Forsikring mot kritisk sykdom

Advokatfirmaet Ness Lundin har lang erfaring med behandling av saker som omhandler forsikring mot kritisk sykdom. Dersom du har en sak om utbetaling under slik forsikring, kan vi hjelpe deg overfor forsikringsselskapet for å sikre deg korrekt erstatning. Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!

Hva er forsikring mot kritisk sykdom?

Forsikring mot kritisk sykdom dekker flere særlige alvorlige sykdommer og skader man kan bli utsatt for. Dette er sykdommer som hjerneslag, kreft, multippel sklerose og nyresvikt, og skader som tap av arm eller ben, hørselstap, tverrsnittlammelser o.l. Hvilke sykdommer og skader som dekkes varierer fra selskap til selskap, og det er grunn til å sette seg inn de forskjellige tilbudene før man bestemmer seg for hvilket forsikringsselskap man skal kjøpe dekning hos.

Hvorfor forsikring mot kritisk sykdom?

Det er forskjellige grunner til å kjøpe kritisk sykdomsforsikring. Selv om man er dekket av vanlig uføreforsikring og det norske velferdssystemet bidrar med mye, kan en ekstra utbetaling komme godt med hvis uhellet først er ute. Forsikringsutbetalingen kan fritt disponeres til det man måtte ha behov for dersom man blir utsatt for en alvorlig sykdom eller skade. Man kan da for eksempel få råd til at en selv eller en nærstående tar permisjon, betale for ekstra pleie, betale for spesialist, være i stand til å jobbe mindre og andre ting man ikke nødvendigvis får dekket av det offentlige eller andre forsikringer.

Vanlige vilkår

Forsikringen fungerer slik at man får et engangsbeløp utbetalt når en sykdom eller skade som faller inn under dekningen er påvist (konstatert diagnose). Dette forutsetter normalt at forsikrede er i live i minst 30 dager etter at endelig diagnose er stilt. Det er viktig å være oppmerksom på at dette normalt ikke gjelder skade eller sykdom som er påvist eller har vist symptomer innen 90 dager/3 måneder etter at forsikringen har trådt i kraft.

Kritisk sykdomsforsikring kan vanligvis kjøpes for personer mellom 16-60 år. Den varer vanligvis til man er 67 år.

Trenger jeg bistand fra advokat?

Noen ganger går det greit å bli enige om hvor stor erstatning som skal utbetales og ingen advokathjelp er nødvendig. Andre ganger derimot, kan utmålingen av erstatning by på vanskelige og kompliserte spørsmål.

Da man ofte allerede er i en vanskelig situasjon, kan det være fristende å akseptere første tilbud fra forsikringsselskapet. Vår erfaring viser derimot at det i mange tilfeller er nødvendig med advokatbistand for å oppnå det man har krav på etter forsikringsavtalen. Dette trenger ikke å være kostbart sammenlignet med hva man har å tjene på å få godt kvalifisert hjelp.

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Relaterte saker

Ansatte

Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Therese Lohne Boehlke

Therese Lohne Boehlke

Advokat (H) / Partner