Naturskade

Store globale klimaendringer har i de senere år gjort erstatningskrav og forsikringssaker etter naturskade mer og mer aktuelt. Flomvann, sterke vinder, snøskred og jordras ødelegger hus og eiendommer for både private og det offentlige. I noen tilfeller kan det også føre til personskader og dødsfall.

 


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!

Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Forsikringsselskapene forteller nå om økt pågang av krav om erstatning for naturskader. Under finner du informasjon om hvor du skal henvende deg, hva du kan søke erstatning for og litt generelt om naturskade.

Hvem utbetaler erstatning for naturskader?

I Norge kan du søke erstatning for naturskade og ekstremvær gjennom to hovedkanaler:

1. Privat forsikring:

Hvis du har forsikringer som dekker brannskader, er det stor sannsynlighet for at de også dekker naturskader, inkludert skader forårsaket av ekstremvær som flom, jordskred, snøskred, osv. Dette inkluderer vanligvis bygningsforsikring og innbo- og løsøreforsikring. Kontakt forsikringsselskapet ditt for å få veiledning om hvordan du kan søke om erstatning for skader forårsaket av naturskade og ekstremvær gjennom din private forsikring.

 

2. Offentlig ordning (Statens naturskadeordning):

Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring.

Det er to hovedvilkår for å ha rett til erstatning etter den statlige ordningen:

  • skaden må direkte skyldes en naturulykke
  • skadeobjektet kan ikke forsikres gjennom en alminnelig forsikringsordning

Du kan søke om erstatning fra Statens naturskadeordning ved å fylle ut søknadsskjemaer som er tilgjengelige på deres nettside eller ved å kontakte dem direkte. Nettsiden deres inneholder informasjon om prosessen og kravene for å søke erstatning.

 

Hør vår advokat Tom Sørum snakke om rettslige problemstillinger rundt det aktuelle temaet naturskade i denne Juss-podkasten!

 

Hvor skal jeg henvende meg?

Vær oppmerksom på at krav og prosedyrer kan variere avhengig av situasjonen din, typen skade og forsikringsforholdene dine. Det anbefales å kontakte forsikringsselskapet ditt eller Statens naturskadeordning direkte, for nøyaktig veiledning og informasjon om hvordan du kan søke erstatning for naturskade og ekstremvær i din spesifikke situasjon.

Vår erfaring er at slike erstatningsoppgjør kan bli kompliserte, og det kan ofte oppstå behov for juridisk bistand. Dersom det oppstår tvist under forsikringsoppgjøret eller du er usikker på om tilbudet du har fått er korrekt, anbefaler vi at du kontakter advokat.


Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Relaterte saker

  • Ekstremværet «Hans» - Naturskade

  • Ikke godta for lav erstatning etter naturskader

Ansatte

Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Tom Sørum

Tom Sørum

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Therese Lohne Boehlke

Therese Lohne Boehlke

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Ole Breder Wahl

Ole Breder Wahl

Advokat