Kjøpere fikk hevet boligkjøp etter at eiendom ble ubeboelig

Det er stadig saker i domstolene om krav knyttet til mangelfulle forhold ved boliger. Hålogaland lagmannsrett har nylig avsagt dom i en spesiell sak der en eiendom i Longyearbyen ble ubeboelig under 3 år etter overtakelsen. Kjøperne fikk hevet kjøpet, og ble tilkjent erstatning for utgifter til erstatningsbolig.

11.10.2019
Foto av Advokat Anette Eckhoff, Advokatfirmaet Ness Lundin, advokat i saker om fast eiendom.

VANT FREM: Saken ble på vegne av kjøperne prosedert av advokat Anette Eckhoff ved vårt kontor. Foto: Michaela Klouda

Det gamle sykehuset på Svalbard ble gjort om til leiligheter, som har vært bebodd siden omkring 2002. En av leilighetene ble solgt i 2013. I februar 2016 ble hele bygget konstatert ubeboelig grunnet setningsskader og Longyearbyen lokalstyre fattet vedtak om opphør av bruk av bygget, med øyeblikkelig virkning. Samtlige beboere fikk kun få timer til å tømme og fraflytte bygget.

Saken er viet stor oppmerksomhet i Svalbardposten.

(Klikk på bildet under for å lese hele arikkelen i Svalbardposten.)

Flere artikler om saken i Svalbardposten kan leses her.

 

Det har vært flere tvister og rettssaker i kjølvannet av saken.

Kjøperne, som overtok eiendommen i 2013, reklamerte overfor selger og krevde boligkjøpet hevet. Nord-Troms tingrett frifant selger og mente at det ikke forelå en mangel etter avhendingsloven. Kjøperne anket, og vant frem på alle punkter i Hålogaland lagmannsrett.

Et sentralt tema i saken gjaldt manglende bruk av kjøle- og fryseanlegget under bygget, som årsak til setningsskadene. Lagmannsretten legger til grunn at kjøle- og fryseanlegget hadde vært ute av drift i mange år før overtakelsen, og at eiendommen som følge av dette var svekket, selv om de konkrete skadene først ble oppdaget i 2015.

Boligen ble solgt til markedspris, noe lagmannsretten mener ga kjøperne en forventning om et kurant objekt som vil være egnet til beboelse i mange år. Når dette viste seg å ikke være tilfellet, var eiendommen i vesentlig dårligere stand enn kjøperne hadde grunn til å regne med ved overtakelsen.

– Dette er en trist sak der kjøperne har mistet hele sin boliginvestering på ca kr 1,5 millioner kroner som følge av at boligen nå er verdiløs. Saken gjelder i realiteten hvem som skal ha risikoen for det tapet som er oppstått. Etter loven er dette selgers ansvar når eiendommen var i vesentlig dårligere stand enn kjøperne kunne forvente ved overtakelsen, sier advokat Anette Eckhoff.

Kjøperne fikk medhold i hevingskravet, samt tilkjent forsinkelsesrenter og erstatning for erstatningsbolig med ca kr 350 000, pluss saksomkostninger for ting- og lagmannsrett. Saken ble på vegne av kjøperne prosedert av advokat Anette Eckhoff ved vårt kontor.

Advokatfirmaet Ness Lundin har i mange år arbeidet med saker innen fast eiendoms rettsforhold. Gjennom blant annet vårt samarbeid med Huseierens Landsforbund (HL) bistår vi klienter innen et stort spekter av sakstyper.

Fast eiendom omfatter flere ulike regelsett, og vår bistand på dette feltet er derfor omfattende og variert.

 


 

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


Relaterte saker