Ekstremværet «Hans» - Naturskade

Dessverre herjer ekstremværet «Hans» i store deler av landet og forårsaker flom og enorme ødeleggelser. Heldigvis finnes det gode muligheter for erstatning, og i denne artikkelen gir vi informasjon om hvilke ordninger som kan være aktuelle.

09.08.2023

Som følge av globale klimaendringer har vi i de senere år sett at krav om erstatning etter naturskade har blitt mer og mer aktuelt. Forsikringsselskapene opplever økt pågang av krav om erstatning etter skader påført etter for eksempel flom, skred, storm eller oversvømmelse.

Under følger litt generell informasjon angående krav på erstatning etter naturskade, hvor du skal henvende deg og hva du kan kreve erstatning for.

Hvem kan du kreve erstatning for naturskade fra?

Ekstremvær, flom og jordskred eller snøskred kan føre til store ødeleggelser på hus, eiendeler og tomt, og mange lurer på hva de kan få erstattet og hvem de skal kontakte. I Norge i dag har vi to typer ordninger der det er mulig å kreve erstatning etter naturskade og ekstremvær: gjennom privat forsikring og gjennom en offentlig ordning (det vil si gjennom Statens naturskadeordning).

Privat forsikring

Det er vanlig i Norge i dag å ha to typer forsikringer på hus og innbo; bygningsforsikring og innbo- og løsøreforsikring. Dersom disse forsikringene inkluderer brannskadedekning (noe de vanligvis gjør), vil de automatisk også dekke naturskade. Altså er det mulig å søke erstatning for alt av løsøre og fast eiendom som omfattes av slik forsikring dersom de blir skadet som følge av ekstremvær. Dette er en forsikringsordning som administreres av Norsk Naturskadepool, som alle norske skadeforsikringsselskaper er medlemmer av.

 

Hør vår advokat Tom Sørum snakke om rettslige problemstillinger rundt det aktuelle temaet naturskade i denne Juss-podkasten!

 

Den offentlige ordningen

Enkelte verdier er det ikke mulig å forsikre mot brann/naturskade gjennom private forsikringsselskap. Hvis du har fått en naturskade på en slik verdi, eiendom eller bygningsmasse, er det mulig å søke om erstatning fra Statens naturskadefond. Det er viktig å merke seg at meldingen må sendes innen 3 måneder etter skadetidspunktet. Slike verdier kan for eksempel være bruer, verdier i landbruket, veier m.m.

Hvor skal jeg henvende meg?

I første omgang kan man rette sitt krav om erstatning til enten forsikringsselskap eller Statens naturskadefond. Vår erfaring er likevel at det ofte kan oppstå behov for juridisk bistand ved slike krav, og vi anbefaler at man kontakter advokat dersom det oppstår tvist under forsikringsoppgjøret.

Ytterligere informasjon

Vi anbefaler også at du tar en titt på andre artikler vi har skrevet om temaet. Les mer om erstatning etter naturskade her:

Erstatning etter flomskade-naturskade

Erstatning etter naturskader – ras

Ikke godta for lav erstatning etter naturskade

Forsikringsskjønn

Erstatning etter tingskade


Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Du kan også ta kontakt direkte med advokat Tom Sørum på telefon 23 29 90 16 / 928 33 438 eller e-post: sorum@nesslundin.no.

Relaterte saker