Pasientskadeerstatning

Trenger du advokat i forbindelse med pasientskade? Advokatfirmaet Ness Lundin er Norges ledende advokatfirma på dette feltet og har arbeidet med pasientskadeerstatning i nærmere 30 år. Her kan du lese mer om hva du har krav på i erstatning etter en pasientskade.

*************

 

 

Gratis samtale om din sak

Har du blitt påført en pasientskade? Alt for mange unngår å ta kontakt med en advokat i frykt for hva det kan koste. Derfor tilbyr vi i Ness Lundin en gratis samtale om din sak der du vil få helt ærlige svar på om du har en god sak eller ikke. Vi vet når du kan ha krav på erstatning for skaden din, og vi vet når saken din kan være mer risikabel å ta videre.


Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.


 

Hva er pasientskadeerstatning?

Dersom du har blitt utsatt for feilbehandling og har blitt påført en personskade, har du krav på pasientskadeerstatning. Erstatningen ytes fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), som er et statlig organ. Erstatning for pasientskaden skal i utgangspunktet dekke ditt økonomiske tap, samt tap av livsutfoldelse (menerstatning), der det er aktuelt.

Utgifter til juridisk bistand

Hvis du er påført en pasientskade, har du krav på å få dekket utgifter til advokat etter pasientskadeloven. Du betaler derfor normalt ikke for advokatens arbeid; dette dekkes av NPE. Der det er oppstått tvist har de fleste dekning for advokatutgifter innbakt i hjem- og innboforsikringen. Det finnes også muligheter for å søke fri rettshjelp, men dette gjelder kun dersom din inntekt er under kr 246 000 (for enslige).

Hovedvilkår

Nedenfor omtales hovedreglene knyttet til pasientskadeerstatning. En grundigere fremstilling av reglene om pasientskader finner du i vår brosjyre: ”Pasientskade – din rett til erstatning”.

1)      Skaden må skyldes behandlingen

Det må foreligge en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging – forenklet sagt, feilbehandling. Både offentlig og privat helsebehandling dekkes. En skade kan være både forbigående og varig. Dersom skaden skyldes grunnsykdommen/grunnlidelsen, foreligger ikke grunnlag for pasientskadeerstatning. I tilfeller der det oppstår en skade uten at det skyldes svikt i behandlingen, vil det normalt ikke være grunnlag for erstatning, men dersom skaden er spesielt stor eller uventet, kan det i unntakstilfeller ytes erstatning selv om det ikke har skjedd noen feilbehandling.

2)     Økonomisk tap

Skaden må ha ført til et økonomisk tap. Erstatningen fra NPE skal kompensere inntektstap, ekstrautgifter pasientskaden medfører, samt tapt livsutfoldelse (menerstatning). I tilfeller der noen dør etter en pasientskade, kan det gis erstatning for tap av forsørger.

Dersom feilbehandlingen ikke medfører et økonomisk tap, foreligger ikke grunnlag for erstatning.

3)      Foreldelse

Dersom du har vært utsatt for en pasientskade, må du søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen, eller mangel på behandling, som har ført til skaden.

Søknad om pasientskadeerstatning

For mer informasjon om pasientskader, skjema for søknad om erstatning mv., henviser vi til NPEs sider, som du finner her.

 


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Relaterte saker

Ansatte

Silje Øverby Svendsen

Silje Øverby Svendsen

Advokatfullmektig
Elisabeth Gram Clark

Elisabeth Gram Clark

Advokatfullmektig
Ole Breder Wahl

Ole Breder Wahl

Advokat
Therese Lohne Boehlke

Therese Lohne Boehlke

Advokat / Partner
Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat / Partner
Tom Sørum

Tom Sørum

Advokat (H) / Partner
Erik Johnsrud

Erik Johnsrud

Advokat (H) / Partner
Christian Lundin

Christian Lundin

Advokat (H) / Partner
Jan Gunnar Ness

Jan Gunnar Ness

Advokat / Partner