Utbetalingene øker i 9 av 10 tilfeller når saken tas til retten

Flere advokatfirmaer opplyser til NRK at erstatningsutbetalingene i saker om personskade øker i 9 av 10 tilfeller når saken tas til retten.

24.10.2018
Advokat og partner Christian Lundin ble intervjuet av NRK Dagsrevyen om for lave erstatningstilbud i saker om personskade.
TEMA PÅ DAGSREVYEN: Advokat og partner Christian Lundin ble intervjuet av NRK Dagsrevyen om for lave erstatningstilbud. (NRK 6. september)

– Når mer enn 90 prosent får mer, har de som ikke gikk til retten fått for lite, sier advokat og partner Christian Lundin i Advokatfirmaet Ness Lundin.

Det meldes inn 10.000 personskader etter trafikkulykker hvert år. NRK har snakket med flere advokatfirmaer som opplyser at forsikringsselskaper tilbyr altfor lav erstatning til trafikkskadde. Innslaget ble publisert i Dagsrevyen 6. september, hvor Lundin ble intervjuet om saken.

Han har i løpet av 20 år prosedert et stort antall erstatningssaker for domstolene – deriblant flere saker for Høyesterett – og bidratt til en betydelig rettsutvikling i Norge.

Fra 2001 til 2018 har skadde personer som Advokatfirmaet Ness Lundin har representert i retten, fått en økning på 98 prosent i erstatningsoppgjøret i forhold til hva forsikringsselskapet tilbød. Christian Lundin mener at selskapene synes å spekulere i det skjeve maktforholdet mellom skadelidte og selskapet.

– Veldig mange i Norge blir avspist med en for dårlig erstatning, noe som etter min oppfatning er et rettssikkerhetsproblem, sier han.

Det finnes ingen tilsynsmyndighet som passer på at skadde personer blir tilbudt riktig erstatningsoppgjør. Dermed blir rettsapparatet den eneste vaktbikkja man har.

– Selskapene gir gjennomgående altfor lave erstatningstilbud. De har konsesjon fra det offentlige til å selge lovpålagte forsikringer og de er pålagt å utbetale riktig erstatning. Når man da gang på gang ser at de ikke gjør det, og at de få som tar saken for retten får en høyere utbetaling, da forteller det at systemet ikke fungerer, tilføyer han.

Lundin opplever sjelden at trafikkofrene han har jobber med, taper økonomisk på rettssak mot forsikringsselskaper.

Finans Norge er hovedorganisasjonen til finansnæringen og forsikringsselskapene opplyser i innslaget i NRK Dagsrevyen 6. september at selskapene jobber for å tilby riktig erstatningssum. Advokat Lundins erfaring er at de i tillegg til å tilby for lav utbetaling i en rekke saker, samtidig prøver å finne andre årsaker til skadelidtes symptomer. Dette gjelder også i erstatningssaker hvor folk har fått yrkesskade eller er skadet i andre ulykker.

– Selskapene legger tilbudet så lavt som mulig, men likevel på et nivå hvor de fleste slår seg til ro med erstatningssummen.

Det er vanlig at utbetalingen øker også uten rettssak, når vi bistår skadde i forhandling med forsikringsselskapene.

 


 

Vi er landets ledende advokatfirma innenfor erstatningsrett. Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


 

 

Relaterte saker