Innboforsikring

De fleste av oss har tegnet innboforsikring for å sikre eiendeler og verdigjenstander mot tyveri og brann. Innboforsikring kan også inneholde rettshjelpsforsikring for advokatutgifter ved en tvist.
Ness Lundin har lang og spesialisert erfaring med innboforsikring.

Hus, nøkkel, dør, illustrasjonsfoto innboforsikring Ness Lundin

Sikring av dine verdier

Det er viktig å gjøre seg tanker om hvilke verdier en har og sørge for tilstrekkelig dekning på innboforsikringen før skade eller innbrudd. Har du gjenstander av stor verdi bør det innhentes brann- og verditakster fra takstfolk.

Vi ser ofte at det kan oppstå uenigheter mellom forsikringstaker og forsikringsselskapet om hvilke gjenstander som var i boligen eller bygningen da innbruddet eller skaden skjedde.

Det er du som forsikringstaker som må dokumentere hvilke verdier du hadde på tidspunktet for skaden eller tyveriet. Det enkleste er å lage en oversikt per rom, hvor man legger til kvitteringer på kjøp eller angir cirka-verdier.

I tillegg til en  skriftlig oversikt bør du ta bilder av alle gjenstander du eier. Lagrer du informasjonen elektronisk i skyløsninger, vil du alltid ha den tilgjengelig på skadeoppgjøret.

Brannskade rammer ofte store verdier, og det kan bli uenigheter mellom deg som forsikret og forsikringsselskapet. Ofte skjer brannskadeoppgjøret både med husforsikringen og innboforsikringen.

Innboforsikring ved andre typer skader

Skader som følge av uvær, storm, flom og naturskade kan også gi rett til forsikringsutbetaling under innboforsikringen.

Ved naturskade gjelder det særlige regler for skader og forsikringsoppgjøret.

Rettshjelp

De fleste har rettshjelpsforsikring innbakt i sin ordinære hjem- og innboforsikring. Også bilforsikringer har en innbakt rettshjelpdekning. Forsikringen vil ofte kunne dekke advokatutgifter ved tvister inntil visse beløpsgrenser.

Les mer om rettshjelpsforsikring

De fleste norske rettshjelpsforsikringer oppstiller et krav om at det må være etablert en tvist mellom deg som forsikringstaker og en motpart for å få aktivert en dekning. Det vil normalt si at et krav eller tilbud er avslått helt eller delvis, enten av deg eller av forsikringsselskapet.

Maksimal dekning fra forsikringsselskapet er som oftest kr 100 000 inklusive mva. Ikke alle tvister er dekket under rettshjelpsforsikringen, og det kan gjelder særskilte regler der tvistegjenstanden er verdt under kr 100 000. I tillegg må man som regel betale en egenandel.

Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp i din sak. Første samtale er gratis. Ness Lundin har i over 30 år bistått i alle typer skadeforsikringsoppgjør etter brann og andre skadeårsaker, for både privatpersoner og næringsdrivende.

Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Ansatte

Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Therese Lohne Boehlke

Therese Lohne Boehlke

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Ole Breder Wahl

Ole Breder Wahl

Advokat