23 29 90 11 / 917 90 996 pettersen@nesslundin.no
Tone Dahle Pettersen startet hos oss som advokatfullmektig i januar 2016. Hun kom da fra en stilling som juridisk rådgiver hos OneSubsea Processing AS, hvor hun hadde arbeidet med kontraktsforhandling i olje- og gassnæringen siden 2011. Hun har også erfaring fra shipping og en LL.M. i sjørett fra University of Southampton. Hun ble uteksaminert med en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen i 2010. Pettersen jobber med erstatningsrett, kontraktsrett, arbeidsrett og bobehandling.
23 29 90 11 / 917 90 996 pettersen@nesslundin.no
Tone Dahle Pettersen startet hos oss som advokatfullmektig i januar 2016. Hun kom da fra en stilling som juridisk rådgiver hos OneSubsea Processing AS, hvor hun hadde arbeidet med kontraktsforhandling i olje- og gassnæringen siden 2011. Hun har også erfaring fra shipping og en LL.M. i sjørett fra University of Southampton. Hun ble uteksaminert med en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen i 2010. Pettersen jobber med erstatningsrett, kontraktsrett, arbeidsrett og bobehandling.

Utdanning

2009–2010
LL.M. Maritime Law, University of Southampton
2004–2010
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

2017
Advokat, Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2016–2017
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2011–2016
Juridisk rådgiver, OneSubsea Processing AS
2010–2011
Kontraktsrådgiver/advokatfullmektig, Gard AS

Språk

Norsk, engelsk

Fagområder

Artikler

  • Hva er menerstatning?

  • Ny modell for beregning av menerstatning