Forsikringsselskap nektet trafikkskadet mann erstatning – vant 11,8 mill. i retten

Fremtind Forsikring erkjente i 2013 erstatningsansvar, etter at en mann ble hardt skadet i en dramatisk snøscooterulykke. Like før saken skulle opp for retten, avviste forsikringsselskapet ansvar. Retten har nå tilkjent mannen over 11,8 millioner kroner i erstatning.

02.03.2020
Advokat Christian Lundin, Advokatfirmaet Ness Lundin
SEIER I TINGRETTEN: Advokat Christian Lundin opplyser at skadelidte nå håper å slippe flere rettsrunder for å få erstatningen han har krav på.

Familiemannen ble påført omfattende personskade under ulykken hvor han var scooterpassasjer: Én snøscooter kjørte på en skiløper på Finnmarksvidda, og mannen ble deretter ble påkjørt av en annen scooter. Mannen ble funnet bevisstløs på isen, med blødninger fra nese og munn.

Mannen ble påført en alvorlig hjerneskade, som har ført til at han i dag har et døgnkontinuerlig bistandsbehov. Han husker ingenting fra ulykken, og er i dag pleietrengende døgnet rundt. Nå – syv år etter at ulykken skjedde – har han fått medhold i erstatningskravet i Alta tingrett.

Har du spørsmål i din erstatningssak? Ta kontakt, første samtale er gratis

DRAMATISK

Fremtind Forsikring erkjente erstatningsansvar i 2013 etter bilansvarsloven § 4, som forsikringsselskap for scooteren som forvoldte skaden. Ved personskade etter en ulykke på snøscooter gjelder de samme erstatningsreglene som ved trafikkskade.

Det er sannsynliggjort at skadelidte var passasjer på scooteren som kjørte på skiløperen og at han ble kastet av i sammenstøtet. Deretter ble han påkjørt av scooteren som er forsikret i Fremtind. Selskapet har hatt tilgang til de samme opplysninger som Ernstsen. Ingen i reisefølge har villet uttale seg om hva som skjedde.

Like før rettssaken i Alta tingrett 14. januar, endret forsikringsselskapet uten forvarsel standpunkt, og mener at de ikke har erstatningsansvar i saken likevel. Selskapet mener at det er tvil om hvem som var involvert i trafikkulykken.

TILKJENT 11,8 MILLIONER KRONER

27. februar 2020 ble mannen i Alta tingrett tilkjent en erstatning på over 11,8 millioner kroner.  I tillegg ble han tilkjent saksomkostninger i et omfattende sakskompleks.

– Det har vært en svært stor belastning for skadelidte og hans familie at Fremtind forsøkte å unndra seg sitt erstatningsansvar ved å hevde at skadelidte ikke ble påkjørt av en scooter forsikret i Fremtind, sier skadelidtes advokat, Christian Lundin ved Advokatfirmaet Ness Lundin.

HÅPER Å SLIPPE FLERE RUNDER I RETTEN

Ettersom Fremtind erkjente erstatningsansvar etter ulykken, har skadelidte og hans familie har forholdt seg til det. Ulykken har ført til store økonomiske problemer for familien. De har måttet tilpasset boligen, og de har en rekke utgifter til logoped, transport, trening, behandlinger og bistand.

Etter å ha utbetalt ca. 1,2 millioner kroner for påførte utgifter, inntektstap og erstatning for tapt livsutfoldelse, tilbød forsikringsselskapet mannen en erstatning på totalt ca. kr 3,7 millioner kroner i januar 2018. Familien mente at beløpet var for lavt, og saksøkte selskapet.

Advokat Christian Lundin reagerer på at forsikringsselskapet skiftet standpunkt rett før rettssaken.

– Denne overrumplingstaktikken førte heldigvis ikke frem i retten. Skadelidte håper nå at han kan slippe flere runder i rettsapparatet for å få den erstatningen han har krav på, sier advokat Christian Lundin.

PÅLAGT Å HA ANSVARSFORSIKRING

Det innebærer at de som skades ved bruk av snøscooter har rett til å få erstattet det tap de påføres, på samme måte som ved trafikkulykker. Erstatningsreglene er altså de samme og utgangspunktet er dermed at man er godt dekket ved slike ulykker.

Advokatene i Advokatfirmaet Ness Lundin er blant de mest spesialiserte advokatene på trafikkskader i Norge. Vi har utarbeidet en egen brosjyre hvor du kan lese mer om dine rettigheter ved trafikkskade. Brosjyren kan du lese her.

 


 

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 

Telefon hovedkontor: 23 29 90 00

E-post: firmapost@nesslundin.no


Relaterte saker