Mangel ved avtale om nyoppføring av bolig

Advokatfirmaet Ness Lundin har i mange år arbeidet med saker angående mangel ved fast eiendom. Gjennom vårt samarbeid med Huseierens Landsforbund (HL) bistår vi klienter innen et stort spekter av sakstyper, og våre advokater har bred erfaring innen dette rettsfeltet.

Ved kjøp av fast eiendom foreligger det ulike regelsett avhengig av om det er en eksisterende eiendom eller om det er en avtale om nyoppføring av eiendom.

For avtaler om kjøp av eksisterende eiendom – les her.

For avtaler om nyoppføring av eiendom gjelder bustadoppføringslova.

 

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova er en lov om forbrukerentrepriser, dvs. at loven regulerer forholdet mellom entreprenøren som oppfører boligen og kjøperen, når denne er forbruker. Ved nye boliger forplikter entreprenøren å levere en mangelfri bolig i henhold til leveringsbeskrivelsen. Spørsmålet om det foreligger mangel ved boligen avgjøres hovedsakelig ut fra hva som er avtalt mellom partene. Entreprenøren har som den profesjonelle part særlige forpliktelser overfor forbrukeren, som anses som den svake part i kontraktsforholdet. Kjøperen har her et relativt sterkt vern.

Ved forsinkelse gjelder det særlige regler om dagbøter. Ved mangler kan kjøper kreve prisavslag, erstatning og heving hvis det foreligger vesentlig kontraktsbrudd.

 

Hva må du gjøre når du oppdager en mangel?

Du må undersøke eiendommens tilstand etter kjøpet. Ved kjøp av nyoppført bolig vil dette gjøres ved den overtakelsesforretningen som avtales med entreprenøren.

Dersom du oppdager forhold ved eiendommen som du mener utgjør en mangel, er det viktig at du reklamerer overfor entreprenør så snart som mulig for at du ikke skal miste rettigheter du ellers ville hatt. En del mindre forhold kan imidlertid samles opp til ett-års befaringen som skal avholdes ett år etter overtakelse.

For ikke å miste retten til å for eksempel kreve prisavslag, erstatning eller heve kjøpet, bør du ikke reparere mangelen før selger/entreprenør er gitt en utbedringsmulighet (for eksempel en tidsfrist til å rette mangelen). Du bør imidlertid iverksette nødvendige tiltak for å begrense skadeomfanget (for eksempel midlertidig tetting av hull i taket ved lekkasje).

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Relaterte saker

  • Utbygger dømt til å betale 3 mill. til kjøpere etter boligmareritt

  • Nye regler som gir tryggere bolighandel for både selger og kjøper

Ansatte

Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Christian Lundin

Christian Lundin

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokatfullmektig Elisabeth Gram Clark, kvadratisk

Elisabeth Clark

Advokat