Ness Lundin i media

Hvis du skader deg i trafikken, har din sjanse for å få et brukbart forsikringsoppgjør økt betydelig. På bare tre år har utbetalingene steget med nesten 30 prosent. Blant annet takket være disse tre menneskene.

Aftenposten 19.10.03

2019

– En stadig fortetting av boliger i Norge gjør at flere har begrensede rettigheter over annen manns eiendom. Det gjelder for boligeiendommer, men også i stadig økende grad for fritidseiendommer. Advokat Anette Eckhoff uttaler som om temaet i Huseierenes landsforbunds magasin Hus & Bolig. Les mer om saken her: –  www.huseierne.no/hus-bolig 15.03.2019. 

– En spesialtrent soldat fra Forsvarets Spesialkommando slo ned en person som han mente var i ferd med å angripe ham under en bytur i Oslo. Mannen som ble slått ned, ble påført hjerneskade i fallet. Nå har han vunnet i Høyesterett. Les mer om saken her: – abcnyheter.no 07.01.2019

2018

– Advokat Christian Lundin er oppnevnt som koordinerende bistandsadvokat i den største overgrepssaken hittil i Norge: En fotballdommer (26) er tiltalt for overgrep mot rundt 300 gutter. Mange av foreldrene er intetanende om overgrepene. Les mer om saken her: – dagbladet.no 21.11.2018, nrk.no 20.11.2018, nytimes.com 24.11.2018

– En liten gutt på 2 ½ år satt inne i bilen da den raste ned i sjøen utenfor Bjørsvik kai i Lindås. Han var under vann i over 40 minutter, før bilen ble bragt opp av dykkere. Nå krever foreldrene og gutten 20 millioner kroner i erstatning fra Gjensidige, som ikke har imøtegått deres krav. Advokat Christian Lundin representerer gutten som ble alvorlig skadet i ulykken. Rettssaken startet 30. oktober i Bergen tingrett. Les mer om saken her: – bt.no 30.10.2018bt.no 31.10.2018 og bt.no 01.11.2018. Saken ble til slutt forlikt, etter tre dager i Bergen tingrett. Gjensidige aksepterte å betale en betydelig tilleggserstatning til Andreas (9) og foreldrene og dekke alle familiens saksomkostninger: bt.no 02.11.2018

– En gutt ble 100 % invalid etter at han ble påført en alvorlig fødselsskade i 2008. Som følge av surstoffmangel under fødselen, ble han påført Cerebral parese. Han ble fullstendig hjelpetrengende som følge av fødselsskaden, og kommer til å trenge hjelp og bistand livet ut. I dag er han 10 år gammel. Etter vedtaket fra Pasientskadenemnda om pasientskadeerstatning til gutten, var det enighet om alt utenom boligerstatningen. Da familien ønsket mer i boligerstatning, sa Staten nei og mente at gutten allerede har fått «full erstatning» fra Pasientklagenemda. Foreldrene brakte da Staten inn for retten. Av de ti millioner kronene gutten først ble tilkjent i pasientskadeerstatning, var én million øremerket tilrettelegging og ombygging av familiens bolig. Nå er boligerstatningen doblet – han får to millioner kroner på denne erstatningsposten, og drøyt 11 millioner kroner i alt. Les mer om saken her: – Haugesunds Avis 26.10.2018

– Flere advokatfirmaer opplyser til NRK at erstatningsutbetalingene i saker om personskade øker i 9 av 10 tilfeller når saken tas til retten. Advokat Christian Lundin uttaler seg i saken: Dagsrevyen 06.09.2018

– Advokat Christian Lundin er denne uka i Larvik tingrett som bistandsadvokat for de etterlatte og fornærmede etter den alvorlige front-mot-front-ulykken på E18 ved Larvik 1. januar i år, der en 21 år gammel sjåfør prøve å ta sitt eget liv i trafikken. Sjåføren kom fra ulykken med mindre skader, men bilen hans traff bilen til en familie på fem som var på vei hjem fra Gardermoen og ferie. Familiefaren døde momentant, mens kona og ett av barna ble hardt skadet. To av barna kom fysisk uskadet fra ulykken. Nå skal retten blant annet ta stilling til spørsmålet om et slikt selvmordsforsøk – der man kjører inn i en annen bil og skader eller dreper andre – skal regnes som en forsettlig handling eller en grovt uaktsom handling; et spørsmål det tidligere har vært lite rettsavgjørelser på. Om handlingen blir ansett som forsettlig eller grov uaktsom har stor betydning, både for straffeutmålingen og for størrelsen på oppreisningserstatningen til de skadde og etterlatte. Les mer om saken her: – aftenposten.no 26.09.2018, aftenposten.no 27.09.2018, aftenposten.no 28.09.2018, nrk.no 26.09.2018, nrk.no 28.09.2018, nrk.no 26.09.2018. Dommen har nå kommet og du kan lese mer om dette her: nrk.no 05.10.2018, aftenposten.no 05.10.2018.

– Vår advokat Tom Sørum skal føre en ny prinsipiell og erstatningsrettslig viktig sak for Høyesterett. Saken gjelder en skade oppstått ved en «Rib-tur» arrangert i forbindelse med et utdrikkingslag. Turen ble gjennomført og arrangert av et kommersielt selskap som tilbyr denne typen aktiviteter til ulike kundegrupper, slik som bedrifter i forbindelse med «teambuilding», utdrikkingslag og lignende. Bruden ble hardt skadet under turen og Høyesterett skal nå vurdere om Gjensidige Forsikring, som var ansvarsforsikringsselskapet til selskapet som arrangerte turen, er erstatningsansvarlig. Er erstatningen dekket gjennom arrangørens ansvarsforsikring, eller fikk skadelidte tilstrekkelig informasjon om at skade kunne oppstå slik at hun må sies å ha akseptert skaderisikoen? Les mer om saken her: – rett24.no 18.09.2018.

– I juli 2009 ble Nina Nordheim påkjørt bakfra av en tung lastebil. Dette ble starten på en lang og vanskelig prosess mot forsikringsselskapet for å oppnå riktig erstatning. Forsikringsselskapet tilbød en erstatning som Nordheim mente var alt for lav, og sammen med advokat Therese Lohne Boehlke tok hun saken til retten. I retten argumenterte IF for en erstatning med rundt 1 million. Lagmannsretten mente riktig erstatning var over fire ganger så høy, og Nordheim fikk utbetalt ca 4,4 millioner i erstatning. Er nødvendig å gå til domstolene for å få riktig erstatning? Advokat Christian Lundin uttaler seg i Dagsrevyen – Dagsrevyen 06.09.2018 og les mer her: – nrk.no 06.09.2018

– Dersom forsikringsselskapet konkluderer med at du er skyldig i svik, vil de ikke utbetale forsikringssum, selv om du ikke er funnet skyldig hos politiet. Det er i tillegg en stor belastning å bli anklaget for svik, og det kan være for dyrt for mange å ta saken opp for retten. Advokat Christian Lundin uttaler seg om temaet i Sunnmørsposten. – Sunnmørsposten 20.08.2018

– Den tidligere tannhelsesekretæren Gerd Irene Lyse har i snart 15 år kjempet for å få erstatning for skadene hun ble påført som følge av arbeid med amalgam (kvikksølv). I en dom fra Stavanger tingrett tilkjennes hun drøyt kr 2 730 000 i yrkesskadeerstatning, i tillegg til saksomkostninger. Les mer om saken her: nrk 10.06.2018nrk.no 10.07.2018 og se innslag på Dagsrevyen 16.06.2018.

– Dessverre er saksbehandlingstiden i PSN ofte svært lang og betydelig lengre enn de rammer lovverket setter. Sivilombudsmannen har i tidligere avgjørelser rettet kritikk mot PSNs saksbehandlingstid. – Dette må det gjøres noe med. Det er en kjempebelastning for de det gjelder. Pasientskadenemnda har lenge sagt de skal gjøre noe med det, men det er vanskelig å se at det blir gjort, uttaler advokat Anette Eckhoff til Trønderavisa. – Trønderavisa 27.01.2018

– Under en Lamborghini-utstilling på Norsk Vegmuseum i 2014 ble Andreas Strøm hardt skadet da han gikk igjennom noe han trodde var en vegg, men som viste seg å være en molton-duk. Strøm falt nesten fem meter ned og rett på et betonggulv. Et av de viktigste spørsmålene retten skal ta stilling til er om Norsk Vegmuseum kan lastes for ulykken på noen måte – og dermed er erstatningspliktige – eller om fallet var et hendelig uhell. Han vil da isåfall ikke ha krav på erstatning. Les mer om saken her: – nrk.no 11.01.2018, nrk.no 11.01.2018, nrk.no 11.01.2018. Tingretten har nå avgjort at Staten er erstatningsansvarlige, og vår klient fikk medhold: gd.no 25.01.2018 og nrk.no 25.01.2018.

– 1. januar 2018 ble en familiefar drept, og moren og to av barna i bilen skadet, i en trafikkulykke på E18 mellom Larvik og Langangen. En 21-åring fra Skien er siktet for forsettlig drap etter at han kjørte i motsatt kjørefelt i flere kilometer før han traff bilen med familien. Politiet mener at han har gjort dette med vilje for å ta sitt eget liv. Påtalemyndighetene ville varetektsfengsle mannen, men fikk ikke medhold i tingretten. Lagmannsretten gav derimot medhold i varetektsfengslingen grunnet at «det ville stride mot rettsoppfatningen til folk flest dersom mannen fikk gå fritt». Advokat Christian Lundin er bistandsadvokat for familien og sier at de er lettet over at mannen nå vil sitte varetekstfengslet frem til straffesaken skal opp for domstolen. – nrk.no 17.01.2018

– Enkemann saksøker Unilabs og radiolog etter at det han mener var svikt i rutiner hos Unilabs førte til at kona fikk påvist lungekreft ti måneder for sent. Konas statistiske sjanse til å leve i fem år eller mer ble redusert fra 60 % til 14 % grunnet denne feilen. Kvinnen døde bare ni måneder etter at lungekreften ble påvist. Fylkesmannen i Oslo og Akershus tok ut tilsynssak og har nå konkludert med at Unilabs har brutt forsvarlighetskravet i spesialhelsetjenesteloven, men både radiologen og klinikken har avvist alt ansvar for feilen. Advokat Christian Lundin representerer enkemannen i saken. – VG 17.01.2018vg.no 17.01.2018aftenposten.no 25.05.2018VG.no 22.01.2018

 

***

***

2017

– Mange domfelte dømmes til å betale store erstatningssummer. I mange tilfeller er beløpene så store at domfelte bruker resten av sitt liv på å nedbetale gjelden. Det kan være utfordrende å få inndrevet idømt erstatning, men det finnes heldigvis ordninger som «legger ut» for erstatningen til skadelidte der gjerningsmannen sliter med å betale. Advokatfirmaet Ness Lundin har bistått skadelidte i en rekke alvorlige saker der domfelte har fått store erstatningskrav, blant annet 22. juli-saken. Les mer om temaet her. – nrk.no 02.12.2017

– Advokat Lundin er bistandsadvokat for 19-åringen som ble skadet mens han jobbet for Tusenfryd sommeren 2015. Skadelidte tråkket feil i et usikret hull ved vann-berg-og-dal-banen «Supersplash» da han skulle gi «high five» til gjestene. Saken ble først henlagt av politiet, men etter klage fra advokat Lundin er nå Tusenfryd ilagt en bot på kr 300 000 for å oppfordre sine ansatte til denne gesten, samt manglende sikkerhetsinstrukser og tiltak for å redusere risikoen. – nrk.no 21.11.2017, NRK TV 21.11.2017, NRK Radio 21.11.2017

– Aurskog-Finstadbru Golfklubb har begjært oppbud etter mange år med anstrengt økonomi, og er slått konkurs. Advokat Christian Lundin er oppnevnt som bobestyrer. – rb.no 17.10.2017

– Maxbo-drapet: Advokat Lundin er bistandsadvokat for de etterlatte etter Frode Mellemseter Sanni (42), som ble brutalt drept på Maxbo på Notodden i desember 2016 – vg.no 11.09.2017tv2.no 12.09.2017, vg.no 12.09.2017, nrk.no 12.09.2017. Mannen som drepte Frode er nå dømt til 19 års fengsel og må betale oppreisningerstatning til de etterlatte på kr 300 000 hver – varden.no 28.09.2017, vg.no 28.09.2017

– Mandag 4. september kom dom i en av Norges hittil mest omfattende nettovergrepssaker. En mann fra Oslo på 27 år er nå dømt til 15 års fengsel for til sammen 74 seksuelle overgrep over nettet mot jenter mellom 12 og 18 år. Mannen er også dømt til å betale de fornærmede til sammen 3 375 000 kroner i oppreisning. Advokat Christian Lundin var bistandsadvokat for flere av de fornærmede, i tillegg til koordinerende bistandsadvokat for alle bistandsadvokatene involvert i saken. – vg.no 04.09.2017, dagbladet.no 04.09.2017 og nrk.no 04.09.2017
Les også mer om nettovergrep og den store økningen av denne type saker: – vg.no 25.09.2017 Oppdatering: Saken ble anket til lagmannsretten hvor mannen ble dømt til 17 års fengsel: Østlandetsblad.no 17.04.2018, dagbladet.no 17.04.2018,

– Hun var utsatt for en trafikkulykke som 6-åring; 30 år senere får hun vite at hun den gang ble tilkjent en erstatning på 1,2 millioner – en erstatning som faren hennes aldri fortalte henne om. Erstatningen ble forvaltet av overformynderiet, siden hun var under 18 år, men to dager før hun ble myndig tok faren ut alle pengene. Kvinnen saksøkte overformynderiet, som er under kommunen, og Kongsberg og Eiker tingrett har nå tilkjent kvinnen en erstatning på til sammen nesten 2 millioner. Kvinnen er representert av advokat Therese Lohne Boehlke – vg.no 07.07.2017 – Saken er nå anket av kommunen – vg.no 07.09.2017

– Advokat Lundin er bistandsadvokat for foreldrene til Maira Malk (6) som har fått alvorlig hjerneskade og vil være pleietrengende resten av livet etter en mandeloperasjon. Politiet henlegger nå saken mot legen – vg.no 04.07.2017

– Påkjørselen av Charlotte Bøhler Wilhelmsen: sjåføren nå dømt til 75 dagers fengsel – aftenposten.no 31.03.2017, dagbladet 31.03.2017 og aftenposten.no 14.06.2017.

– 23-åring dømt for voldtekt og overgrep mot 11 jenter – Advokatfullmektig Tone Dahle Pettersen var bistandsadvokat for 5 av de fornærmede  – aftenposten.no 24.03.2017

– Det kan være tøft med staten som motpart i domstolen i pasientskadesaker – nrk.no 15.03.2017 og videoklipp på NRK Dagsrevyen 15.03.2017 og 16.03.2017.

– Påkjørselen av Charlotte Bøhler Wilhelmsen: sjåfør sier hun ikke husker noe fra påkjørselen. Saken er nå oppe for lagmannsretten – nrk.no 15.03.2017 og aftenposten.no 17.03.2017

– Lege har nå mistet lisens til å operere etter at flere har måttet få hasteoperasjon etter fjerning av mandler. Advokat Lundin bistår foreldrene til Maira Malk (6) som har fått alvorlig hjerneskade og vil være pleietrengende resten av livet. – vg.no 08.03.2017

– Lanzinger-saken: hele historien om hva som skjedde under og etter ulykken ved verdenscupen i Super-G på Kvitfjell i 2008 – Dagbladet 18/19. februar 2017

– Arbeidsulykken på Tusenfryd –  vg.no 02.01.2017 og vg.no 18.01.2017

 

 

Christian Lundin, som er bistandsadvokat i terrorsaken, kjempet i 2005 fram en rettsendring som sørger for at Breivik er erstatningsansvarlig og ikke vil beholde penger han tjener i framtida.

Dagbladet 03.02.12

2016

– Therese Johaug kan ha krav på erstatning etter dopingsaken –  nrk.no 07.12.2016  og  dn.no 14.12.2016

– Advokat Lundin uttaler seg om erstatning etter tvang i psykiatrien  –  vg.no 24.11.2016 

– Jordraset i Sørum kommune – P4 15.11.2016 og vg.no 15.11.2016

– Skulle skyte elg, traff jaktkamerat – Trønderavisa 27.07.2016

2005

– Den tidligere ishockeyspilleren Kjetil Rusvik hadde kjempet seg på bena, etter trafikkulykken han ble utsatt for som 17-åring. Han hadde ligget fire måneder i koma. Etter at han våknet hadde han stor fremgang. Først var han blind, døv og lam, men gikk ut av Sunnaas sykehus selv etter et halvt år. Moren beskrev ham som veldig sporty, arbeidsom og blid. Så ble livet snudd igjen. For godt. Han ble et tilfeldig og uskyldig ransoffer, da tre unge gutter banket ham helseløs for 200 kroner. Saken om Kjetil Rusvik fikk stor påvirkning på utviklingen i erstatningsretten og de etterfølgende sakene om voldsoffererstatning. nettavisen.no 22.08.2005