Mange får for lav erstatning etter trafikkulykker, uten å være klar over det

Mange trafikkskadde godtar erstatningsoppgjør som er langt lavere enn hva de har krav på.

18.02.2020

 

Erstatningsoppgjør etter trafikkskader er kompliserte. Derfor er det ikke bare viktig å få hjelp fra advokat, men det er også viktig å få riktig hjelp. Advokatene i Advokatfirmaet Ness Lundin er blant de mest spesialiserte advokatene på trafikkskader i Norge.

– Det er helt avgjørende at advokaten din har inngående kjennskap til regelverket og vet hva som bør fremlegges av opplysninger. Mange skadde godtar erstatningsoppgjør som er langt lavere enn hva de har krav på, sier advokat og partner Anders Hauge i Advokatfirmaet Ness Lundin.

Har du spørsmål i din erstatningssak? Ta kontakt, første samtale er gratis

Fra 2001 til 2018 har skadde personer som Advokatfirmaet Ness Lundin har representert i retten fått en økning på 98 prosent i erstatningsoppgjøret i forhold til hva forsikringsselskapet tilbød.

(Saken fortsetter under bildet)

erstatning etter trafikkskade
IKKE GODTA FOR LITE: Advokat Anders Hauge opplyser at erstatningsoppgjør i personskadesaker er kompliserte – det er ingen automatikk i at skadde får erstatningen de har krav på.

NÅR SKAL JEG KONTAKTE ADVOKAT?

Etter en trafikkulykke med personskade bør du kontakte advokat så snart som mulig. I første omgang for å tidlig kunne gi deg informasjon om hvordan du bør forholde deg og for å få saken på riktig spor.

– Vi får saken i gang og sikrer at man setter i gang de prosessene som skal settes i gang, for på den måten å ende på et best mulig og riktigst mulig resultat, sier Anders Hauge.

Mange skadelidte kontakter selv forsikringsselskapene og starter å forhandle med dem om erstatning på egen hånd. Det fraråder Hauge på det sterkeste.

– Først når de føler at de kommer til kort, kontaktes advokat. I noen tilfeller kan det da være delvis for sent i den forstand at man har akseptert visse premisser for forsikringsoppgjøret med selskapet, uvitende om deres konsekvenser. Dette er særlig vanlig når det gjelder valg av medisinsk spesialist for å utrede og vurdere skaden, forklarer personskadeadvokaten.

Du kan også ha rett til erstatning, selv om trafikkulykken var din feil.

HVA HAR JEG KRAV PÅ?

  • Hvis du har fått en skade har du krav på erstatning, og da skal du ha dekket ditt økonomiske tap. Det vil si inntektstap og utgifter.
  • Hvis ulykken har skjedd på en veldig grov eller klanderverdig måte, da kan du ha krav på erstatning for tort og svie, som også kalles oppreisningserstatning.

Her kan du lese hva du kan kreve erstattet etter en trafikkulykke.

VANLIGVIS DEKKES ADVOKATUTGIFTER

– I de fleste tilfeller vil nødvendige advokatutgifter bli dekket som ledd i forsikringsoppgjøret, sier advokat Anders Hauge.

Hvis du er påført en trafikkskade, har du krav på å få dekket utgifter til advokat under erstatningsutmålingen under bilansvarsforsikringen. Derfor betaler du normalt ikke selv for advokatens arbeid; dette dekkes av forsikringsselskapet.

I saker hvor det har oppstått uenighet har de fleste dekning for advokatutgifter innbakt i hjem- og innboforsikringen.

Advokatfirmaet Ness Lundin har utarbeidet en egen brosjyre hvor du kan lese mer om dine rettigheter ved trafikkskade.

 


 

Vi er landets ledende advokatfirma innenfor erstatningsrett. Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


Relaterte saker