23 29 90 15 wehn@nesslundin.no
Trond Walmsnæss Wehn arbeider særlig med personskadeerstatning. Han er opptatt av å styrke det erstatningsrettslige vernet for skadelidte og for de mange pårørende i personskadesaker. Gjennom å reise uavklarte spørsmål for retten har han flere ganger bidratt til å drive erstatningsretten fremover.
I en dom fra Oslo tingrett i 2015 (TOSLO-2015-12190), fikk han gjennomslag for at menerstatning skal fastsettes ut fra oppdaterte levetidstabeller fra SSB. Dette ga en vesentlig oppjustering av menerstatningen sammenlignet med tidligere. Hele personskadefeltet har siden rettet seg etter dommen. Videre oppnådde han i en dom fra Borgarting lagmannsrett i 2014 (LB-2013-135450) at foreldrene til en alvorlig skadd gutt fikk millionerstatning for inntekt de tapte som en følge av omsorgsoppgavene for sønnen. Dommen har bidratt til et styrket erstatningsvern for pårørende i store personskadesaker.
Wehn bistår også jevnlig klienter innenfor flere andre rettsområder, herunder saker om fast eiendom, husleierett og arbeidsrett. Wehn har også erfaring som dommerfullmektig i Heggen og Frøland tingrett 2018-2019 og som medlem av Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus siden 2008.
23 29 90 15 wehn@nesslundin.no
Trond Walmsnæss Wehn arbeider særlig med personskadeerstatning. Han er opptatt av å styrke det erstatningsrettslige vernet for skadelidte og for de mange pårørende i personskadesaker. Gjennom å reise uavklarte spørsmål for retten har han flere ganger bidratt til å drive erstatningsretten fremover. I en dom fra Oslo tingrett i 2015 (TOSLO-2015-12190), fikk han gjennomslag for at menerstatning skal fastsettes ut fra oppdaterte levetidstabeller fra SSB. Dette ga en vesentlig oppjustering av menerstatningen sammenlignet med tidligere. Hele personskadefeltet har siden rettet seg etter dommen. Videre oppnådde han i en dom fra Borgarting lagmannsrett i 2014 (LB-2013-135450) at foreldrene til en alvorlig skadd gutt fikk millionerstatning for inntekt de tapte som en følge av omsorgsoppgavene for sønnen. Dommen har bidratt til et styrket erstatningsvern for pårørende i store personskadesaker. Wehn bistår også jevnlig klienter innenfor flere andre rettsområder, herunder saker om fast eiendom, husleierett og arbeidsrett. Wehn har også erfaring som dommerfullmektig i Heggen og Frøland tingrett 2018-2019 og som medlem av Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus siden 2008.

Utdanning

2010
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2004
Bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2013
Advokat, Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2018–2019
Dommerfullmektig, Heggen og Frøland tingrett
2011–2013
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2010–2011
Rådgiver, Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus
2009–2010
Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo
2006–2007
Medarbeider, fengsel- og husleiegruppa i Juss-Buss

Språk

Norsk, engelsk

Publikasjoner

Utvalgsmedlem i Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus
Oppgaveretter ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

Fagområder

Artikler

  • Ny modell for beregning av menerstatning

  • Sønnens skade gir mor og far millionerstatning