Dekning av advokatutgifter i saker om fast eiendom

Advokatfirmaet Ness Lundin har i mange år arbeidet med saker angående fast eiendom. Gjennom vårt samarbeid med Huseierens Landsforbund (HL) bistår vi klienter innen et stort spekter av sakstyper. Et sentralt tema for våre klienter er hvorvidt de har mulighet til å få dekket sine advokatutgifter. Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak dersom du er usikker.

Advokatutgifter ved juridisk bistand

Ved rådgivning i saker om fast eiendom er utgangspunktet at klienten må betale for advokatutgifter selv, med mindre man får innvilget fri rettshjelp.

I saker mot en ansvarsforsikring vil utgifter til advokat kunne fremmes som en del av et erstatningskrav. Dekning av utgifter til advokat forutsetter imidlertid at man når frem med sitt krav overfor forsikringsselskapet.

Rettshjelpsforsikring

Oppstår det tvist mellom kjøper og selger/selgers forsikringsselskap vil imidlertid kjøpers innboforsikring som regel ha en rettshjelpsdekning. Rettshjelpsforsikringen dekker blant annet utgifter til advokat fra tvistetidspunktet. Dekningssummen er som regel kr 100 000 og egenandelen er kr 4 000 + 20 % av det overskytende, maksimalt kr 29 000.

Ved et søksmål kan man også kreve sine saksomkostninger dekket av motparten. Forutsetningen er da normalt at man har nådd frem med sitt krav.

Her kan du lese mer om våre vilkår.

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Relaterte saker

  • Ny dom fra Høyesterett - ansvar etter setningsskader på naboeiendom

  • Kjøpere fikk hevet boligkjøp etter at eiendom ble ubeboelig