23 29 90 15 wehn@nesslundin.no
Trond Wehn arbeider mest med personskadeerstatning og har særlig vært opptatt av å bidra til at pårørende av skadelidte i alvorlige personskadesaker skal få erstatning. Dette fikk han gjennomslag for i en dom fra Borgarting lagmannsrett (LB-2013-135450). Denne dommen innebar at skadelidtes foreldre fikk erstatning for deler av sitt inntektstap grunnet sønnens skade og har bidratt til et styrket erstatningsvern for skadelidtes pårørende. Han tar også saker om fast eiendom, kjøpsrett, husleierett og arbeidsrett.
23 29 90 15 wehn@nesslundin.no
Trond Wehn arbeider mest med personskadeerstatning og har særlig vært opptatt av å bidra til at pårørende av skadelidte i alvorlige personskadesaker skal få erstatning. Dette fikk han gjennomslag for i en dom fra Borgarting lagmannsrett (LB-2013-135450). Denne dommen innebar at skadelidtes foreldre fikk erstatning for deler av sitt inntektstap grunnet sønnens skade og har bidratt til et styrket erstatningsvern for skadelidtes pårørende. Han tar også saker om fast eiendom, kjøpsrett, husleierett og arbeidsrett.

Utdanning

2010
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2004
Bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2013
Advokat, Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2011–2013
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2010–2011
Rådgiver, Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus
2009–2010
Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo
2006–2007
Medarbeider, fengsel- og husleiegruppa i Juss-Buss

Språk

Norsk, engelsk

Publikasjoner

Utvalgsmedlem i husleietvistutvalget i Oslo og Akershus
Oppgaveretter, juridisk fakulitet ved Universitetet i Oslo

Fagområder

Artikler

  • Staten snudde: Student får erstatning etter livstruende fallulykke i Vegmuseet

  • Pasientskade ved fødsel