Arv og familie

Advokatfirmaet Ness Lundin har i mange år arbeidet med rettslige spørsmål innenfor arv og familie. Vårt kontor oppnevnes regelmessig som bobestyrer i saker om offentlig skifte. Våre advokater har bred erfaring innenfor arve- og familierett.
Et par underskriver avtale om f.eks. skilsmisse, ektepakt, samboeravtale, samværsavtale, med mer.

 

Advokatfirmaet Ness Lundin bistår i familie- og arvesaker, herunder en betydelig andel skifteoppgjør, enten det er i forbindelse med skilsmisse, samlivsbrudd eller dødsfall.

Vi bistår blant annet med rådgivning knyttet til utarbeidelse og inngåelse av ektepakt, samboeravtale og testament. I tillegg bistår vi ved overføring av eiendom som forskudd på arv, samt rådgivning ved særlige spørsmål som uskifte, utdeling av midler mv. Ved arveoppgjør bistår vi en arving eller flere i så vel privat som offentlig skifte.

I familiesaker utgjør en vesentlig del av oppdragene bistand i det økonomiske skifteoppgjøret etter skilsmisse eller samlivsbrudd. Normalt bistår vi den ene ektefellen, men i noen tilfeller begge.

Våre oppdrag knytter seg både til å forestå private skifteoppgjør (herunder oppdrag som testamentsfullbyrder), forhandlinger om skifteavtaler, samt bistand i tvister for domstolene. I tillegg har vi oppdrag som bobestyrer ved offentlig skifte av dødsbo.

 

Les mer om familiesaker her.

Les mer om offentlig skifte av dødsbo her.

Les mer om arvesaker her.

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Ansatte

Christian Lundin

Christian Lundin

Advokat/Partner
Erik Johnsrud

Erik Johnsrud

Advokat/Partner
Anette Eckhoff

Anette Eckhoff

Advokat