Voldsoffererstatning

Har du blitt utsatt for vold og påført en skade?
Advokatfirmaet Ness Lundin er Norges ledende advokatfirma innen erstatnings- og forsikringsrett og bistår jevnlig skadelidte i saker om voldsoffererstatning.

Dersom du har blitt utsatt for vold og påført en personskade, har du krav på erstatning. Den som utøver volden er i utgangspunktet ansvarlig, men dersom vedkommende ikke vil eller kan betale, kan voldsoffererstatning kreves fra Kontoret for Voldsoffererstatning (KFV). KFV er et statlig organ som utmåler og forskutterer erstatningen

Voldsoffererstatning skal i utgangspunktet dekke det økonomiske tap, samt tap av livsutfoldelse dersom skaden er stor. Normalt vil det også være grunnlag for erstatning for «tort og svie», såkalt oppreisningserstatning.

Hvis du er påført en voldsskade, vil du normalt ha krav på å få dekket utgifter til advokat knyttet til utmåling av voldsoffererstatningen.

For mer informasjon om voldsoffererstatning, søknad om erstatning mv, henviser vi til Kontoret for Voldsoffererstatning (KFV).

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Relaterte saker

Ansatte

Christian Lundin

Christian Lundin

Advokat/Partner
Tom Sørum

Tom Sørum

Advokat/Partner
Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat/Partner
Anette Eckhoff

Anette Eckhoff

Advokat