Voldsoffererstatning

Har du blitt utsatt for vold og blitt påført en personskade?
Advokatfirmaet Ness Lundin er Norges ledende advokatfirma innen erstatnings- og forsikringsrett og bistår jevnlig skadelidte i saker om voldsoffererstatning.

Hva er voldsoffererstatning?

Dersom du har blitt utsatt for vold og blitt påført en personskade, har du krav på erstatning. Den som utøver volden er i utgangspunktet ansvarlig, men dersom vedkommende ikke vil eller kan betale, kan erstatningen kreves fra Kontoret for Voldsoffererstatning (KFV). KFV er et statlig organ som utmåler og forskutterer erstatningen

Voldsoffererstatningen skal i utgangspunktet dekke ditt økonomiske tap, samt tap av livsutfoldelse (menerstatning) dersom skaden er stor. Normalt vil det også være grunnlag for erstatning for «tort og svie», såkalt oppreisningserstatning.

Les mer om oppreisningserstatning her.

Utgifter til juridisk bistand

Hvis du er blitt påført en personskade som følge av vold, vil du normalt ha krav på å få dekket dine advokatutgifter knyttet til utmålingen av erstatningen.

For mer informasjon om voldsoffererstatning, søknad om erstatning, mv, ta gjerne kontakt med oss eller se nettsidene til Kontoret for Voldsoffererstatning (KFV).


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker

Ansatte

Christian Lundin

Christian Lundin

Advokat (H) / Partner
Tom Sørum

Tom Sørum

Advokat (H) / Partner
Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat / Partner
Therese Lohne Boehlke

Therese Lohne Boehlke

Advokat / Partner
Elisabeth Gram Clark

Elisabeth Gram Clark

Advokatfullmektig