Barneforsikring

Advokatfirmaet Ness Lundin har lang erfaring med utmåling av erstatning i saker om barneforsikring. Vi kan bistå deg overfor forsikringsselskapet for å sikre ditt barn korrekt erstatning.  Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!

Hvorfor barneforsikring?

Barneforsikring kan kjøpes for barn som er fra 2-3 måneder til 16-18 år.

Ved behov for medisinsk behandling er man i Norge dekket gjennom offentlig helsevesen. Barnet er også forsikret gjennom barnehagen og grunnskolen for skader som skjer der. En utbetaling fra barneforsikring kan likevel bidra til å dekke andre behov som oppstår ved sykdom eller skade hos barn.

Når et barn blir sykt eller skadet, kan det påvirke familiens økonomi på flere områder. Varig sykdom eller skade kan gjøre det vanskelig å etablere seg med egen bolig og komme i arbeid som voksen. Det kan derfor komme godt med å få ekstra utbetalinger i tillegg til det som ytes fra det offentlige. En barneforsikring kan for eksempel gjøre at foreldrene får råd til å ta seg permisjon og være hos barnet, kanskje også begge to.

Hva dekker barneforsikringen?

Barneforsikringer dekker mange forskjellige hendelser. Hovedskillet går på de som dekker uførhet (uførekapital, uførepensjon og medisinsk invaliditet) og de som ikke gjør det. Hvilke sykdommer og skader som dekkes varierer fra selskap til selskap, og generelt er det viktig å være klar over at det er stor variasjon i de ulike forsikringsproduktene på markedet. Hva som dekkes og hvor stor utbetaling man kan få, varierer veldig.

Det som kan dekkes under barneforsikring er blant annet ombygging av bolig, dødsfall, psykologisk helsehjelp, langvarig sykdom, sykehusopphold, økonomisk førstehjelp, behandlingsutgifter ved ulykke, medisinsk invaliditet ved ulykke, sykdom, uførhet (engangs- eller månedlig utbetaling), utvidet hjelpestønad (NAV).

Når får vi utbetalingen?

Ettersom forsikringen kan dekke mye forskjellig, varierer det hvordan utbetaling skjer. Dersom man er ufør, må man normalt ha vært 50 % sykemeldt i 12 måneder sammenhengende, og i flere tilfeller utbetales ingenting før fylte 18 år. Ved ulykkesforsikring ut ifra medisinsk invaliditet (vmi) vil man måtte få påvist invaliditetsgrad før utbetaling skjer. For dekning av alvorlig sykdom vil man få utbetaling når diagnose foreligger.

Barneforsikringer varer normalt til man er 26 år, og man har ofte rett til å fortsette forsikringene på blant annet uførhet. Den forsikrede er den som står på forsikringsbeviset, og dersom det skulle skje noe med deg som forelder vil en ikke ha noe krav gjennom barneforsikringen.

Hva med pensjon?

Det er viktig å tenke på at ettersom barnet vanligvis ikke har begynt å jobbe ennå, og derfor ikke har opptjent pensjonspoeng, gir en eventuell uførhet kun minstepensjon. Dersom man blir ufør før fylte 26 år blir man såkalt «ung ufør». Man er da sikret en noe høyere minstepensjon enn andre, men det vil likevel gi en relativt lav utbetaling årlig, som pr juni 2017 utgjør 2,91 G (272 475 kr) for enslige og 2,66 G (249 066 kr) for de med ektefelle eller samboer. Det er i disse tilfellene en stor fordel at forsikringen dekker uførhet.

Trenger jeg bistand fra advokat?

Noen ganger går det greit å bli enige om hvor stor erstatning som skal utbetales og ingen advokathjelp er nødvendig. Andre ganger derimot, kan utmålingen av erstatning by på vanskelige og kompliserte spørsmål. Har vi krav på å få dekket kostnader til ny bolig? Hvor stor er medisinsk invaliditet (vmi)? Har vi krav på utvidet hjelpestønad?

Da man ofte allerede er i en vanskelig situasjon, med et sykt eller skadet barn, kan det være fristende å akseptere første tilbud fra forsikringsselskapet. Vår erfaring viser derimot at det i mange tilfeller er nødvendig med advokatbistand for å oppnå det man har krav på etter forsikringsavtalen. Dette trenger ikke å være kostbart sammenlignet med hva man har å tjene på å få godt kvalifisert hjelp.

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Relaterte saker

Ansatte

Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Therese Lohne Boehlke

Therese Lohne Boehlke

Advokat (H) / Partner