Om Ness Lundin

Advokatfirmaet Ness Lundin har i mer enn 30 år bidratt til rettsutvikling. Advokatfirmaet prosederer årlig en rekke saker og har gjennom årenes løp prosedert rundt 40 saker for Høyesterett, hvorav 4 plenumsaker. I tillegg har firmaet prosedert saker for EFTA-domstolen og den Europeisk menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Firmaets arbeid har også resultert i 7 lovendringer som har styrket våre klienters rettsikkerhet.

Advokatfirmaet Ness Lundin arbeider i dag innen mange saksområder, med hovedvekt på erstatningsrett, arv- og familierett, fast eiendoms rettsforhold, offentlig skifte av dødsbo og arbeidsrett.

I over 30 år har vi vært et ledende firma på erstatningsrettens område.

Les mer om Advokatfirmaet Ness Lundins historie her.

 

Viktige saker

Her kan du lese om noen av de større sakene som Advokatfirmaet Ness Lundin har arbeidet med:

 

SE VÅR FILM OM DEN PRINSIPIELLE NORDSJØDYKKER-SAKEN

*************

SE VÅR FILM OM DEN PRINSIPIELLE FINANGER-SAKEN

Referanser

Henning Haug, leder av Offshoredykkerunionen
Oslo 20140404 : Henning Haug, leder av Offshoredykkerunionen (ODU) . Foto: Bjørn Langsem / DAGBLADET

“Gratulerer til Ness Lundin med 25 års jubileum! I konkurranse med flere advokatfirmaer, valgte vi Ness Lundin som de beste til å føre vår sak om statens erstatningsansvar for skader pionerdykkerne i Nordsjøen ble påført. Vi takker for hjelpen! Deres gode arbeid var avgjørende for at vi vant i den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen og til slutt fikk en god løsning med staten. Samarbeidet er også historisk da Ness Lundin og ODU, med støtte fra fagforbundet Industri Energi, ved EMD dommen forandret reglene for beskyttelse av arbeidsmiljøet i Europa.”