Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Trond Wehn
23 29 90 00 / 950 40 469 wehn@nesslundin.no

Trond Walmsnæss Wehn arbeider særlig med fast eiendom og personskadeerstatning, og har omfattende erfaring fra rådgivning, forhandlinger og prosedyre for domstolene. Gjennom å reise uavklarte spørsmål for retten har han flere ganger bidratt til å drive erstatningsretten fremover. Dommene har gitt et styrket erstatningsvern og høyere nivå på erstatninger i personskadesaker. Wehn er samarbeidsadvokat med Huseierne og bistår jevnlig både enkeltpersoner og sameier/borettslag innenfor saker om fast eiendom. Wehn har sittet som utvalgsmedlem i Husleietvistutvalget siden 2008 og var i en periode saksleder der. Wehn var dommerfullmektig i Heggen og Frøland tingrett 2018-2019.

23 29 90 00 / 950 40 469 wehn@nesslundin.no

Trond Walmsnæss Wehn arbeider særlig med fast eiendom og personskadeerstatning, og har omfattende erfaring fra rådgivning, forhandlinger og prosedyre for domstolene. Gjennom å reise uavklarte spørsmål for retten har han flere ganger bidratt til å drive erstatningsretten fremover. Dommene har gitt et styrket erstatningsvern og høyere nivå på erstatninger i personskadesaker. Wehn er samarbeidsadvokat med Huseierne og bistår jevnlig både enkeltpersoner og sameier/borettslag innenfor saker om fast eiendom. Wehn har sittet som utvalgsmedlem i Husleietvistutvalget siden 2008 og var i en periode saksleder der. Wehn var dommerfullmektig i Heggen og Frøland tingrett 2018-2019.

Utdanning

2010
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2004
Bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2013
Advokat, Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2018–2019
Dommerfullmektig, Heggen og Frøland tingrett
2011–2013
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2010–2011
Rådgiver, Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus
2009–2010
Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo
2006–2007
Medarbeider, fengsel- og husleiegruppa i Juss-Buss

Språk

Norsk, engelsk

Publikasjoner

Medlem i Den Norske Advokatforening
Utvalgsmedlem i Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus
Oppgaveretter ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

Fagområder

Artikler