Testament – opprettelse og regler

Mange lurer på om det er nødvendig å opprette et testament. Dersom du ønsker at eiendelene og formuen din skal fordeles på en annen måte enn hva resultatet av arvelovens bestemmelser vil bli, er det nødvendig å opprette et testament.

2023

Hvilke regler må følges ved opprettelse av testament?

Reglene for fordeling av arv finner man i arveloven. Hovedregelen er at arven fordeles mellom arvelaters slektninger og eventuell ektefelle eller samboer. Du kan lese mer om arv etter lov og arvetavlen her.

Det er strenge formkrav for et testament. Blant annet må testamentet være skriftlig og testator må ha fylt 18 år. Testamentet kan ikke stride mot arvelovens regler for pliktdelsarv, og det må bevitnes av to habile vitner over 18 år.

En testamentarisk disposisjon som går utover livsarvingenes pliktdelsarv er ugyldig. Arvingene kan selvfølgelig bli enige om å følge testamentet likevel. Godkjenningen av ugyldige disposisjoner kan skje enten ved passivitet eller ved uttrykkelig samtykke. Livsarvinger kan for eksempel samtykke til et pliktdelskrenkende testament.

Testament og arverett

Testamenter og arvepakt

Ensidig testament er den alminnelige formen for testament. Det er en viljeserklæring hvor en person bestemmer fordelingen av sin formue etter sin død.

Felles testament er når to eller flere personer har opprettet testament i samme dokument.

Et gjensidig testament er når to eller flere personer har opprettet et testament til fordel for hverandre. Ofte har et gjensidig testament en primærdisposisjon og en sekundærdisposisjon. Primærdisposisjonen bestemmer hva lengstlevende arver etter førstavdøde. Sekundærdisposisjonen bestemmer hvem som skal arve når lengstlevende er død. Ektefeller som oppretter gjensidig testament, og som etter loven har full arverett etter hverandre, kan fritt endre testamentet etter førstavdødes død. For at et tilbakekall av felles og gjensidig testament skal være gyldig, må andre testator ha fått kunnskap om tilbakekallet før arvelaterens død.

En arvepakt kan påvirke testators testament og benyttes oftest ved gjensidig testament. Gjennom arvepakten kan testator binde seg til å ikke endre eller tilbakekalle testamentet, eller testator kan fraskrive seg retten til å overhode opprette et testament. Arvepakt må også gjøres i testaments form.

Arv uten lovarvinger eller testament

Dersom arvelater ikke har arvinger etter lov eller har opprettet testament, går nettoformuen etter avdøde til frivillig virksomhet for barn og unge.


 

Vi i Advokatfirmaet Ness Lundin arbeider mye med saker innenfor arv- og skifterett. I tillegg til bobestyreroppdrag i dødsbo tar vi oppdrag for arvinger i fellesskap ved privat skifte, eller bistår en eller flere arvinger i dødsboer med særlige spørsmål eller tvister. Her kan du lese mer om arverett. 

 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker

  • Møt vårt nyeste tilskudd - fra universitetslektor i Tromsø til advokatfullmektig i Oslo

  • Ny arve- og skiftelov