23 29 90 11 / 917 90 996 pettersen@nesslundin.no
Tone Dahle Pettersen har arbeidet hos Ness Lundin som advokatfullmektig og advokat siden januar 2016. Hun kom da fra en stilling som juridisk rådgiver hos OneSubsea Processing AS, et selskap i Schlumberger-gruppen. Over tid har hun opparbeidet seg omfattende erfaring innen utarbeidelse og forhandling av kontrakter innen olje- og gassnæringen. I dag bistår hun næringslivsklienter innen et bredt spekter med kontraktsforhandlinger i ulike sektorer. Hun har også erfaring fra shipping og en LL.M. i sjørett fra University of Southampton. Pettersen jobber for øvrig med erstatningsrett og arbeidsrett.
23 29 90 11 / 917 90 996 pettersen@nesslundin.no
Tone Dahle Pettersen har arbeidet hos Ness Lundin som advokatfullmektig og advokat siden januar 2016. Hun kom da fra en stilling som juridisk rådgiver hos OneSubsea Processing AS, et selskap i Schlumberger-gruppen. Over tid har hun opparbeidet seg omfattende erfaring innen utarbeidelse og forhandling av kontrakter innen olje- og gassnæringen. I dag bistår hun næringslivsklienter innen et bredt spekter med kontraktsforhandlinger i ulike sektorer. Hun har også erfaring fra shipping og en LL.M. i sjørett fra University of Southampton. Pettersen jobber for øvrig med erstatningsrett og arbeidsrett.

Utdanning

2009–2010
LL.M. Maritime Law, University of Southampton
2004–2010
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

2017
Advokat, Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2016–2017
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2011–2016
Juridisk rådgiver, OneSubsea Processing AS
2010–2011
Kontraktsrådgiver/advokatfullmektig, Gard AS

Språk

Norsk, engelsk

Medlemskap og verv

Medlem i Den Norske Advokatforening

Fagområder

Artikler

  • Høyeste erstatning tilkjent i Norge noensinne etter en trafikkskade

  • Kapitaliseringsrenten - lovendring i sikte