Ny kapitaliseringsrente gjelder ikke for barn og yrkesskadde

Kapitaliseringsrenten er endelig endret i forskrift, noe som betyr høyere erstatning for de fleste med en personskade. Barn og mennesker skadet på arbeid derimot – de må fremdeles få erstatning utmålt etter gammel kapitaliseringsrente.

03.11.2022

Kapitaliseringsrenten ved personskade er satt ned

Etter en lang kamp for at skadelidte skal få full erstatning, er nå kapitaliseringsrenta endelig endret i forskrift. Den er fra 1. oktober 2022 satt ned fra 4 % til 2,5 %, og til 1,5 % for skadelidte under vergemål.

For de fleste innebærer dette en høyere og mer riktig erstatning for personskade. Dette er fordi kapitaliseringsrenten benyttes for å beregne fremtidig tap ut fra en forventing om hvor mye den skadelidte tjener på å få hele erstatningen utbetalt på en gang.

Her kan du lese mer om hva kapitaliseringsrente er.

Gjelder ikke for barn og yrkesskadde

Det er likevel to grupper som er blitt glemt i denne endringen, og det er barn med personskade og de som har blitt utsatt for en yrkesskade eller yrkessykdom.

Barn utsatt for en personskade får erstatning etter reglene i en egen forskrift om standardisert inntektstaperstatning til barn.

Erstatning etter personskade ved arbeidsulykker og yrkessykdommer utmåles etter regler i egen lov, nemlig yrkesskadeforsikringsloven, også med en egen forskrift.

Kronikk og diskusjon oppe i media

Vår advokat Trond Wehn har skrevet kronikk om temaet sammen med assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN Per Oretorp.

Kronikken er publisert i Rett24 og kan leses her.

Her kritiserer Oretorp og Wehn departementet for å ha gjort en «uforståelig og uakseptabel nedprioritering av barn» ved å ikke inkludere disse to gruppene i endringene som ble gjort i kapitaliseringsrenten.

«Situasjonen er uholdbar, men fra departementet er det taust. Vi spår at en rekke yrkesskadesaker vil bli brakt inn for domstolene på grunn av dette misforholdet.»

Faksimile fra Rett24 - kronikk Wehn om kapitaliseringsrente

Faksimile fra Rett24

Etter publiseringen av kronikken har nå E24 tatt opp tråden og skrevet en artikkel om temaet, hvor de har intervjuet Wehn om konsekvensene dette vil få for barn og yrkesskadde.

Artikkelen kan leses her.

Advokat Wehn uttaler til E24:

«Det er uforståelig og uakseptabelt at endringene ikke gjelder også barn. Renten betyr mer jo flere gjenstående leveår man har. Barn har aller flest år igjen», sier han.

Lang kamp for rett erstatning

Vår advokat og partner Jan Gunnar Ness har vært pådriver for senkningen av kapitaliseringsrenten i mange år. Vi er utrolig glade for endringene som har kommet – dette betyr at skadelidte for en mer riktig erstatningssum i forhold til intensjonen om å gi full erstatning. Kronikken påpeker at vi likevel har en vei å gå for enkelte grupper skadelidte.


 

Les mer om forrige gang kapitaliseringsrenten ble senket i 2014. Den gangen ble kapitaliseringsrenten endret ved dom i Høyesterett. Det vår advokat og partner Christian Lundin som førte saken.

 

Her kan du også lese mer om hva vi har skrevet om kapitaliseringsrenten tidligere:

Hva er kapitaliseringsrente?

Endelig – 30 års kamp for riktig erstatning synes å gå mot slutten

Forskrift om kapitaliseringsrente er vedtatt

 


 

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


Relaterte saker