket mer i boligerstatning, sa Staten nei og mente at gutten allerede har fått «full erstatning» fra Pasientklagenemda. Foreldrene brakte da Staten inn for retten. Av de ti millioner kronene gutten først ble tilkjent i pasientskadeerstatning, var én million øremerket tilrettelegging og ombygging av familiens bolig. Nå er boligerstatningen doblet – han får to millioner kroner på denne erstatningsposten, og drøyt 11 millioner kroner i alt. Les mer om saken her: – Haugesunds Avis 26.10.2018

– Flere advokatfirmaer opplyser til NRK at erstatningsutbetalingene i saker om personskade øker i 9 av 10 tilfeller når saken tas til retten. Advokat Christian Lundin uttaler seg i saken: Dagsrevyen 06.09.2018

– Advokat Christian Lundin er denne uka i Larvik tingrett som bistandsadvokat for de etterlatte og fornærmede etter den alvorlige front-mot-front-ulykken på E18 ved Larvik 1. januar i år, der en 21 år gammel sjåfør prøve å ta sitt eget liv i trafikken. Sjåføren kom fra ulykken med mindre skader, men bilen hans traff bilen til en familie på fem som var på vei hjem fra Gardermoen og ferie. Familiefaren døde momentant, mens kona og ett av barna ble hardt skadet. To av barna kom fysisk uskadet fra ulykken. Nå skal retten blant annet ta stilling til spørsmålet om et slikt selvmordsforsøk – der man kjører inn i en annen bil og skader eller dreper andre – skal regnes som en forsettlig handling eller en grovt uaktsom handling; et spørsmål det tidligere har vært lite rettsavgjørelser på. Om handlingen blir ansett som forsettlig eller grov uaktsom har stor betydning, både for straffeutmålingen og for størrelsen på oppreisningserstatningen til de skadde og etterlatte. Les mer om saken her: – aftenposten.no 26.09.2018, aftenposten.no 27.09.2018, aftenposten.no 28.09.2018, nrk.no 26.09.2018, nrk.no 28.09.2018, nrk.no 26.09.2018. Dommen har nå kommet og du kan lese mer om dette her: nrk.no 05.10.2018, aftenposten.no 05.10.2018.

– Vår advokat Tom Sørum skal føre en ny prinsipiell og erstatningsrettslig viktig sak for Høyesterett. Saken gjelder en skade oppstått ved en «Rib-tur» arrangert i forbindelse med et utdrikkingslag. Turen ble gjennomført og arrangert av et kommersielt selskap som tilbyr denne typen aktiviteter til ulike kundegrupper, slik som bedrifter i forbindelse med «teambuilding», utdrikkingslag og lignende. Bruden ble hardt skadet under turen og Høyesterett skal nå vurdere om Gjensidige Forsikring, som var ansvarsforsikringsselskapet til selskapet som arrangerte turen, er erstatningsansvarlig. Er erstatningen dekket gjennom arrangørens ansvarsforsikring, eller fikk skadelidte tilstrekkelig informasjon om at skade kunne oppstå slik at hun må sies å ha akseptert skaderisikoen? Les mer om saken her: – rett24.no 18.09.2018.

– I juli 2009 ble Nina Nordheim påkjørt bakfra av en tung lastebil. Dette ble starten på en lang og vanskelig prosess mot forsikringsselskapet for å oppnå riktig erstatning. Forsikringsselskapet tilbød en erstatning som Nordheim mente var alt for lav, og sammen med advokat Therese Lohne Boehlke tok hun saken til retten. I retten argumenterte IF for en erstatning med rundt 1 million. Lagmannsretten mente riktig erstatning var over fire ganger så høy, og Nordheim fikk utbetalt ca 4,4 millioner i erstatning. Er nødvendig å gå til domstolene for å få riktig erstatning? Advokat Christian Lundin uttaler seg i Dagsrevyen – Dagsrevyen 06.09.2018 og les mer her: – nrk.no 06.09.2018

– Dersom forsikringsselskapet konkluderer med at du er skyldig i svik, vil de ikke utbetale forsikringssum, selv om du ikke er funnet skyldig hos politiet. Det er i tillegg en stor belastning å bli anklaget for svik, og det kan være for dyrt for mange å ta saken opp for retten. Advokat Christian Lundin uttaler seg om temaet i Sunnmørsposten. – Sunnmørsposten 20.08.2018

– Den tidligere tannhelsesekretæren Gerd Irene Lyse har i snart 15 år kjempet for å få erstatning for skadene hun ble påført som følge av arbeid med amalgam (kvikksølv). I en dom fra Stavanger tingrett tilkjennes hun drøyt kr 2 730 000 i yrkesskadeerstatning, i tillegg til saksomkostninger. Les mer om saken her: nrk 10.06.2018nrk.no 10.07.2018 og se innslag på Dagsrevyen 16.06.2018.

– Dessverre er saksbehandlingstiden i PSN ofte svært lang og betydelig lengre enn de rammer lovverket setter. Sivilombudsmannen har i tidligere avgjørelser rettet kritikk mot PSNs saksbehandlingstid. – Dette må det gjøres noe med. Det er en kjempebelastning for de det gjelder. Pasientskadenemnda har lenge sagt de skal gjøre noe med det, men det er vanskelig å se at det blir gjort, uttaler advokat Anette Eckhoff til Trønderavisa. – Trønderavisa 27.01.2018

– Under en Lamborghini-utstilling på Norsk Vegmuseum i 2014 ble Andreas Strøm hardt skadet da han gikk igjennom noe han trodde var en vegg, men som viste seg å være en molton-duk. Strøm falt nesten fem meter ned og rett på et betonggulv. Et av de viktigste spørsmålene retten skal ta stilling til er om Norsk Vegmuseum kan lastes for ulykken på noen måte – og dermed er erstatningspliktige – eller om fallet var et hendelig uhell. Han vil da isåfall ikke ha krav på erstatning. Les mer om saken her: – nrk.no 11.01.2018, nrk.no 11.01.2018, nrk.no 11.01.2018. Tingretten har nå avgjort at Staten er erstatningsansvarlige, og vår klient fikk medhold: gd.no 25.01.2018 og nrk.no 25.01.2018.

– 1. januar 2018 ble en familiefar drept, og moren og to av barna i bilen skadet, i en trafikkulykke på E18 mellom Larvik og Langangen. En 21-åring fra Skien er siktet for forsettlig drap etter at han kjørte i motsatt kjørefelt i flere kilometer før han traff bilen med familien. Politiet mener at han har gjort dette med vilje for å ta sitt eget liv. Påtalemyndighetene ville varetektsfengsle mannen, men fikk ikke medhold i tingretten. Lagmannsretten gav derimot medhold i varetektsfengslingen grunnet at “det ville stride mot rettsoppfatningen til folk flest dersom mannen fikk gå fritt”. Advokat Christian Lundin er bistandsadvokat for familien og sier at de er lettet over at mannen nå vil sitte varetekstfengslet frem til straffesaken skal opp for domstolen. – nrk.no 17.01.2018

– Enkemann saksøker Unilabs og radiolog etter at det han mener var svikt i rutiner hos Unilabs førte til at kona fikk påvist lungekreft ti måneder for sent. Konas statistiske sjanse til å leve i fem år eller mer ble redusert fra 60 % til 14 % grunnet denne feilen. Kvinnen døde bare ni måneder etter at lungekreften ble påvist. Fylkesmannen i Oslo og Akershus tok ut tilsynssak og har nå konkludert med at Unilabs har brutt forsvarlighetskravet i spesialhelsetjenesteloven, men både radiologen og klinikken har avvist alt ansvar for feilen. Advokat Christian Lundin representerer enkemannen i saken. – VG 17.01.2018vg.no 17.01.2018aftenposten.no 25.05.2018VG.no 22.01.2018

 

***

***

2017

– Mange domfelte dømmes til å betale store erstatningssummer. I mange tilfeller er beløpene så store at domfelte bruker resten av sitt liv på å nedbetale gjelden. Det kan være utfordrende å få inndrevet idømt erstatning, men det finnes heldigvis ordninger som “legger ut” for erstatningen til skadelidte der gjerningsmannen sliter med å betale. Advokatfirmaet Ness Lundin har bistått skadelidte i en rekke alvorlige saker der domfelte har fått store erstatningskrav, blant annet 22. juli-saken. Les mer om temaet her. – nrk.no 02.12.2017

– Advokat Lundin er bistandsadvokat for 19-åringen som ble skadet mens han jobbet for Tusenfryd sommeren 2015. Skadelidte tråkket feil i et usikret hull ved vann-berg-og-dal-banen “Supersplash” da han skulle gi “high five” til gjestene. Saken ble først henlagt av politiet, men etter klage fra advokat Lundin er nå Tusenfryd ilagt en bot på kr 300 000 for å oppfordre sine ansatte til denne gesten, samt manglende sikkerhetsinstrukser og tiltak for å redusere risikoen. – nrk.no 21.11.2017, NRK TV 21.11.2017, NRK Radio 21.11.2017

– Aurskog-Finstadbru Golfklubb har begjært oppbud etter mange år med anstrengt økonomi, og er slått konkurs. Advokat Christian Lundin er oppnevnt som bobestyrer. – rb.no 17.10.2017

– Maxbo-drapet: Advokat Lundin er bistandsadvokat for de etterlatte etter Frode Mellemseter Sanni (42), som ble brutalt drept på Maxbo på Notodden i desember 2016 – vg.no 11.09.2017tv2.no 12.09.2017, vg.no 12.09.2017, nrk.no 12.09.2017. Mannen som drepte Frode er nå dømt til 19 års fengsel og må betale oppreisningerstatning til de etterlatte på kr 300 000 hver – varden.no 28.09.2017, vg.no 28.09.2017

– Mandag 4. september kom dom i en av Norges hittil mest omfattende nettovergrepssaker. En mann fra Oslo på 27 år er nå dømt til 15 års fengsel for til sammen 74 seksuelle overgrep over nettet mot jenter mellom 12 og 18 år. Mannen er også dømt til å betale de fornærmede til sammen 3 375 000 kroner i oppreisning. Advokat Christian Lundin var bistandsadvokat for flere av de fornærmede, i tillegg til koordinerende bistandsadvokat for alle bistandsadvokatene involvert i saken. – vg.no 04.09.2017, dagbladet.no 04.09.2017 og nrk.no 04.09.2017
Les også mer om nettovergrep og den store økningen av denne type saker: – vg.no 25.09.2017 Oppdatering: Saken ble anket til lagmannsretten hvor mannen ble dømt til 17 års fengsel: Østlandetsblad.no 17.04.2018, dagbladet.no 17.04.2018,

– Hun var utsatt for en trafikkulykke som 6-åring; 30 år senere får hun vite at hun den gang ble tilkjent en erstatning på 1,2 millioner – en erstatning som faren hennes aldri fortalte henne om. Erstatningen ble forvaltet av overformynderiet, siden hun var under 18 år, men to dager før hun ble myndig tok faren ut alle pengene. Kvinnen saksøkte overformynderiet, som er under kommunen, og Kongsberg og Eiker tingrett har nå tilkjent kvinnen en erstatning på til sammen nesten 2 millioner. Kvinnen er representert av advokat Therese Lohne Boehlke – vg.no 07.07.2017 – Saken er nå anket av kommunen – vg.no 07.09.2017

– Advokat Lundin er bistandsadvokat for foreldrene til Maira Malk (6) som har fått alvorlig hjerneskade og vil være pleietrengende resten av livet etter en mandeloperasjon. Politiet henlegger nå saken mot legen – vg.no 04.07.2017

– Påkjørselen av Charlotte Bøhler Wilhelmsen: sjåføren nå dømt til 75 dagers fengsel – aftenposten.no 31.03.2017, dagbladet 31.03.2017 og aftenposten.no 14.06.2017.

– 23-åring dømt for voldtekt og overgrep mot 11 jenter – Advokatfullmektig Tone Dahle Pettersen var bistandsadvokat for 5 av de fornærmede  – aftenposten.no 24.03.2017

– Det kan være tøft med staten som motpart i domstolen i pasientskadesaker – nrk.no 15.03.2017 og videoklipp på NRK Dagsrevyen 15.03.2017 og 16.03.2017.

– Påkjørselen av Charlotte Bøhler Wilhelmsen: sjåfør sier hun ikke husker noe fra påkjørselen. Saken er nå oppe for lagmannsretten – nrk.no 15.03.2017 og aftenposten.no 17.03.2017

– Lege har nå mistet lisens til å operere etter at flere har måttet få hasteoperasjon etter fjerning av mandler. Advokat Lundin bistår foreldrene til Maira Malk (6) som har fått alvorlig hjerneskade og vil være pleietrengende resten av livet. – vg.no 08.03.2017

– Lanzinger-saken: hele historien om hva som skjedde under og etter ulykken ved verdenscupen i Super-G på Kvitfjell i 2008 – Dagbladet 18/19. februar 2017

– Arbeidsulykken på Tusenfryd –  vg.no 02.01.2017 og vg.no 18.01.2017

 

 

Christian Lundin, som er bistandsadvokat i terrorsaken, kjempet i 2005 fram en rettsendring som sørger for at Breivik er erstatningsansvarlig og ikke vil beholde penger han tjener i framtida.

Dagbladet 03.02.12

2016

– Therese Johaug kan ha krav på erstatning etter dopingsaken –  nrk.no 07.12.2016  og  dn.no 14.12.2016

– Advokat Lundin uttaler seg om erstatning etter tvang i psykiatrien  –  vg.no 24.11.2016 

– Jordraset i Sørum kommune – P4 15.11.2016 og vg.no 15.11.2016

– Skulle skyte elg, traff jaktkamerat – Trønderavisa 27.07.2016

2005

– Den tidligere ishockeyspilleren Kjetil Rusvik hadde kjempet seg på bena, etter trafikkulykken han ble utsatt for som 17-åring. Han hadde ligget fire måneder i koma. Etter at han våknet hadde han stor fremgang. Først var han blind, døv og lam, men gikk ut av Sunnaas sykehus selv etter et halvt år. Moren beskrev ham som veldig sporty, arbeidsom og blid. Så ble livet snudd igjen. For godt. Han ble et tilfeldig og uskyldig ransoffer, da tre unge gutter banket ham helseløs for 200 kroner. Saken om Kjetil Rusvik fikk stor påvirkning på utviklingen i erstatningsretten og de etterfølgende sakene om voldsoffererstatning. nettavisen.no 22.08.2005