Dette betyr den nye boligloven for kjøpere og selgere

Den nye boligloven flytter risikoen i større grad over på den som kjenner boligen fra før, nemlig selgeren.

27.05.2019
Advokat og partner Anette Eckhoff i Advokatfirmaet Ness Lundin har lang erfaring innen saker om fast eiendoms rettsforhold.

Advokat og partner Anette Eckhoff i Advokatfirmaet Ness Lundin har lang erfaring innen saker om fast eiendoms rettsforhold. Foto: Illustrasjonsfoto/Michaela Klouda.

Endringer i avhendingsloven innebærer store endringer i spillereglene for kjøp og salg av bolig i Norge:

 • Selgere får økt ansvar for feil og mangler ved boligen, og blir mer avhengig av grundige og korrekte tilstandsrapporter.
 • Det blir ikke lenger tillatt å selge boliger med «som den er»-klausul (as is). I dag kan selgeren fraskrive seg ansvaret for skjulte feil og mangler opp til en vesentlighetsterskel.
 • En senkning av terskelen for hvilke skjulte feil og mangler selger vil være ansvarlig for, vil kunne gi en lavere terskel for å kreve erstatning ved boligkjøp.

Endringer i avhendingsloven ble vedtatt 16. mai. Når lovendringene vil tre i kraft er ikke bestemt.

De siste 25-30 årene har selger hatt mulighet til å selge boligen «som den er». Det vil si at det i utgangspunktet ikke foreligger mangel ved eiendommen. Usikkerhet om skjulte feil og mangler gikk da i stor grad ut over kjøper, med noen unntak.

Når «som den er»-forbeholdet forsvinner, blir kjøperens interesse ivaretatt i større grad.  Boligselgeren blir oppfordret til å gi grundigere opplysninger om boligens tilstand enn tidligere.

Det har vært store faglige uenigheter om lovendringene som nå er vedtatt.

– Vi mener at det er bra at lovgiver ønsker å gjøre bolighandelen tryggere, og å få redusert antallet tvister mellom selger og kjøper. Om loven faktisk får den tilsiktede virkningen gjenstår å se! sier advokat og partner Anette Eckhoff i Advokatfirmaet Ness Lundin.

Har du spørsmål i sak om eiendom eller bolighandel? Ta kontakt her.

Viktige endringer i lov om bolighandel

Avhendingsloven fra 1993 regulerer kjøp og salg av bolig. Intensjonen med lovendringene er et mer opplyst boligmarked, som skal gjøre bolighandelen tryggere for kjøper og selger.

Her er noen vesentlige endringer den fornyede boligloven:

 • Det er nå forbudt å selge boligen med et «som den er»-forbehold.
  Kjøper kan kreve erstatning for en mangel om den overstiger 10.000 kroner.
 • Det betyr at selgeren blir ansvarlig for å betale for mangler som koster mer enn 10.000 kroner å ordne.
 • Med de nye reglene får selgerne en oppfordring til å gi opplysninger om de feil og mangler, evt. vedlikeholdsbehov som boligen har. Slik skal kjøper og selger så langt det er mulig ha samme kjennskap til eiendommen.
 • Innendørs arealavvik på to prosent, og minst en kvadratmeter, anses som en mangel hvis det skyldes feil i målinger.
 • Loven stiller strengere krav til takstbransjen.
 • Departementet kan forskriftsregulere krav til tilstandsrapportene og de bygningssakkyndige som utarbeider dem.
 • Eiendommen har en mangel hvis den ikke samsvarer med det kjøperen kunne forvente ut fra blant annet eiendommens alder, type og synlige tilstand.

Advokatfirmaet Ness Lundin har i mange år arbeidet med saker innen fast eiendoms rettsforhold. Gjennom blant annet vårt samarbeid med Huseierens Landsforbund (HL) bistår vi klienter innen et stort spekter av sakstyper.

Fast eiendom omfatter flere ulike regelsett, og vår bistand på dette feltet er derfor omfattende og variert. Les mer om hva vi kan bistå med her.

 


 

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


Relaterte saker

 • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

 • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning