Utbygger dømt til å betale 3 mill. til kjøpere etter boligmareritt

Stadig flere boliger selges av såkalte «single purpose»-selskaper som ikke kan gjøre opp ved omfattende mangel- og erstatningskrav etter et boligsalg. Nylig ble ansvaret i en slik sak plassert hos daglig leder og styreformann i utbyggerselskapet.

10.09.2019
Tom Sørum med sitat: Hva skjer hvis du har kjøpt bolig med mangler, men utbyggers selskap har ikke råd til å betale erstatning? - i saker om fast eiendom.
VANT FREM: Saken ble på vegne av kjøperne prosedert av advokat Tom Sørum ved vårt kontor. Foto: Michaela Klouda

Et tidligere verksted ble ombygget og påbygget og senere solgt som «en ny og spennende enebolig med høy standard».

Den viste seg å ha omfattende mangler og tilfredsstilte ikke dagens krav til teknisk standard.

Les mer: Dette betyr den nye boligloven for kjøpere og selgere

Utbygger var et selskap med svak økonomi som ikke kunne gjøre opp for seg. Dette var et såkalt «singel purpose» selskap, hvor selskapet kun var opprettet for å utvikle og selge den aktuelle eiendommen i Oslo. Da de omfattende manglende ble avdekket gikk selskapet konkurs, og det var ikke midler i boet til å dekke kjøpernes krav på prisavslag- og erstatning.

Både i Oslo tingrett og under ankesaken i Borgarting lagmannsrett ble selskapets styre- og dagligleder holdt erstatningsansvarlig for kjøpernes krav.

– Ansvaret ble lagt på eier/styreleder personlig, noe som gir muligheter for erstatning der selskapet er uten økonomi eller konkurs. Ansvaret ble både begrunnet med at det var gitt uriktige og manglende opplysninger om eiendommen ved salget, og at det ikke var foretatt en forsvarlig kontroll med det utførte byggearbeidet, sier advokat og partner Tom Sørum ved Advokatfirmaet Ness Lundin.

Samlet ble kjøperne tilkjent ca. kr 3 000.000 i erstatning pluss saksomkostninger for ting- og lagmannsrett. Saken ble på vegne av kjøperne prosedert av advokat Tom Sørum ved vårt kontor.

Advokatfirmaet Ness Lundin har i mange år arbeidet med saker innen fast eiendoms rettsforhold. Gjennom blant annet vårt samarbeid med Huseierens Landsforbund (HL) bistår vi klienter innen et stort spekter av sakstyper.

Hva burde daglig leder i utbyggerselskapet visst?

Hvis et «single purpose»-selskap ikke kan gjøre opp ved omfattende mangel- og erstatningskrav etter et boligsalg, vil garantisummen etter bustadoppføringsloven også ofte være utilstrekkelig.

Det har derfor stor praktisk betydning at daglig leder og styret, dersom de visste eller burde vite at eiendommen ble solgt med mangler, kan holdes erstatningsansvarlig etter aksjeloven.

Fast eiendom omfatter flere ulike regelsett, og vår bistand på dette feltet er derfor omfattende og variert. Les mer om hva vi kan bistå med her.

 


 

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


Relaterte saker