Pasientskadeerstatning

Trenger du advokat i forbindelse med pasientskade? Advokatfirmaet Ness Lundin er Norges ledende advokatfirma på dette feltet og har arbeidet med pasientskader i mer enn 20 år.

Dersom du har blitt utsatt for feilbehandling og påført en pasientskade, har du krav på erstatning. Erstatningen ytes fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), som er et statlig organ. Erstatning for pasientskaden skal i utgangspunktet dekke ditt økonomiske tap, samt tap av livsutfoldelse (menerstatning).

Hvis du er påført en pasientskade, har du krav på å få dekket utgifter til advokat etter pasientskadeloven. Du betaler derfor normalt ikke for advokatens arbeid; dette dekkes av NPE. Der det er oppstått tvist, har de fleste dekning for advokatutgifter innbakt i hjem- og innboforsikringen. Det finnes også muligheter for å søke fri rettshjelp, men dette gjelder kun dersom din inntekt er under kr 246 000 (for enslige).

Nedenfor omtales hovedreglene knyttet til pasientskadeerstatning. En grundigere fremstilling av reglene om pasientskader finner du i vår brosjyre, ”Pasientskade – din rett til erstatning”.

Skaden må skyldes behandlingen
Det må foreligge en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging – forenklet sagt, feilbehandling. Både offentlig og privat helsebehandling dekkes. En skade kan være både forbigående og varig. Dersom skaden skyldes grunnsykdommen/grunnlidelsen, foreligger ikke grunnlag for pasientskadeerstatning. I tilfeller der det oppstår en skade uten at det skyldes svikt i behandlingen, vil det normalt ikke være grunnlag for erstatning, men dersom skaden er spesielt stor eller uventet, kan det i unntakstilfeller ytes erstatning selv om det ikke har skjedd noen feilbehandling.

Økonomisk tap
Skaden må ha ført til et økonomisk tap. Erstatningen fra NPE skal kompensere inntektstap, ekstrautgifter pasientskaden medfører, samt tapt livsutfoldelse (menerstatning). I tilfeller der noen dør etter en pasientskade, kan det gis erstatning for tap av forsørger.
Dersom feilbehandlingen ikke medfører et økonomisk tap, foreligger ikke grunnlag for erstatning.

Foreldelse

Dersom du har vært utsatt for en pasientskade, må du søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen, eller mangel på behandling, som har ført til skaden.

Søknad om pasientskadeerstatning
For mer informasjon om pasientskader, skjema for søknad om erstatning mv., henviser vi til NPEs sider, som du finner her.

 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Relaterte saker

Ansatte

Jan Gunnar Ness

Jan Gunnar Ness

Advokat/Partner
Christian Lundin

Christian Lundin

Advokat/Partner
Erik Johnsrud

Erik Johnsrud

Advokat/Partner
Tom Sørum

Tom Sørum

Advokat/Partner
Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat/Partner
Anette Eckhoff

Anette Eckhoff

Advokat