Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Trond Wehn
23 29 90 15 / 950 40 469 wehn@nesslundin.no
Trond Walmsnæss Wehn arbeider særlig med personskadeerstatning. Han er opptatt av å styrke det erstatningsrettslige vernet for skadelidte og for de mange pårørende i personskadesaker. Gjennom å reise uavklarte spørsmål for retten har han flere ganger bidratt til å drive erstatningsretten fremover. Dommene har bidratt til et styrket erstatningsvern for pårørende i store personskadesaker. Wehn bistår også jevnlig klienter innenfor flere andre rettsområder, herunder saker om fast eiendom, husleierett og arbeidsrett. Wehn har også erfaring som dommerfullmektig i Heggen og Frøland tingrett 2018-2019 og som medlem av Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus siden 2008.
23 29 90 15 / 950 40 469 wehn@nesslundin.no
Trond Walmsnæss Wehn arbeider særlig med personskadeerstatning. Han er opptatt av å styrke det erstatningsrettslige vernet for skadelidte og for de mange pårørende i personskadesaker. Gjennom å reise uavklarte spørsmål for retten har han flere ganger bidratt til å drive erstatningsretten fremover. Dommene har bidratt til et styrket erstatningsvern for pårørende i store personskadesaker. Wehn bistår også jevnlig klienter innenfor flere andre rettsområder, herunder saker om fast eiendom, husleierett og arbeidsrett. Wehn har også erfaring som dommerfullmektig i Heggen og Frøland tingrett 2018-2019 og som medlem av Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus siden 2008.

Utdanning

2010
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2004
Bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2013
Advokat, Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2018–2019
Dommerfullmektig, Heggen og Frøland tingrett
2011–2013
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2010–2011
Rådgiver, Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus
2009–2010
Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo
2006–2007
Medarbeider, fengsel- og husleiegruppa i Juss-Buss

Språk

Norsk, engelsk

Publikasjoner

Medlem i Den Norske Advokatforening
Utvalgsmedlem i Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus
Oppgaveretter ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

Fagområder

Artikler

  • Prinsipiell avgjørelse fra Høyesterett om erstatningsutmålingen ved pasientskade

  • Nye elsparkesykkel-regler i 2022