Ness Lundin i media

Hvis du skader deg i trafikken, har din sjanse for å få et brukbart forsikringsoppgjør økt betydelig. På bare tre år har utbetalingene steget med nesten 30 prosent. Blant annet takket være disse tre menneskene.

Aftenposten 19.10.03

2018

– 1. januar 2018 ble en familiefar drept, og moren og to av barna i bilen skadet, i en trafikkulykke på E18 mellom Larvik og Langangen. En 21-åring fra Skien er siktet for forsettlig drap etter at han kjørte i motsatt kjørefelt i flere kilometer før han traff bilen med familien. Politiet mener at han har gjort dette med vilje for å ta sitt eget liv. Påtalemyndighetene ville varetektsfengsle mannen, men fikk ikke medhold i tingretten. Lagmannsretten gav derimot medhold i varetektsfengslingen grunnet at «det ville stride mot rettsoppfatningen til folk flest dersom mannen fikk gå fritt». Advokat Christian Lundin er bistandsadvokat for familien og sier at de er lettet over at mannen nå vil sitte varetekstfengslet frem til straffesaken skal opp for domstolen. – nrk.no 17.01.2018

– Enkemann saksøker Unilabs og radiolog etter at det han mener var svikt i rutiner hos Unilabs førte til at kona fikk påvist lungekreft ti måneder for sent. Konas statistiske sjanse til å leve i fem år eller mer ble redusert fra 60 % til 14 % grunnet denne feilen. Kvinnen døde bare ni måneder etter at lungekreften ble påvist. Fylkesmannen i Oslo og Akershus tok ut tilsynssak og har nå konkludert med at Unilabs har brutt forsvarlighetskravet i spesialhelsetjenesteloven, men både radiologen og klinikken har avvist alt ansvar for feilen. Advokat Christian Lundin representerer enkemannen i saken. – VG 17.01.2018 og vg.no 17.01.2018

– Under en Lamborghini-utstilling på Norsk Vegmuseum i 2014 ble Andreas Strøm hardt skadet da han gikk igjennom noe han trodde var en vegg, men som viste seg å være en molton-duk. Strøm falt nesten fem meter ned og rett på et betonggulv. Et av de viktigste spørsmålene retten skal ta stilling til er om Norsk Vegmuseum kan lastes for ulykken på noen måte – og dermed er erstatningspliktige – eller om fallet var et hendelig uhell. Han vil da isåfall ikke ha krav på erstatning. Les mer om saken her: – nrk.no 11.01.2018, nrk.no 11.01.2018, nrk.no 11.01.2018. Tingretten har nå avgjort at Staten er erstatningsansvarlige, og vår klient fikk medhold: gd.no 25.01.2018 og nrk.no 25.01.2018.

 

***

***

2017

– Mange domfelte dømmes til å betale store erstatningssummer. I mange tilfeller er beløpene så store at domfelte bruker resten av sitt liv på å nedbetale gjelden. Det kan være utfordrende å få inndrevet idømt erstatning, men det finnes heldigvis ordninger som «legger ut» for erstatningen til skadelidte der gjerningsmannen sliter med å betale. Advokatfirmaet Ness Lundin har bistått skadelidte i en rekke alvorlige saker der domfelte har fått store erstatningskrav, blant annet 22. juli-saken. Les mer om temaet her. – nrk.no 02.12.2017

– Advokat Lundin er bistandsadvokat for 19-åringen som ble skadet mens han jobbet for Tusenfryd sommeren 2015. Skadelidte tråkket feil i et usikret hull ved vann-berg-og-dal-banen «Supersplash» da han skulle gi «high five» til gjestene. Saken ble først henlagt av politiet, men etter klage fra advokat Lundin er nå Tusenfryd ilagt en bot på kr 300 000 for å oppfordre sine ansatte til denne gesten, samt manglende sikkerhetsinstrukser og tiltak for å redusere risikoen. – nrk.no 21.11.2017, NRK TV 21.11.2017, NRK Radio 21.11.2017

– Aurskog-Finstadbru Golfklubb har begjært oppbud etter mange år med anstrengt økonomi, og er slått konkurs. Advokat Christian Lundin er oppnevnt som bobestyrer. – rb.no 17.10.2017

– Maxbo-drapet: Advokat Lundin er bistandsadvokat for de etterlatte etter Frode Mellemseter Sanni (42), som ble brutalt drept på Maxbo på Notodden i desember 2016 – vg.no 11.09.2017tv2.no 12.09.2017, vg.no 12.09.2017, nrk.no 12.09.2017. Mannen som drepte Frode er nå dømt til 19 års fengsel og må betale oppreisningerstatning til de etterlatte på kr 300 000 hver – varden.no 28.09.2017, vg.no 28.09.2017

– Mandag 4. september kom dom i en av Norges hittil mest omfattende nettovergrepssaker. En mann fra Oslo på 27 år er nå dømt til 15 års fengsel for til sammen 74 seksuelle overgrep over nettet mot jenter mellom 12 og 18 år. Mannen er også dømt til å betale de fornærmede til sammen 3 375 000 kroner i oppreisning. Advokat Christian Lundin var bistandsadvokat for flere av de fornærmede, i tillegg til koordinerende bistandsadvokat for alle bistandsadvokatene involvert i saken. – vg.no 04.09.2017, dagbladet.no 04.09.2017 og nrk.no 04.09.2017
Les også mer om nettovergrep og den store økningen av denne type saker: – vg.no 25.09.2017

– Hun var utsatt for en trafikkulykke som 6-åring; 30 år senere får hun vite at hun den gang ble tilkjent en erstatning på 1,2 millioner – en erstatning som faren hennes aldri fortalte henne om. Erstatningen ble forvaltet av overformynderiet, siden hun var under 18 år, men to dager før hun ble myndig tok faren ut alle pengene. Kvinnen saksøkte overformynderiet, som er under kommunen, og Kongsberg og Eiker tingrett har nå tilkjent kvinnen en erstatning på til sammen nesten 2 millioner. Kvinnen er representert av advokat Therese Lohne Boehlke – vg.no 07.07.2017 – Saken er nå anket av kommunen – vg.no 07.09.2017

– Advokat Lundin er bistandsadvokat for foreldrene til Maira Malk (6) som har fått alvorlig hjerneskade og vil være pleietrengende resten av livet etter en mandeloperasjon. Politiet henlegger nå saken mot legen – vg.no 04.07.2017

– Påkjørselen av Charlotte Bøhler Wilhelmsen: sjåføren nå dømt til 75 dagers fengsel – aftenposten.no 31.03.2017, dagbladet 31.03.2017 og aftenposten.no 14.06.2017.

– 23-åring dømt for voldtekt og overgrep mot 11 jenter – Advokatfullmektig Tone Dahle Pettersen var bistandsadvokat for 5 av de fornærmede  – aftenposten.no 24.03.2017

– Det kan være tøft med staten som motpart i domstolen i pasientskadesaker – nrk.no 15.03.2017 og videoklipp på NRK Dagsrevyen 15.03.2017 og 16.03.2017.

– Påkjørselen av Charlotte Bøhler Wilhelmsen: sjåfør sier hun ikke husker noe fra påkjørselen. Saken er nå oppe for lagmannsretten – nrk.no 15.03.2017 og aftenposten.no 17.03.2017

– Lege har nå mistet lisens til å operere etter at flere har måttet få hasteoperasjon etter fjerning av mandler. Advokat Lundin bistår foreldrene til Maira Malk (6) som har fått alvorlig hjerneskade og vil være pleietrengende resten av livet. – vg.no 08.03.2017

– Lanzinger-saken: hele historien om hva som skjedde under og etter ulykken ved verdenscupen i Super-G på Kvitfjell i 2008 – Dagbladet 18/19. februar 2017

– Arbeidsulykken på Tusenfryd –  vg.no 02.01.2017 og vg.no 18.01.2017

 

 

 

Christian Lundin, som er bistandsadvokat i terrorsaken, kjempet i 2005 fram en rettsendring som sørger for at Breivik er erstatningsansvarlig og ikke vil beholde penger han tjener i framtida.

Dagbladet 03.02.12

2016

– Therese Johaug kan ha krav på erstatning etter dopingsaken –  nrk.no 07.12.2016  og  dn.no 14.12.2016

– Advokat Lundin uttaler seg om erstatning etter tvang i psykiatrien  –  vg.no 24.11.2016 

– Jordraset i Sørum kommune – P4 15.11.2016 og vg.no 15.11.2016

– Skulle skyte elg, traff jaktkamerat – Trønderavisa 27.07.2016