Fagområder

Spesialfagområder

Erstatningsrett

Advokatfirmaet Ness Lundin er Norges ledende advokatfirma innen forsikrings- og erstatningsrett og har jobbet med dette siden starten av 1990-tallet.

Forsikringsrett

I mange skadesituasjoner foreligger det en forsikringsdekning som kan gi grunnlag for utbetaling etter en skade. Dette gjelder både ved personsskader og skader på ting.
Vi er Norges ledende advokatfirma innen forsikringsrett og har arbeidet med dette i mer enn 20 år.

Fast eiendom

Advokatfirmaet Ness Lundin har i mange år arbeidet med saker innen fast eiendoms rettsforhold. Gjennom vårt samarbeid med Huseierens Landsforbund (HL) bistår vi klienter innen et stort spekter av sakstyper. Våre advokater har bred erfaring innen dette rettsfeltet.

Arbeidsrett

Advokatfirmaet Ness Lundin bistår både bedrifter, privatpersoner og fagforeninger i saker om arbeidsrett. Ta kontakt for en gratis samtale om din sak.

Avtale, kontraktsrett og entreprise

Vi bistår både privatpersoner og næringsdrivende/selskaper innenfor fast eiendom, husleie, entrepriser, ordinære kjøpsavtaler mellom to private parter, profesjonelle og uprofesjonelle, samt avtaler mellom profesjonell aktør og «forbruker».

Arv og familie

Advokatfirmaet Ness Lundin har i mange år arbeidet med rettslige spørsmål innenfor arv og familie og har bred erfaring innen området. Vårt kontor oppnevnes også regelmessig som bobestyrer i dødsbo ved offentlig skifte. Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak.

Odels- og landbruksjuss

Advokatfirmaet Ness Lundin har gjennom alle år hatt både odelssaker og andre landbruksrelaterte saker i vår portefølje. Vi har prosedert to slike saker for Høyesterett og en rekke saker i underinstansene.

Bobehandling

Advokat Christian Lundin i Advokatfirmaet Ness Lundin er fast bobestyrer og foretar bobehandlingen i dødsbo som skiftes offentlig ved Oslo byfogdembete og Nedre Romerike tingrett. Han er også fast bostyrer i konkursbo og tvangssalg som skiftes ved Nedre Romerike tingrett.

Trygderett

Advokatene i Advokatfirmaet Ness Lundin er spesialister innen trygderett og har omfattende erfaring fra fagfeltet. Vi bistår til enhver tid en rekke klienter i saker mot NAV.

Andre fagområder