Krav på erstatning etter flomskade og naturskade

Forsikringsoppgjør etter flom og naturskade kan omfatte store verdier. Vilkårene kan gi rom for tolkninger, og det gjelder særlige prosedyre for å fastsette korrekt erstatning. Her kan du lese mer om erstatningskrav etter flomskade og naturskade.

09.06.2020
Erstatning etter flom og naturskade
Foto: Illustrasjonsfoto

 

Skader etter flom eller andre naturskader kan få store faktiske og økonomiske følger. I 2019 utbetalte forsikringsselskapene og Naturskadepoolen over 500 millioner i erstatning etter naturskader, viser tall fra Finans Norge.

Når du tegner en forsikring på bygning og innbo/løsøre mot brannskader, blir det også automatisk tegnet forsikring mot naturskade. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool og sikrer deg erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom jordskjelv og vulkanutbrudd.

Du forholder deg til ditt forsikringsselskap på vanlig måte.

Det som ikke lar seg forsikre gjennom private ordninger kan være dekket gjennom Statens naturskadeordning.

Forsikringsoppgjør etter flomskade og naturskade

Skader etter flom og naturskade kan ofte være omfattende, og store økonomiske verdier kan være involvert. For de fleste mennesker er bolig, innbo og kanskje en hytte den største økonomiske investeringen man har. For små og mellomstore bedriftseiere kan man ha lagt inn mye tid og ressurser i næringsbygg og driftstilbehør gjennom en årrekke.

For mange er dette første større møte med et profesjonelt forsikringsselskap, i tillegg er man kanskje i en vanskelig situasjon som følge av skaden. Forsikringsvilkårene kan gi rom for tolkninger og det gjelder særlige prosedyre for å fastsette korrekt erstatning. Et eksempel på dette er reglene om forsikringsskjønn, som det er viktig å ha oversikt over.

Ness Lundin er spesialisert i bistand med alle typer skadeforsikringsoppgjør i over 30 år. Vi bistår med alt fra en enkel første gjennomgang  av forsikringsavtalen, til omfattende bistand i store og kompliserte naturskadesaker med store verdier.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende første samtale.

 


 

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


Relaterte saker

  • Ekstremværet «Hans» - Naturskade

  • Ikke godta for lav erstatning etter naturskader