Fast eiendom

Advokatfirmaet Ness Lundin har i mange år arbeidet med saker innen fast eiendoms rettsforhold. Gjennom vårt samarbeid med Huseierens Landsforbund (HL) bistår vi klienter innen et stort spekter av sakstyper. Våre advokater har bred erfaring innen dette rettsfeltet.

Fast eiendom - Advokatfirmaet Ness Lundin - bilde av nøkkel til bolig

Hva kan vi bistå med?

Fast eiendom omfatter flere ulike regelsett, og vår bistand på dette feltet er derfor omfattende og variert.

Vi bistår for en stor del kjøpere og selgere i saker om overdragelse av boliger, herunder saker om mangler og/eller forsinkelse ved både kjøp av fast eiendom «as is», og ved kjøp av nyoppført bolig. I tillegg kommer den delen av rettsområdet som også omfattes av erstatningsretten, for eksempel krav mot eiendomsmegler, takstmenn mv.

Typiske sakstyper er også konflikter rundt eiendomsrett til grunn, veirett og andre servitutter. I tillegg bistår vi i saker om forholdet til naboeiendommer etter nabolovens regler, herunder saker om skade på naboeiendom, enten det er næringseiendom eller boligeiendom.

I tillegg bistår vi jevnlig sameier og borettslag med rådgivning knyttet til vedtekter, seksjonering/organisering av eierforhold, tvister omkring utgifter og vedlikeholdskostnader mv.

En del av vår bistand knytter seg også til bistand til privatpersoner i saker om overføring av fritidseiendommer, sameieavtaler, odelsrettslige problemstillinger mv.

Herunder omfattes også tomtefestesaker. På dette området har det vært en betydelig rettsutvikling de siste årene, gjennom blant annet ny lovgivning og flere Høyesterettsavgjørelser. Sentrale problemstillinger innenfor tomtefeste er innløsning og forlengelse av festeretten, regulering av festeavgiften, avtaletolkning, skjønn mv.

 

 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 

 

Les mer om mangel ved kjøp av eiendom «som den er» her.

Les mer om mangel ved avtale om nyoppføring av bolig her.

Les mer om servitutter her.

Les mer om dekning av advokatutgifter i saker om fast eiendom her.

Les mer om ansvar for eiendomsmeglere og takstmenn her.

Relaterte saker

  • Kjøpere fikk hevet boligkjøp etter at eiendom ble ubeboelig

  • Utbygger dømt til å betale 3 mill. til kjøpere etter boligmareritt

Ansatte

Elisabeth Gram Clark

Elisabeth Gram Clark

Advokatfullmektig
Erik Johnsrud

Erik Johnsrud

Advokat (H) / Partner